The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 104. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21729

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
60 PLN
21730

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
21731

1939 I wydanie przedrukowe, 6 + 8 gr - frankatura dwukolorowa, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 17.12.39 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Jasła do Lublina, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym JASŁO, data odciśnięta osobnym numeratorem; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta).

Fi.1, 2
200 PLN
21732

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
21733

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
21734

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy wysłany 15.VII.1940 z Warszawy do Kielc, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
50 PLN
SOLD
21735

1939 "Nächtraglich entwertet" I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, koperta okienkowa listu (druki) wysłanego 23.VII.40 z Warszawy, w urzędzie nadawczym znaczek skasowano fragmentarycznie, aby uniemożliwić jego powtórne użycie - unieważniono go stempelkiem "Nächtraglich entwertet"; koperta firmowa "LUDWIK KOŁAKOWSKI ADWOKAT"; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
300 PLN
21736

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, kompletna opaska gazetowa "Warschauer Zeitung" nr.26 z 1939 roku (ukazał się 12.12.39) wysłana 27.2.40 z Warszawy do Amstelveen w Holandii; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
250 PLN
21737

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony fioletowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "27 Dez.1939"; przesyłka dosyłana, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
100 PLN
21738

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
21739

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 29.2.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II, 1, 3
120 PLN
21740

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 29.2.1940 z Czarnego Dunajca do Nowego Targu, stempelek wpływu "ZARZĄD MIEJSKI król. wol. m. w Nowym Targu"; bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
21741

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp78I
350 PLN
21742

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
21743

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.


Mi.520 
250 PLN
21744

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 2.XII, wysłany 3.XII z Warszawy do obozu, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "4a"; stempelek cenzora nr.1 z parafką; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
SOLD
21745

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
21746

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

Fi.14
80 PLN
21747

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
21748

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
21749

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
21750

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, poza rozmytą miejscami i brakiem pasa gumy po lewej w dobrym stanie , gwarancja i opis

Fi.14I
150 PLN
21751

1940 lotniczy list polecony z Krakowa do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14II, 16I, 22, 24I, 35-39
200 PLN
21752

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 2/5 gr z katalogowanym błędem "kropka połączona z R", kasowany, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.17 B2
40 PLN
21753

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
21754

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
21755

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
21756

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 24/25 gr z katalogowanym błędem na poz 41 "przecinek między n i e w General", kasowany, dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.22 B1
50 PLN
21757

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
21758

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
21759

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

Fi.34
90 PLN
SOLD
21760

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
21761

1940 widoki zabytkowych budowli (I), cięta seria czysta, bardzo dobry stan zachowania, każdy znaczek gwarancja.

Fi.40-51 nz
Mi.40-51U
3 600 PLN
SOLD
21762

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka datowana "3.6.1941 Rudnik" wysłana do Radomia, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (karta przycięta, niewielkie przebarwienia wokół znaczka).

Fi.43
50 PLN
21763

1940 kartka z Chełma Lubelskiego do ZSRR, stemple cenzury niemieckiej i stempel tranzytowy z Moskwy.

Fi.46
70 PLN
21764

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna (Fi.130.-), paczkowy adres pomocniczy wysłany 18.8.1943 z Wierzbnika do Ojcowa, ramkowy stempelek odbiorczy "Ojcow über KRAKAU 2"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.48
120 PLN
21765

1940 seria wydania z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52-5
35 PLN
21766

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.52-55
60 PLN
21767

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria czysta (Fi.70.-).

Fi.52-55
60 PLN
21768

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów skasowanych 17/18.8 stemplami okolicznościowymi w: Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

Fi.52; 4a-d
120 PLN