The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36106

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym w pionie nadrukiem- nominał na dole znaczka, gwarancja Wysocki.

Fi.346
Mi.388
150 PLN
Bid
36107

1944 R.T.R.P., parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Walocha.

Fi.346
50 PLN
Bid
36108

1944 R.T.R.P., marginesowy znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z III walca na poz.99 "kreska na drugim piórze prawego skrzydła" i brakiem otworu perforacji poziomej, gwarancja i opis.

Fi.346 B
Mi.387 
60 PLN
Bid
36109

1944 R.T.R.P. - DRUK NA SKLEJONEJ TAŚMIE PAPIERU, marginesowa parka znaczków przedrukowych za 3 zł./25 gr. wydrukowana w miejscu sklejenia wstęgi papieru znaczka podstawowego - taki znaczek podstawowy katalogowany jest jako 343 MK8 (Fi.3600.-), z nadrukiem R.T.R.P. nie jest katalogowany, a jedyna znana wartość z serii miast z nadrukiem "Częstochowa' jest wyceniana -.-, na naszej aukcji nigdy nie było znaczka z tych wydań drukowanego na sklejonej wstędze papieru, bardzo ładny stan zachowania, na marginesie sygnatura Zet-Ka, gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.346/343 MK8
Mi.388
18 000 PLN
Bid
36110

1944 R.T.R.P., parka znaczków z poz. 48, 58, nadruk z dolnej części arkusza z silnie przesunięty w górę - nominał na dole znaczka, górny znaczek z podwójnym nominałem, tylko 10 znaczków z tak przedrukowanego arkusza mogło mieć podwójny nominał, gwarancja i oznaczenie pozycji Krawczyk.

Fi.346MK
Mi.388
800 PLN
Bid
36111

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym w pionie nadrukiem z nominałem na dole znaczka, gwarancja Walocha.

Fi.346MK
Mi.388
150 PLN
Bid
36112

1944 R.T.R.P., unikalny znaczek za 3 zł./25 gr. bez perforacji pionowej na prawym marginesie (Fi. 7.500,-), na oryginalnym miejscowym liście poleconym nadanym 8.2.45 w Lublinie, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 347 i kasownik odbiorczy, ten błąd perforacji występował w zaledwie kilku arkuszach, znanych kilka listów ze znaczkiem z tym błędem nadanych miejscowo w Lublinie, fotoatest Walocha.

Fi.346MK1
Mi.388
7 500 PLN
Bid
36113

1944 R.T.R.P., parka znaczków bez perforacji pionowej na prawym marginesie, katalog Fischer 7.500,- zł, gwarancja i opis.

Fi.346MK1
Mi.388
5 000 PLN
Bid
36114

1944 R.T.R.P. - JEDNOSTRONNIE CIĘTY, unikalny narożny znaczek za 3 zł./25 gr. bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkiem a marginesem (Fi.7500.-), na oryginalnym miejscowym liście poleconym nadanym 8.2.45 w Lublinie, na odwrocie stempelek cenzury wojskowej 347 i kasownik odbiorczy; gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.346MK1
Mi.388 
18 000 PLN
Bid
36115

1944 znaczki zaniechanego wydania znaczków opłaty z nadrukiem nowej wartości na przedwojennych znaczkach urzędowych, znikomy nakład; 150 i 25 szt., znaczki regumowane, fotoatest.

Fi.VI-VII
29 000 PLN
Bid
36116

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, marginesowa parka odbitek kontrolnych na różowopomarańczowym papierze z poz. 46 i 47, obie typu 2 z kwadratową kropką po gr., zwraca uwagę nietypowy bardzo szeroki margines w arkuszu, gwarancja.

