The auction will start on 04.02.2022
Back

Description

1924 orzeł na tarczy barokowej, znaczek w barwie niebieskoczarnej za 25 gr., którego pojedyncza klisza została umieszczona w arkuszu drukarskim znaczka za 40 gr. na poz. 35, błąd dostrzeżono i osunięto błędnie przedrukowane znaczki z arkuszy sprzedażnych, niewielka ilość dostała się do obiegu i na rynek filatelistyczny, bardzo rzadki klasyczny błąd Polski międzywojennej, znaczek o bardzo dobrej prezencji z śladami nowej gumy nałożonymi po usunięciu podlepki, fotoatest Korszeń.

Lot # 39518

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 52 000 PLN
Catalog: Fi.189B1
Mi.208F
Category: Inter-war Poland 1919-1939
 
Number of bids: 0 Bid history
Back