The new auction will start soon

Auction 106. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39341

1920 orzeł na tarczy barokowej, czworoblok z podwójna perforacją poziomą, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.115MK1
380 PLN
39342

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek z silnym abklaczem rysunku znaczka na stronie gumowanej.

Fi.116MK
Mi.149
40 PLN
39343

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek z przesuniętym ząbkowaniem pionowym wchodzącym na rysunek znaczka.

Fi.117MK
60 PLN
39344

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek bez perforacji poziomej na dolnym marginesie, bez gumy w słabszy stanie.

Fi.117MK
20 PLN
39345

1920 orzeł na tarczy barokowej, czworoblok z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.118MK
Mi.151
100 PLN
39346

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka znaczków z zbyt szeroko rozsuniętym ząbkowanie pionowym, lewy znaczek podlepka.

Fi.118MK
120 PLN
39347

1920 orzeł na tarczy barokowej, narożnikowa parka z podwójna perforacją poziomą przy marginesie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.118MK1
80 PLN
39348

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka z częściowym brakiem perforacji poziomej między znaczkami.

Fi.119MK
Mi.152
80 PLN
39349

1920 kartka z Putziger Heisternest (Jastarnia) nadana 4.6.20 do Wielkiej Brytanii, polska całostka unieważniona pruskim kasownikiem.

Fi.Cp29
800 PLN
SOLD
39350

1920 kartka z Ostrzeszowa 13.3.20 do Niemiec.

Fi.Cp30
30 PLN
39351

1920 kartka z Nieder Olisch (Olszówka, dzisiaj dzielnica Bielska Białej) do MSZ w warszawie, po austriacki kasownik.

Fi.Cp31
200 PLN
39352

1920 prekursory, rzadki przekaz pieniężny z Nakła 16.3.20 do Lwówka opłacony niemieckimi znaczkami mającymi moc obiegową do kwietnia 1920.


550 PLN
39353

1920 widokówka z Warszawy, ładny odbiorczy stempel- Grodzisk Warszawski.


130 PLN
39354

1920 list urzędowy z Warszawy 30.6.20 do Płoskirowa (dzisiaj miasto w zachodniej Ukrainie), jednego z urzędów pocztowych przejściowo administrowanych przez władze polskie w 1920 roku, z powodu ofensywy wojsk sowieckich zwrócona - stempel "Urząd zwinięty / ZWROT", koperta lekko przycięta.


1 500 PLN
39355

1920 dokument z zarządu Ziem Wschodnich w ostrogu ze znaczkami skarbowymi na odwrocie.


400 PLN
39356

1920 kartka z Madrytu wysłana 26.10.20 do Niska, kartka wysłana przez polskiego delegata na Światowy Kongres Pocztowy na którym przyjęto Polskę do UPU (Światowy Związek Pocztowy), bardzo rzadki stempel polskiej delegacji "Délégation Polonaise / au VII Congres Postal Universel / de Madrid 1920.", stempel krakowskiej cenzury wojskowej, ważny dla Polskiej Poczty kongres, a co za tym idzie ważny i bardzo rzadki walor.


1 000 PLN
39357

1920 list z Czechosłowacji do Jarosławia, stempel cenzury "CENZURA WOJSKOWA LWÓW".


80 PLN
39358

1921 recypis zwrotny doręczenia przesyłki z Sądu Powiatowego w Przemyślanach do Błotnia przez posłańca sądowego, opłatę pobrano sądowego znaczka doręczeniowego poczty austriackiej z polskim nadrukiem wykonanym w 1920 roku z nowym nominałem 2 mk., bardzo rzadkie, fotoatest Korszeń.

Fi.2
400 PLN
39359

1921 kartka ze Lwowa nadana 19.02.21 do Wiednia, stempel cenzury wojskowej we Lwowie na dworcu kolejowym, całostka wydania krakowskiego użyta jako formularz kartki, jej znak opłaty nie wliczony do opłaty pocztowej.

Fi.81B, 83B, Cp19Iy
120 PLN
39360

1921 list polecony ze Lwowa nadany 14.2.21 do Szwecji, stempel cenzury wojskowej we Lwowie "CENZURA WOJSKA / LWÓW 2" późno użyta, mieszana frankatura znaczków różnych wydań i w różnych walutach.

