The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13893

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
60 PLN
13894

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

Fi.1
150 PLN
13895

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr - pasek pionowy czterech znaczków skasowany 1.06.40 na wycinku owalnym datownikiem "BAHNPOST BRESLAU-WARSCHAU" ambulansu nr.0218 relacji Wrocław - Warszawa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
60 PLN
13896

1939 I wydanie przedrukowe, seria z górnymi marginesami.

Fi.1-9
220 PLN
13897

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
13898

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1270.-; Mi. ponad 500 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
950 PLN
13899

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi.2014.-; Mi.500 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 500 PLN
13900

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
13901

1939 niemiecka kartka obiegowa typ I z nadrukiem.

Fi.Cp2I
50 PLN
13902

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
13903

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
13904

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


320 PLN
13905

1939 prekursor, kartka z Warszawy 24.11.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


200 PLN
13906

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.


25 PLN
13907

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.


40 PLN
13908

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.1, 3
25 PLN
13909

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
60 PLN
13910

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.1, 6
100 PLN
13911

1940 kartka z Kazimierzy Wielkiej 7.2.40 do Bukaresztu, stempel cenzury niemieckiej i odbiorczy.

Fi.1, Cp1
50 PLN
SOLD
13912

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
60 PLN
13913

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
13914

1940 przekaz paczkowy z Krasnystaw do Warszawy.

Fi.5, 12
160 PLN
SOLD
13915

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

Fi.6
60 PLN
13916

1940 list urzędowy z Lublina do Niemiec opłacony znaczkiem opłat pierwszego wydania przedrukowego.

Fi.6
60 PLN
13917

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
13918

1940 list z Opatowa do Radomia.

Fi.9
50 PLN
13919

1940 miejscowy list firmowy z Warszawy.

Fi.9
40 PLN
13920

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
13921

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
13922

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.748.-); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
600 PLN
13923

1940 II wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

Fi.14-39
700 PLN
13924

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, poza rozmytą miejscami i brakiem pasa gumy po lewej w dobrym stanie , gwarancja i opis

Fi.14I
150 PLN
13925

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok rzadszych z nadrukiem znaczków z tłem liniowanym stemplowany kasownik okolicznościowym pierwszych krakowskich targów wzornictwa, fotoatest Berbeka. Wysoka wycena katalogowa

Fi.14I
700 PLN
13926

1940 przesyłka zagraniczna do Szwajcarii, II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Lützelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.15
160 PLN
13927

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem występującym w niewielkiej części nakładu na poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" użyty na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.10 w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.3000.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18 B6, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
3 200 PLN
13928

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18, 42
40 PLN
SOLD
13929

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
SOLD
13930

1940 list polecony z Bogucic do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempel pośrednictwa pocztowego w Bogucicach, na odwrocie stemple i zalepka niemieckiej cenzury.

Fi.21, 35
240 PLN
13931

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
13932

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN