The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 106. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40498

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
SOLD
40499

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
40500

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp4, AnL20
600 PLN
40501

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69
40 PLN
40502

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 13 X idealnie odciśniętym polskim datownikiem BRZEŚĆ n/B. 1 z wyróżnikiem "ł"; doskonały stan zachowania.


Mi.553
40 PLN
40503

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 23 III 1940 czytelnie odciśniętym w Stryju radzieckim datownikiem СТРIЙ СТАНIСЛ. ОБЛ. z pięcioramienną gwiazdką i wyróżnikiem "=a="; w fundamentalnym podręczniku J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 datownik nie katalogowany; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek powierzchniowej warstwy papieru na rysunku).


Mi.587
100 PLN
40504

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236
20 PLN
40505

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05
50 PLN
40506

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


150 PLN
40507

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
40508

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
40509

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
40510

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
40511

1939 miejscowy list z okupowanego przez sowietów Lwowa wysłany 30.10.39, radziecki znaczek unieważniony polskim przedwojennym wirnikiem, stempelek nadawcy na froncie "POLSKI CZERWONY KRZYŻ OKRĘG KRAKOWSKI".


200 PLN
40512

1939 list z Borysławia nadany 18.10.39 do Lwowa, przedwojenny polski kasownik, mieszana frankatura znaczków polskich z radzieckim.


300 PLN
40513

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
40514

1939 list z Bielicy (obwód grodzieński) nadany 10.12.39 do Lwowa, polski przedwojenny kasownik.


300 PLN
40515

1940 Obszary anektowane przez Litwę, wydanie obiegowe, dwa narożne dziewięciobloki czystych znaczków ciętych z serii będącej w obiegu na terenach okupacji litewskiej, dużo rzadsze niż znaczki ząbkowane, piękny stan zachowania.

Fi.AnL 23, 25 nz
Mi.439U, 441U
600 PLN
40516

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.519
2 000 PLN
40517

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594
500 PLN
40518

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.736
600 PLN
40519

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
40520

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
40521

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

Fi.AnNCp4A
Mi.P229IF
40 PLN
40522

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny stempel nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
40523

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


250 PLN
40524

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.


250 PLN
40525

1940 okupacja ZSRR, list polecony z Skolego koło Brzeska 9.8.40 do Brzeska opłacony radzieckimi znaczkami, polska przedwojenna erka, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na odwrocie.


400 PLN
40526

1940 okupacja ZSRR, list z Rożniatowa 20.3.40 do Lwowa opłacony radzieckim znaczkiem unieważnionym polskim przedwojennym kasownikiem, na odwrocie radziecki stempel odbiorczy.


600 PLN
40527

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
40528

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
40529

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN
40530

1940 kartka polecona z Stanisławowa nadany 26.8.40 do Biecza, polska przedwojenna erka, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
40531

1940 kartka wysłana z Sambora 10.03.40 do Palestyny, stempel brytyjskiej cenzury w Palestynie.


160 PLN
40532

1940 kartka z Rohatynia koło Stanisławowa do Czech, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


450 PLN
40533

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polecona dofrankowana radziecka karta pocztowa wysłana 18.-8 ze Zdołbunowa do Warszawy, zwraca uwagę polski stempelek polecenia, przesyłka dotarła do Warszawy 11.IX, gdzie podjęto bezskuteczną próbę doręczenia, a 13/IX po opatrzeniu adnotacją "Retour/Parti" i pieczątką "Zurück" zwrócono ją do nadawcy, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu i cyfrowa pieczątka dla przesyłek poleconych; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

Nadawca przesyłki porucznik Stanisław Walento w czasie wojny pracował w cementowni w Zdołbunowie, na tym terenie pełnił funkcję dowódcy II Rejonu Ośrodka AK Zdołbunów, a następnie jego komendanta, od czerwca 1943 był oficerem organizacyjnym Komendy Obwodu AK Zdołbunów następnie jego komendantem, do lutego 1944 zastępca komendanta Inspektoratu AK Równe następnie komendant, po ponownym wejściu wojsk sowieckich nadal kierował miejscową siatką AK, aresztowany przez NKWD 8.V.44 w Zdołbunowie, skazany na 10 lat, więziony w łagrach Siewpieczłagu, Workuty przymusowo osiedlony w Komi, do Polski powrócił w grudniu 1956.


500 PLN
40534

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany 19.8 z miejscowości Koniuchowo w rejonie Bułajewskim do Zdołbunowa, koperta (całostka) dofrankowana znaczkiem za 50 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, na odwrocie sowiecki datownik odbiorczy z 27 VIII ze Zdołbunowa; dobry stan zachowania.


200 PLN
40535

1940 kartka z Wielkiej Głuszy nadana 8.7.40 do Krakowa.


200 PLN
40536

1940, 1943 dwie kartki z Miastkowa, jedna z okresu okupacji sowieckiej, druga z okupacji niemieckiej.


400 PLN
40537

1941 kartka z Niemiec do Beresteczka, stempel niemieckiej cenzury wojskowej i radziecki stempel odbiorczy.

Fi.Cp2II
150 PLN