Fi.VIII-XXII P
Mi.Krakau nicht ausgegeben
1 200 PLN
Bid
36117

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, czysta seria w pięknym stanie plus dwie drogie odmiany ząbkowane grzebieniowo (Fi.9310.-), wszystkie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.VIII-XXa, XIX-XXb
9 000 PLN
Bid
36118

1944 Goznak, znaczek w barwie jasno brązowoczeronej wykonany techniką typograficzna nie wprowadzony do obiegu, znaczki te wykorzystano przy wydaniach przedrukowych, znaczek bez perforacji poziomej na dolnym marginesie, gwarancja i opis Miszczak, Petriuk.

Fi.Vb MK1
700 PLN
Bid
36119

1944 Goznak, czworoblok znaczków; za 25 gr. w kolorze jasnobrązowoczerwonym - druk typograficzny, bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.4400.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Vb MK2
Mi.383b UMw
4 000 PLN
Bid
36120

1944 Goznak, parka znaczków niedoszłych do obiegu wydrukowana techniką typograficzną bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, fotoatest Wysocki.

Fi.VbMK2
2 000 PLN
Bid
36121

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gwarancja Mikstein.

Fi.X
500 PLN
Bid
36122

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gwarancja Mikstein.

Fi.XI
450 PLN
Bid
36123

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gwarancja Mikstein.

Fi.XIII
1 000 PLN
Bid
36124

1944-45 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, gwarancja Mikstein, Gryżewski.

Fi.XV
650 PLN
Bid
36125

1944 "Opłata pocztowa uiszczona gotówką ...... gr.", niebieski stempelek opłaty gotówkowej na liście przesłanym 7.8 miejscowo w Lublinie, trzywierszowy stempelek "Opłata pocztowa uiszczona gotówką ...... gr." z wpisaną wysokością pobranej opłaty "50", u góry dopisana liczba "345" (numer przesyłki?); okupacyjny datownik Lublin 1 z wyróżnikiem "r"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego; gwarancja.


500 PLN
Bid
36126

1944 kartka do polskiego żołnierza z kołchozu imienia Szewczenki w guberni połtawskiej na Ukrainie, stempelek wojskowy i stempel cenzury wojskowej nr 125.


70 PLN
Bid
36127

1944 kartka z poczty polowej nr 38246 Głąpczyc, stempel cenzury wojskowej nr 79.


60 PLN
Bid
36128

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego bez nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów, bardzo dobry stan zachowania.


75 PLN
Bid
36129

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek z podwójnym nadrukiem z poz. 28, jeden z najrzadszych i najwyżej wyceniony błąd Polski Ludowej (katalog Fischer 75.000,- zł), błędnodruk pochodzący z jedynego 30-to znaczkowego arkusza, bardzo rzadko oferowany i poszukiwany, gwarancja Schmutz.

Fi.347Np
Mi.389DD
62 000 PLN
Bid
36130

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w barwie jasno brązowaworóżowej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347a
Mi.389
200 PLN
Bid
36131

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, cieniowany dziesięcioblok znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorach od ciemnobrązoworóżowych po lewej, poprzez brązoworóżowe i dwa jasnobrązoworóżowe do brązoworóżowych po prawej, wersja drukowana na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego z nagłówkiem "Deutsche Post Osten ... Chopinstr.9"; wiele błędów: na poz.22 "plamka nad TA", na poz.23 "PÓLSKA", na poz.24 unikalny "duża barwna plama nad 22" (liczymy jak kolejny Fi.+500%), na poz.25 z najmniejszym prostokątem zasłaniającym nominał w całym arkuszu (5,5x4,1 mm) występujący tylko w części nakładu błąd "uszkodzona cyfra 3 w 1863." (Fi.+500%), na poz.26 występujący w małej części nakładu "plama w tle obok szyi" (Fi.+150%), a na poz.29 prostokąt z charakterystycznym oczkiem w prawym górnym rogu opisywanym jako "uszkodzony prostokąt", niespotykane nagromadzenie odmian i błędów - licząc tylko podstawowe znaczki i cztery wyróżnione dopłatą błędy to 5960.-, gwarancja opis wszystkich kolorów i błędów Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389
6 000 PLN
Bid
36132

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym, z błędem na poz.29 "uszkodzony prostokąt", gwarancja z opisem koloru i błędu Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389
240 PLN
Bid
36133

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym z ciekawym zestawem niekatalogowanych, ale znaczących błędów: na poz.15 "kropka po A w POLSKA", na poz.18 "plama na czole", na poz.19 "połączone S i K w POLSKA", a na poz.20 "z w zł. z pętelką", gwarancja opis koloru i wszystkich błędów Schmutz.

