The new auction will start soon
Back

Description

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek z podwójnym nadrukiem z poz. 28, jeden z najrzadszych i najwyżej wyceniony błąd Polski Ludowej (katalog Fischer 75.000,- zł), błędnodruk pochodzący z jedynego 30-to znaczkowego arkusza, bardzo rzadko oferowany i poszukiwany, gwarancja Schmutz.

Lot # 36129

Auction 110
Close: Auction is closed
Current price: 62 000 PLN
Catalog: Fi.347Np
Mi.389DD
Category: Communist Poland 1945-1952
 
Number of bids: 0 Bid history
Back