The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 106. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40580

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, polecony list lotniczy wysłany 11.3 z Frankfurtu do Las Palmas na wyspach Kanaryjskich, stempelek hiszpańskiej cenzury wojskowej, datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Generał Franco za próbę obalenia rządu republiki został zesłany na Teneryfę (wyspy Kanaryjskie), wkrótce jednak opanował wyspę i uczynił z niej swą bazę, skąd 17.III.1936 rozpoczął wojnę przeciwko komunistom.


Mi.606, 609-612, 643
600 PLN
40581

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, generał broni Franciszek Księżarczyk - autograf uczestnika walk w Hiszpanii po stronie Republiki - od 1936 żołnierz polskiego batalionu, ukończył szkołę oficerską brygad międzynarodowych uzyskując stopień oficerski, ciężko ranny w walkach pod Brunete, od września 1937 zastępca dowódcy I Batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego, następnie jego dowódca; podczas ofensywy na Ebro dowodził batalionem im. Adama Mickiewicza w stopniu majora, ponownie ranny w walkach o masyw Sierra Quemada stracił oko; wojenna i powojenna kariera przedstawia się nie mniej ciekawie; autograf na kopercie FDC z okazji XXX rocznicy brygady im.Jarosława Dąbrowskiego; dobry stan zachowania (koperta u dołu i na odwrocie naddarta).


200 PLN
40582

1938 Anschluss Austrii - koperta wysłana 8.IV z Wiednia do Lubeki, stempelek propagandowy "Am 10. April dem Führer dein "Ja"" agitujący do głosowania za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej.

12.III po aneksji Austrii przez Niemcy, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie przyłączania Austrii do Rzeszy; ponad 99% uprawnionych zagłosowało "za".


Mi.577 
100 PLN
40583

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


15 PLN
SOLD
40584

1939 "Dziwna wojna" - formularz francuskiej poczty polowej, oznaczony "F.M.", który to dopisek zwalniał korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, wysłany 13.10 z Nantes przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna "404 R.A.D.C.A. 81e GROUPE ... BATTERIE" (81 grupa 404 pułku artylerii przeciwlotniczej); ze zbiorów J.Falkowskiego.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, a pomimo tego nie wypełniły swoich sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


150 PLN
40585

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
40586

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", przesłana 10.8 miejscowo we Wrocławiu, dodatkowo pieczęć "Reservelazarett V Breslau" - szpitala zapasowego we Wrocławiu z niemiecką "gapą"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1
400 PLN
40587

1940 BRAK KOLORU NIEBIESKIEGO - niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" brak koloru niebieskiego i napisu "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.1
1 200 PLN
40588

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
40589

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.405
90 PLN
SOLD
40590

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
40591

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


260 PLN
40592

1940 Armia Polska we Francji, francuska winietka przedstawiająca piechura, z przywieszką z literami FM (Franchise Militaire) - których użycie zwalniało korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, skasowana 14-4 na wycinku datownikiem "ART FETES-VIGNETTE DES ARMEES PARIS"; stosowana sporadycznie na przesyłkach żołnierzy polskich we Francji; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
40593

1940 Armia Polska we Francji, list do Paryża wysłany 10-4 z Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w St.Cecile-les-Vignes - głównego ośrodka formowania i szkolenia jednostek pancernych WP we Francji, dwujęzyczna pieczęć formacyjna z orłem "ARMEE POLONAISE I.er BATAILLON DE CHARS D'ASSAUT - ARMIA POLSKA I. BATALION CZOŁGÓW"; przesyłka cenzurowana - oznaczenie "cens. milit." z parafką cenzora; doskonały stan zachowania; przesyłki polskich żołnierzy (piechota) z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy), są trudne do zdobycia, związane z innymi rodzajami broni są wyjątkowo rzadkie.

Gdy trwała jeszcze "dziwna wojna" we Francji rozpoczęło się odtwarzanie Wojska Polskiego, w St.Cecile-les-Vignes utworzono Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej, gdzie 2.12.1939 sformowano 1 batalion czołgów, pod dowództwem mjr Leonarda Furs-Żyrkiewicza, jednostka podczas kampanii we Francji do 18.06 toczyła walki osłaniając wycofujące się oddziały francuskie.


