The new auction will start soon

Auction 106. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39501

1924 list z Puław 28.2.24 do Nowego Jorku adresowana do znanego przemysłowca Maxa Rosenthala na Brodway'u.

Fi.177
Mi.196
70 PLN
39502

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana cięta próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Korszeń.

Fi.177nz (P)
Mi.196
210 PLN
SOLD
39503

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana cięta próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Korszeń.

Fi.178nz (P)
Mi.197
210 PLN
SOLD
39504

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana cięta próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Korszeń.

Fi.179nz (P)
Mi.198
200 PLN
SOLD
39505

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczki z rzadszym ząbkowaniem ZL 10½, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.180a
Mi.199C
200 PLN
39506

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, prawy znaczek z błędem "zgrubienie na szyi orła".

Fi.181B1
Mi.200
750 PLN
39507

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.181Pnz
Mi.200
150 PLN
39508

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczki z rzadszym ząbkowaniem ZL 10½, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.181a
Mi.200C
70 PLN
SOLD
39509

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczek z ząbkowaniem ZL 10½.

Fi.181a
Mi.200C
50 PLN
39510

1924 orzeł w wieńcu, ekspresowy list polecony wysłany z Łodzi 10.9.24 do Belgii, na rewersie datownik odbiorczy.

Fi.182, 185a, 187
Mi.201, 204, 206
90 PLN
39511

1924 orzeł w wieńcu, podstawowa seria.

Fi.182-92
Mi.201-11
700 PLN
SOLD
39512

1924 list polecony z Warszawy do Wielkiej Brytanii, koperta na dokumenty o długości około 30 cm złożona w dwukrotnie.

Fi.183, 186
300 PLN
39513

1924 orzeł w wieńcu, list firmowy z Katowic 21.5.25 do Niemiec, kolorowa frankatura znaczków jednego wydania.

Fi.185-8
30 PLN
39514

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.185P
100 PLN
39515

1924 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Lwów - Kraków nr 132 z wyróżnikiem a.

Fi.186
50 PLN
39516

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 10 gr., kreślona i co w tym wydaniu bardzo rzadkie z fragmentem stempelka (WZÓR SKASO)WANO, gwarancja Schmutz.

Fi.186 P
Mi.205 
500 PLN
39517

1924 kartka z Poznania 29.4.24 do Krakowa na kartce pocztowej bez wydrukowanego znaku opłaty.

Fi.187
Mi.206 
10 PLN
39518

1924 orzeł na tarczy barokowej, znaczek w barwie niebieskoczarnej za 25 gr., którego pojedyncza klisza została umieszczona w arkuszu drukarskim znaczka za 40 gr. na poz. 35, błąd dostrzeżono i osunięto błędnie przedrukowane znaczki z arkuszy sprzedażnych, niewielka ilość dostała się do obiegu i na rynek filatelistyczny, bardzo rzadki klasyczny błąd Polski międzywojennej, znaczek o bardzo dobrej prezencji z śladami nowej gumy nałożonymi po usunięciu podlepki, fotoatest Korszeń.

Fi.189B1
Mi.208F
52 000 PLN
39519

1924 orzeł w wieńcu, fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej", jedno z najbardziej niebezpiecznych i dobrze wykonanych fałszerstw polskich znaczków, rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.189FFi
Mi.208FALSE
600 PLN
39520

1924 WILEŃSZCZYZNA - WILNO - list wysłany 9.VII z Wilna do Lepla (Liepaja) na Łotwie; duży datownik nadawczy Wilno 1 z wyróżnikiem "g"; datownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.190
Mi.209a 
50 PLN
39521

1924 orzeł w wieńcu, niegumowana parka prób znaczków za 2 gr i 30 gr w kolorach ostatecznych w parce rozdzielonej pustym polem, rzadkie, gwarancja Schmutz.