Fi.81B, 90B, 96B99, 100, 116
140 PLN
39361

1921 kartka z Trzemeszna 25.4.21 do Niemiec.

Fi.90B, 114,Cp35I
40 PLN
39362

1921 kartka z Łodzi do Niemiec.

Fi.90B, 114, Cp35I
20 PLN
39363

1921 list polecony z Tłustego do Warszawy.

Fi.96C
Mi.114
150 PLN
39364

1921 kartka z Chołojowa 5.X.21 do Niemiec z kasownikiem w kolorze niebieskim.

Fi.99, 114, 116, Cp3
Mi.115, 147, 149&nbs;
70 PLN
39365

1921 PODDANO CENZURZE - WILEŃSZCZYZNA, bardzo rzadka zalepka warszawskiej cenzury wojskowej na liście zagranicznym wysłanym z miejscowości Malinowszczyzna k/Mołodeczna (tereny włączone do Ziemi Wileńskiej po uchwale Sejmu z 1922 roku) do Norymbergi, znaczki skasowano 21.VIII w Mołodecznie datownikiem o wyraźnie niebieskawym kolorze; w Warszawie list poddano cenurze, następnie zamknięto go zalepką - wycenioną w fundamentalnej pracy pp. Brzozowskiego i Tokara jako "c.a." (cena amatorska); dodatkowo okrągłe stempelki cenzorskie "Wr.1./40" i "Wr.1./53"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia na końcach ząbków); gwarancja Korszeń.

Fi.99, 117, 118, 125
Mi.115, 150, 151, 158
1 600 PLN
39366

1921 kartka z Łodzi do Niemiec.

Fi.100, Cp38
20 PLN
39367

1921 wycinek z przekazu pieniężnego z Krakowa.

Fi.101
25 PLN
39368

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym w lewo nadrukiem.

Fi.120
Mi.153
50 PLN
39369

1921 wydanie przedrukowe, marginesowa próba znaczka za 3 Mk./40 Pf. z nikłą przerwą w belce po prawej, gwarancja Mikstein.

Fi.120 P2
Mi.153
240 PLN
39370

1921 wydanie przedrukowe, bardzo rzadka próba nadruku z małą cyfrą "3", znaczek w dobrym stanie, fotoatest Korszeń.

Fi.120P1
7 000 PLN
39371

1921 wydanie przedrukowe, próbny nadruk znaczka z przerwaną belką, gwarancja Mikstein.

Fi.120P2
Mi.153
180 PLN
39372

1921 wydanie przedrukowe, pasek trzech prób, gwarancja Korszeń.

Fi.120P2
Mi.153P
400 PLN
39373

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, czworobloki.

Fi.121-3
Mi.154-6
150 PLN
39374

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski czerwony Krzyż, seria stemplowana, gwarancja Ryblewski.

Fi.121-4
Mi.154-7
300 PLN
39375

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach, jak na to wydanie wyjątkowo ładna i równomierna guma, znaczki za 20 mk. gwarancja Schmutz.

Fi.121-4
Mi.154-7
1 500 PLN
39376

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, najdroższy znaczek za 20 +30 mk gwarancja Berbeka.

Fi.121-4
Mi.157-7
380 PLN
39377

1921 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, seria czysta z pełną oryginalną gumą w ładnym stanie na jednej podlepce, wszystkie znaczki gwarancja Schmutz.

Fi.121-24
Mi.154-57
200 PLN
39378

1921 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, seria kasowana (Fi.500.-), ostatnia wartość (Fi.425.-) gwarancja Krawczyk.

Fi.121-24
Mi.154-57
400 PLN
39379

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK, znaczek z nadrukiem w kolorze karminowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.124b
Mi.157b
3 000 PLN
39380

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski czerwony Krzyż, znaczek z nadrukiem w kolorze karminowym, znaczek z poprawiana gumą, czysty bardzo rzadki, gwarancja z opisem i oznaczeniem G Schmutz.

Fi.124b
Mi.157b
3 500 PLN