600 PLN
40594

1940 pieczęć urzędowa z orłem "OKRET RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "PIORUN"" – brytyjski niszczyciel typu N, zwodowany 7 maja 1940 roku w stoczni Johna Browna w Clydebank, 4 listopada 1940 roku przekazany Polskiej Marynarce Wojennej w zamian za utracony pod Narwikiem niszczyciel ORP "Grom".


60 PLN
SOLD
40595

1940 Armia Polska we Francji, znaczek za 40 + 60 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


500 PLN
40596

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami Francji Wielkiej Brytanii i Polski z napisem FRANCHISE MILITAIRE zwalniającym przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
40597

1941 Francuski Korpus Ekspedycyjny - Legion Ochotników Francuskich Walczących z Bolszewizmem, efektowny blok o nominale F+100F z symbolem jednostki przedstawiający na znaku opłaty monstrualnych rozmiarów białego niedźwiedzia z czerwoną gwiazdą na piersi kroczącego od wschodu, u jego stóp widoczne łuny pożarów, a na pierwszym planie miecz zagradzający mu drogę; napisy "BLOC DE FRANCHISE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE DE LA LEGION DES VOLONTAIRES FRANCAIS CONTRE LE BOLCHEVISME"; kasowany 29.9.42; dobry stan zachowania.


Mi.Bl.I
2 000 PLN
40598

1941 (?) "ŚMIERĆ NIEMIECKIM FASZYSTOM !" - listownik z propagandową ilustracją, czysty w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).


200 PLN
40599

1941 Wymiana korespondencji między Wojskiem Polskim w Anglii, a rodzinami w kraju odbywała się głównie przez neutralną Portugalię, do początków 1941 roku (z upoważnienia polskich władz) obsługiwana na odcinku Lizbona-Londyn przez brytyjską firmę transportową THOMAS COOK & SON, Ltd.; przesyłki wysyłane z Polski do Portugalii na "adres konspiracyjny" w lizbońskim lub londyńskim biurze firmy sortowano, a w rzadkich przypadkach pakowano do większych stosownie zaadresowanych kopert, które po ofrankowano znaczkami z perforacją firmową TCS i po odciśnięciu owalnego datownika firmowego "THOS. COOK & SON LTD BERKELY STREET.W.1" kierowano do brytyjskiej cenzury, a następnie już zwykłą pocztą do odbiorców, takie zachowane koperty są wyjątkowo rzadkie - tu oferowana do kapitana Józefa Zielonki z 1 Kompanii Saperów 1 Brygady Strzelców (kryptonim pocztowy P/4) została wysłana z biura firmy "28 MAR 1941" - fioletowy datownik na odwrocie, przekazana poczcie cywilnej - znaczek skasowany datownikiem LONDON.W.1. z tego samego dnia, datownik odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z "31 MAR 41" (w katalogu specjalizowanym - "cena amatorska"), co niezwykle rzadkie zachowana oryginalna dołączona instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki do okupowanej Polski, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych" w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).


2 000 PLN
40600

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
40601

1941-44 zestaw 3 unikalnych radiogramów POLSKA-SZWAJCARIA-ANGLIA - wymiana korespondencji przez prywatnych pośredników, pomimo (początkowo) zakazu dotyczącego prowadzenia przez polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii korespondencji z okupowanym krajem, próbowano za pośrednictwem osób ze Szwajcarii nawiązać taką łączność; w 1942 roku taka wymiana została dopuszczona, ale kandydatów na pośredników musiała zatwierdzić komórka wywiadu brytyjskiego MI12; pośrednicy otrzymywali korespondencję z Anglii do Polski i z Polski do Anglii, przekazywanie dalej oryginalnych przesyłek było ściśle zakazane; jedną z około stu takich osób była Janina Turczyńska, znana śpiewaczka operowa (sopranistka), żona Józefa Turczyńskiego wybitnego pianisty, nauczyciela (m.in.: Witolda Małcużyńskiego, Henryka Sztompki, Stanisława Szpinalskiego, Maryli Jonasówny, Marii Wiłkomirskiej, Haliny Czerny-Stefańskiej), jurora Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Warszawie (1927, 1932 i 1937); wybuch II wojny światowej zastał Turczyńskich w Morges u Paderewskiego; dzięki wstawiennictwu mistrza, zaczęli występować w Szwajcarii; radiogramy dotyczą informacji dla płk.Stanisława Arczyńskiego o jego żonie Zofii przebywającej w okupowanej Polsce, był on od 1936 był komendantem Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie, a po Wojnie Obronnej 1939 przedostał się do Francji, pełnił tam funkcję komendanta polskiego Centrum Wyszkolenia Saperów w Angres, po upadku Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie był dowódcą saperów w sztabie Najwyższego Wodza:

pierwszy radiogram na formularzu o zielonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Aug.1940" nadany 30.1 z Morges w Szwajcarii na adres kodowy "PO Box 260 London EC1"- obsługujący polskie jednostki w Anglii, datowniki odbiorcze: okrągły "CABLE AND WIRELESS LIMITED CENTRAL STATION -1 FEB 1941", owalne "C.& W.LTD, okrągły "CENTRAL TELEGRAPH OFFICE", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2327"; dodatkowe stempelki: HBB, 0099, "ES 776";

drugi na formularzu o czerwonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Sept.1941" nadany z Zermatt w Szwajcarii do Dundee, datownik odbiorczy "DUNDEE 21 AUG 42";

trzeci na zielonym papierze o sygnaturze "Sept.1943" nadany z Morges w Szwajcarii do Londynu, okrągły datownik odbiorczy "C.& W.LTD CENTRAL STATION 14 MAY 1944", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2411"; Przemysław Drzewiecki w książce "Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno-pocztowej" na s.141 pokazuje podobny dokument wysłany z Kujbyszewa, a więc z pewnością rzadszy, pisząc: "Czasem w celu uzyskania szybkiej pomocy, nadawano do władz polskich w Wielkiej Brytanii informacje za pomocą radiogramu. Poniżej przedstawiony jest jedyny znany tego rodzaju dokument zachowany do naszych czasów, nadany z Ambasady polskiej (w Kujbyszewie) - dotyczący losów polskiej rodziny wojskowej w Związku Sowieckim.".


6 000 PLN
40602

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
40603

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
40604

1941 kartka z niemieckiej poczty polowej na radzieckiej całostce.


80 PLN
40605

1941 Wojsko Polskie we Francji, czworoblok nalepek polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
40606

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


250 PLN
40607

1941 kartka z Złoczowa nadana 16.1.41 do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii.


200 PLN
40608

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
4 800 PLN
40609

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta, poza małym na znaczku za 5 zł. i bardziej rozległym na znaczku za 75 gr. śladem przywarcia na gumie zachowana w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-9
900 PLN
40610

1942 Légion Tricolore – kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, pasek trzech znaczków, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.576-77
60 PLN
40611

1942 Légion Tricolore – kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, seria znaczków legionowych na delikatnych podlepkach; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.VI-X
100 PLN
40612

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Poczty Polowej 1 Korpusu skasowana stemplem tej poczty polowej na wycinku, służyły do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek, rzadko spotykane na listach, piękny stan zachowania.


120 PLN
SOLD
40613

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, fragment strony z pocztowej książki nadawczej listów poleconych wysłanych z Tatiszczewa - rejonu organizacji 5 Dywizji Piechoty, obok każdej pozycji odciśnięty datownik TATISZCZEWO SAR. (ТАТИЩЕВО САР.) cywilnego sowieckiego urzędu pocztowego, który w tym czasie obsługiwał cały obrót pocztowy 5 Dywizji; niecodzienny dokument wewnątrzpocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2b
200 PLN
40614

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Tel-Aviv", dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
100 PLN
40615

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR, odbitki znaczków Dojdziemy z unieważnionej matrycy.


180 PLN
40616

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, dwa paski nalepek zabezpieczających uszkodzone przesyłki pocztowe poczty polowej ze znacznie przesuniętym nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy, dzięki czemu nalepki 1 Korpusu miały nabrać charakteru ogólnego; ponieważ na dolny pasek nasunął się fragment nadruku przeznaczony dla pasków w położeniu tete-beche nadruki są tam w położeniu odwróconym - bardzo rzadkie, lekkie ślady podlepek na skraju dwóch nalepek z górnego paska, dolny pasek w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.


900 PLN
40617

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, cięta seria nalepek poczty polowej 1 Korpusu do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek, bardzo ładny stan z pełną oryginalną gumą.


80 PLN
SOLD
40618

1942 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
40619

1942 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN