The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1941 Wymiana korespondencji między Wojskiem Polskim w Anglii, a rodzinami w kraju odbywała się głównie przez neutralną Portugalię, do początków 1941 roku (z upoważnienia polskich władz) obsługiwana na odcinku Lizbona-Londyn przez brytyjską firmę transportową THOMAS COOK & SON, Ltd.; przesyłki wysyłane z Polski do Portugalii na "adres konspiracyjny" w lizbońskim lub londyńskim biurze firmy sortowano, a w rzadkich przypadkach pakowano do większych stosownie zaadresowanych kopert, które po ofrankowano znaczkami z perforacją firmową TCS i po odciśnięciu owalnego datownika firmowego "THOS. COOK & SON LTD BERKELY STREET.W.1" kierowano do brytyjskiej cenzury, a następnie już zwykłą pocztą do odbiorców, takie zachowane koperty są wyjątkowo rzadkie - tu oferowana do kapitana Józefa Zielonki z 1 Kompanii Saperów 1 Brygady Strzelców (kryptonim pocztowy P/4) została wysłana z biura firmy "28 MAR 1941" - fioletowy datownik na odwrocie, przekazana poczcie cywilnej - znaczek skasowany datownikiem LONDON.W.1. z tego samego dnia, datownik odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z "31 MAR 41" (w katalogu specjalizowanym - "cena amatorska"), co niezwykle rzadkie zachowana oryginalna dołączona instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki do okupowanej Polski, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych" w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).

Lot # 40599

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 2 000 PLN
Catalog:
Category: WW2 military postage
 
Number of bids: 0 Bid history
Back