The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36026

1944 PARYSÓW, znaczek z obiegu pocztowego z nieodnotowanym na znaczkach tego wydania stemplem poniemieckim z Parysowa 5.10.44 gmina Garwolin, unikalne, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.339
Mi.380
2 250 PLN
Bid
36027

1944 Wodzowie, seria; za 25 gr w barwie jasnoczerwonej, za 50 gr. w barwie zielonej z usterką "zacięcie lewej ramki", za 1 zł w barwie ciemnoniebieskiej, pierwszy gwarancja i opis Schmutz, pozostałe gwarancja i opis Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
500 PLN
Bid
36028

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
Bid
36029

1944 Wodzowie, seria czysta na zawiasach (Fi.3000.-), znaczek za 25 gr. w rzadszym kolorze cynobrowobrązowym gwarancja Miszczak, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym gwarancja Schmutz, znaczek za za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim gwarancja Krawczyk, wszystkie gwarancja z opisem koloru.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
Bid
36030

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 000 PLN
Bid
36031

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy; zwraca uwagę polski przedwojenny ambulansowy stempel polecenia z nazwą miejscowości dopisaną ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
Bid
36032

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
750 PLN
Bid
36033

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.339-41ND
80 PLN
Bid
36034

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
70 PLN
Bid
36035

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 500 PLN
Bid
36036

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
7 200 PLN
Bid
36037

1944 Wodzowie, narożny znaczek w barwie jasnoczerwonej, gwarancja z oznaczeniem.

Fi.339a
Mi.380
200 PLN
Bid
36038

1944 Wodzowie - R.Traugutt, BARDZO SZEROKI marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętym w prawo drugim rzędem perforacji pionowej, w pierwszej kolumnie arkusza powstały bardzo szerokie znaczki - mogą występować jako prawostronnie cięte (6 sztuk w arkuszu); jeśli pozostałe rzędy perforacji też są przesunięte, wszystkie pozostałe znaczki w takim arkuszu będą źle centrowane - z rysunkiem mocno przesuniętym w lewo (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 600 PLN
Bid
36039

1944 Wodzowie, list polecony z Jarosławia do Rzeszowa nadany 18.09.44, prowizoryczny kasownik i erka z Jarosławia, przesyłka o charakterze filatelistycznym, na odwrocie stempel odbiorczy i gwarancja z oznaczeniem odmian znaczków.

Fi.339b, 340b, 341c
Mi.380-2
1 000 PLN
Bid
36040

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasno różowoczerwonym, lekkie złamanie, gwarancja i opis.

Fi.339d
Mi.380
300 PLN
Bid
36041

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 22.9.44 do Parczewa o charakterze filatelistycznym, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.339h, 340b, 341b, 342-3, Cp89
800 PLN
Bid
36042

1944 Wodzowie - R.Traugutt, marginesowa parka znaczków za 25 gr. na zawiasach, co ciekawe w różnych kolorach, jeden znaczek w rzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, drugi w jasnoczerwonym, gwarancja z opisem kolorów.

Fi.339h Pw 339a
Mi.380 Zf 380
1 500 PLN
Bid
36043

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
Bid
36044

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka makulatura próby znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy zielonej farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
4 000 PLN
Bid
36045

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; FRANKATURA MIESZANA - DRUGI DZIEŃ OBIEGU, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. przesłany miejscowo list polecony (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 8.9. datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r" (typ 173/2), nalepka polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
7 000 PLN
Bid
36046

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
Bid
36047

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.45000.-, 3 x 50 gr. 12000.- i 2 x 1 zł. Fi.45000-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382
40 000 PLN
Bid
36048

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. UNIKALNY ZE ZNACZNYM PRZESUNIĘCIEM RYSUNKU W PRAWO, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek - to w sumie sześć sztuk, niektóre z nich - w tym ten oferowany, zostały z arkusza wycięte w całości według rysunku tj. z fragmentem znajdującym się w drugiej kolumnie; w ten sposób kilka znaczków z drugiej kolumny ubyło, są wąskie i w zasadzie zniszczone, znaczki z pozostałej części tego sektora spotyka się z rzadka całe z przesuniętym w prawo rysunkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
4 000 PLN
Bid
36049

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskiej z obiegu pocztowego, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.341c
Mi.382
180 PLN
Bid
36050

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
Bid
36051

1944 list polecony z Warszawy 2.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
130 PLN
Bid
36052

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
Bid
36053

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna (ośmioblok poz: 43/44;53/54;63/64;73/74), list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 3.XII skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 20.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
Bid
36054

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
Bid
36055

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
Bid
36056

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z najwyraźniejszym w tym wydaniu błędem na poz.100 "wypustka w A", gwarancja i opis.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
Bid
36057

1944 Goznak, znaczek za 25 gr z III walca z błędem "uszkodzona prawa cyfra 2" na poz.30 występującym tylko w końcowej fazie druku w sześciobloku z poz: 9/10;19/20;29/30 - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie 3.XII znaczki skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 18.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.342 B2
Mi.383a
700 PLN
Bid
36058

1944 Goznak, list nadany z Pustelnika koło Warszawy do Lublina, stempel agencji pocztowej w Pustelniku (dzisiaj dzielnica Marek), list opłacony znaczkami za 25 gr. wycofanymi z początkiem roku z obiegu wedle starej taryfy pocztowej, od odbiorcy pobrano podwójna opłatę znaczkami tego samego wydania po 50 gr., na odwrocie stempel cenzury wojskowej z niskim numerem 8, uszkodzenia po archiwizacji.

Fi.342, 343
240 PLN
Bid
36059

1944 Goznak, seria.

Fi.342-3
Mi.383-4
10 PLN
Bid
36060

1944 Goznak, znaczki rzadkim z drukiem zdwojonym.

Fi.342-3MK
Mi.383-4
480 PLN
Bid
36061

1944-1950 TOM I JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brązowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 3200 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541
Mi.383-679
1 800 PLN
Bid
36062

1944 Goznak, znaczek cięty, fotoatest Wysocki.

Fi.342nz
Mi.383U
3 600 PLN
Bid
36063

1944 Goznak, list z Staszowa 7.4.45 do Zakopanego, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 712.

Fi.343
Mi.384
50 PLN
Bid
36064

1944 Goznak, kartka z Książa Wielkiego 15.2.45 do Ciężkowic, stempel cenzury wojskowej nr 708a.

Fi.343
Mi.384
50 PLN
Bid
36065

1944 Goznak, kartka z Zakopanego 20.3.45 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej nr 515.

Fi.343
Mi.384
50 PLN
Bid