Fi.347a B
Mi.389
3 200 PLN
Bid
36134

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, parka znaczków w barwie brązowaworóżowym drukowanych na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego, lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz. 26 "plama w tle obok kołnierzyka", fotoatest Walocha.

Fi.347a B11
Mi.389
680 PLN
Bid
36135

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, unikalny narożny znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze brązoworóżowym, z mocno przesuniętym w górę drukiem znaczka podstawowego i dodatkowo z błędem nadruku występującym na poz.1 w części nakładu "rozdzielony prostokąt", gwarancja z opisem koloru i błędu Schmutz.

Fi.347a MK3 B1
Mi.389 
4 000 PLN
Bid
36136

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek cięty w barwie jasno brązowaworóżowej, gwarancja i opis.

Fi.347aa
Mi.389
180 PLN
Bid
36137

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym, z rzadkim niekatalogowanym błędem "plama na włosach" (inne takie błędy Fi.+200%), dodatkowo to wysoko wyceniana odmiana na cienkim papierze (Fi.3x), gwarancja z opisem koloru, błędu i papieru.

Fi.347aa B
Mi.389
1 500 PLN
Bid
36138

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek cięty w barwie brązowaworóżowej, gwarancja i opis.

Fi.347ab
Mi.389
180 PLN
Bid
36139

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek na rzadkim papierze cienkim w barwie ciemno brązowaworóżowej z błędem z poz. 26 występującym w części nakładu "plama obok szyi", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347ac B18
Mi.389
1 000 PLN
Bid
36140

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek na rzadkim papierze cienkim w barwie jasno brązowaworóżowej z błędem z poz. 23 "PÓLSKA", gwarancja i opis.

Fi.347ad B13
Mi.389
800 PLN
Bid
36141

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek cięty w barwie jasno brązowaworóżowej, gwarancja i opis.

Fi.347ad nz
Mi.389U
15 000 PLN
Bid
36142

1945 znaczki trzech wydań stemplowane na kopercie stemplem prowizorycznym upt. Warszawa 23, znaczek z Trauguttem w barwie brązoworóżowej, gwarancja z opisem na odwrocie.

Fi.347ae, 343, 345, 346
600 PLN
Bid
36143

1945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, czworoblok znaczków za 5 zł./25 gr. w rzadszym kolorze jasnobrązowoczerwonym drukowany na odwrocie niemieckiego urzędowego papieru kancelaryjnego (cieńszy 0,075 mm, a na odwrocie napis LUBLIN Chopinstr. 9), prawy górny znaczek na poz.25 ma najmniejszy prostokąt zasłaniający nominał w całym arkuszu (5,5x4,1 mm), ale nie ma błędu "uszkodzona cyfra 3 w 1863.", lewy dolny na poz.29 ma prostokąt z charakterystycznym oczkiem w prawym górnym rogu opisywanym jako błąd, a na znaczku podstawowym z poz.30 są występujące w niewielkiej części nakładu błędy "plama nad głową" i "kropka przed literą T", gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.347b B
Mi.389 
2 400 PLN
Bid
36144

1945 Traugutt - Powstanie Styczniowe, marginesowy znaczek za 5 zł./25 gr. w rzadszym kolorze jasno czerwonobrązowym ładnie skasowany w Otwocku datownikiem z epoki (Fi.370.-), niestety bez widocznej daty, oznaczony 347ba i sygnowany stempelkiem CEZARY ŻAK.

Fi.347ba
Mi.389
320 PLN
Bid
36145

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w barwie brązowawoczerwonej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.347be
Mi.389
400 PLN
Bid