The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38981

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


400 PLN
38982

1918 PREKURSORY + OKRES PODWYŻSZONEJ TARYFY, widokówka wysłana 23.XII z Lublina do Czechosłowacji opłacona według wprowadzonej 16 grudnia podwyższonej taryfy (tu 25 hal) znaczkami za: 10 hal bośniackiej dopłaty i 15 hal austro-węgierskiej poczty polowej, unieważnionymi stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; rzadki walor z krótkiego, zaledwie trzytygodniowego, okresu obowiązywania podwyższonej taryfy; dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia na skraju karty); gwarancja.

Fi.60
Mi.18
500 PLN
38983

1918 JĘDRZEJÓW obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - ZNACZEK DZIELONY, połówka znaczka dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h skasowana na wycinku 25.II.19 w Jędrzejowie unarodowionym datownikiem; to nowe odkrycie - do tej pory znane są użycia połówki takiego znaczka w: Busku, Dąbrowie, Stopnicy i Szydłowie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P12
300 PLN
38984

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
38985

1918 prekursory, przekaz paczkowy do paczki z książkami z Krakowa 13.12.18 do Cieszyna opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.01.1919.


120 PLN
38986

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
38987

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 144 projekty na 34 stronach, brak strony nr 8, jak w większości katalogów, 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w bardzo dobrym stanie.


1 200 PLN
38988

1919 prekursory, czworoblok znaczków za 2 hal austro-węgierskiej poczty polowej, skasowane idealnie odciśniętym 1.1 w Lublinie stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.54
100 PLN
38989

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
38990

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna do miejscowości Brandeis (Mosty); dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57
1 000 PLN
38991

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
38992

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
38993

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Schmutz; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
SOLD
38994

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
38995

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
38996

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanymbłędem "uszkodzone z i y", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
80 PLN
38997

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "przerwana ramka", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
40 PLN
38998

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, to odmiany opisanych w katalogu Fischer prób skatalogowanych jako 57 P2x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P4z, 60 P4z
Mi.56, 58, 59 
15 000 PLN
38999

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
39000

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone 0 i h", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
60 PLN
39001

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone P w POCZTA", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
40 PLN
39002

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
900 PLN
39003

1919 kartka z Cieszyna 5.5.19 do Tarnowa, gwarancja.

Fi.60
Mi.59
120 PLN
39004

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
39005

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
39006

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
39007

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 20 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzona górna ramka", gwarancja i opis.

Fi.61 B
Mi.60
40 PLN
39008

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
39009

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 hal. z prywatnym ząbkowaniem trzech boków i dodatkowo - co rzadkie, prywatnie gumowany; został zdjęty z listu nadanego 21.III.19 we Lwowie, ale duże fragmenty dekstryny zachowały się na znaczku, prywatne ząbkowania ze Lwowa są znane, ale gumowanie trudno przypisać do konkretnego urzędu pocztowego.

Fi.62 ZL
Mi.61
75 PLN
39010

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 50 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone K w POLSKA" i "przerwana dolna ramka", gwarancja i opis.

Fi.63 B
Mi.62
60 PLN
39011

1919 wydanie Komisji Rządzącej, mały arkusz znaczka za 50 hal.

Fi.63 ark.
Mi.62
108 PLN
SOLD
39012

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 Kr. z niekatalogowanym błędem "dwukropek po lewej cyfrze 1", gwarancja i opis.

Fi.65 B
Mi.64
40 PLN
39013

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P3
Mi.65
160 PLN
39014

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
39015

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.480.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
400 PLN
39016

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
260 PLN
SOLD
39017

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.150.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
39018

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
39019

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
39020

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba w barwie jasno brązowo pomarańczowej, gwarancja Schmutz.

Fi.73P7
70 PLN