Fi.190+183 P7
2 500 PLN
39522

1924 orzeł w wieńcu, znaczek w kolorze fioletowo niebieskim na wycinku listu obiegowego z Żodzisk, gwarancja Korszeń.

Fi.190a
Mi.209b
350 PLN
39523

1924 Orzeł w wieńcu, parka kreślonych prób znaczka za 50 gr. z fragmentem trzywierszowego ozdobnego napisu "Bez wartości obiegowej", unikalne, gdyż z dużym prawdopodobieństwem istniał tylko jeden taki napis na arkuszu, gwarancja Schmutz.

Fi.192
Mi.211
1 500 PLN
39524

1924 Stanisław Wojciechowski, znaczek wklejony w miejsce uszkodzonego znaczka w arkuszu na tak zwany "okienkowy".

Fi.193
Mi.212
120 PLN
SOLD
39525

1924 prezydent Stanisław Wojciechowski, znaczek w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.193
Mi.212
480 PLN
39526

1924 Stanisław Wojciechowski - prezydent RP, parka prób znaczka za 1 zł. kreślona pionowo na froncie i poziomo na odwrocie, z fragmentem stempla (WZ)ÓR (SKASOW)ANO, niezwykle rzadki i niezwykle ładny egzemplarz, gwarancja Schmutz.

Fi.193 P
Mi.212
6 000 PLN
39527

1924 Stanisław Wojciechowski, fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej", jedno z najbardziej niebezpiecznych i dobrze wykonanych fałszerstw polskich znaczków, rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.193FFi
Mi.212FALSE
500 PLN
39528

1924 Stanisław Wojciechowski, fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej", jedno z najbardziej niebezpiecznych i dobrze wykonanych fałszerstw polskich znaczków, rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.193FFi
Mi.212FALSE
700 PLN
39529

1924 recepis zwrotny z Warszawy do Radoszkowicz.


80 PLN
39530

1925 kartka firmowa z Łodzi do Szkocji.

Fi.184, 187
15 PLN
39531

1925 kartka z Rafałowka do Holandii.

Fi.184, 208,, Cp42
25 PLN
39532

1925 list polecony z Kielc do Lublina, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej - późne użycie, koperta przycięta z lewej strony.

Fi.185, 187
30 PLN
39533

1925 bankowy list polecony z Poznania do Niemiec.

Fi.190
Mi.209
35 PLN
39534

1925 firmowy list polecony z Łodzi do Niemiec.

Fi.191, 209
25 PLN
39535

1925 polecony list lotniczy z Warszawy 30.VI.25 do Paryża, dobra frankatura na obiegowym liście.

Fi.191, 223
Mi.210, 231 
180 PLN
39536

1925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, seria bez znaczka za 40 + 50 gr w czworoblokach, katalog Fischer 1.600,- zł.

Fi.194-202, 204
Mi.213-21, 223
900 PLN
39537

1925 wydanie z dopłatą Na Skarb Narodowy, pięknie skasowana w Lwowie 22 seria (Fi.1320.-), gwarancja Korszeń.

Fi.194-204
Mi.213-23
1 400 PLN
39538

1925 wydanie z dopłata na Skarb Narodowy, seria w marginesowych parkach z numerami rozrachunkowymi na marginesie, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.194-204
Mi.213-23
3 100 PLN
39539

1925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, znaczki za: 20+50 gr z błędem na poz.37 (lub 87) "przerwa w poprzeczce litery A w POLSKA" i 30+50 gr z błędem na poz.21 (lub 71) "przerwana nóżka litery R w GR"; seria czysta bez podlepki w doskonałym stanie zachowania.

Fi.194-204 (200 B3, 202 B3)
Mi.213-23
1 300 PLN
39540

1925 list firmowy z Poznania 26.6.26 do Niemiec, znaczek za 1 gr jako obowiązkowa opłata na rzecz Funduszu Bezrobotnych.

Fi.205, 208
Mi.233, 236
45 PLN