The new auction will start soon
Back

Description

1941 Pocztylion pierwszego wydania w kolorze ciemnoceglastym na papierze bibułkowym x1, odbitka szczególnie staranna podpisana na odwrocie przez projektanta i rytownika J. Staniszkisa w nakładzie 63 sztuk, tylko część z tych odbitek została podpisana (około kilkunastu), gwarancja i opis Schmutz.

Lot # 35109

Auction 110
Close: Auction is closed
Current price: 12 000 PLN
Catalog: Fi.VIax1
Category: PoW Woldenberg camp
 
Number of bids: 0 Bid history
Back