The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11377

1923 czysty formularz przekazu paczkowego, pierwsze wydanie bez sygnatury.


60 PLN
Bid
11378

1923 czysty formularz międzynarodowego przekazu pocztowego, pierwsze wydanie bez sygnatury


80 PLN
Bid
11379

1924 hiperinflacja, list polecony w agencji pocztwej trzeciej klasy Raduń urząd nadrzędny Lida nadany 15.1.24 do Warszawy, wysoka taryfa inflacyjna 375.000,- mk wyklejona na "dachówkę" 60! znaczkami za 5.000,- mk i dwoma znaczkami wydania przedrukowego.

Fi.166, 169, 170
Mi.184, 187, 188
1 200 PLN
Bid
11380

1924 HIPERINFLACJA, list z Warszawy 23.4.24 do polskiego konsulatu w Wiedniu.

Fi.166, 173, 179
170 PLN
Bid
11381

1924 hiperinflacja, list z Częstochowy nadany 2.04.24 do Turcji, list oklejony znaczkami z usiłowaniem uniknięcia zabronionego naklejania znaczków na zakładkę, stemple odbiorcze, znaczki wychodzące poza obrys koperty uszkodzone.

Fi.167, 168
Mi.185, 189
120 PLN
Bid
11382

1924 hiperinflacja, firmowy ekspresowy list polecony z Czortkowa nadany 15.1.24 do Włoch, wysoka taryfa pocztowa 1000.000,- mk wyklejona na odwrocie wieloblokami klejonymi na zakładkę po rozłożeniu wychodzącymi znacznie poza kopertę; 40 x Fi. 167 (10.000 mk) oraz 24 x Fi. 169 (25.000 mk).

Fi.167, 169
Mi.185, 187
800 PLN
Bid
11383

1924 list polecony z Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Warszawie nadany 28.2.24 do Polskiego poselstwa w Wiedniu, dekoracyjna frankatura inflacyjna (975.000 mk).

Fi.169, 170, 178
220 PLN
Bid
11384

1924 hiperinflacja, ekspres polecony z Krakowa wysłany 7.3.24 do Bobowej, wysoka frankatura 1.350.000 mk.

Fi.169II, 171, 177
100 PLN
Bid
11385

1924 hiperinflacja, firmowy ekspresowy list polecony z Warszawy nadany 29.3.24 do Niemiec, bardzo wysoka taryfa pocztowa 2.475.000,- mk, znaczek za 200.000,- mk z podwójnym ząbkowaniem poziomym na dolnym marginesie, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Walocha.

Fi.169II, 175, 177, 177MK2, 178, 179
Mi.187, 194, 196, 197, 198
1 000 PLN
Bid
11386

1924 list bankowy z Słonim nadany 17.4.24 do Warszawy, znaczek za 50.000 z uszkodzonym nadrukiem z całkowicie nieczytelnym szczątkowy drukiem napisów "MK".

Fi.170, 171
180 PLN
Bid
11387

1924 list z starostwa w Katowicach 26.2.24 do polskiego konsulatu w Wiedniu.

Fi.171
Mi.190
60 PLN
Bid
11388

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, parka ciętych niegumowanych prób arkuszowych bez kreślenia czerwonym tuszem, gwarancja Korszeń.

Fi.172nz
300 PLN
Bid
11389

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, niewielkie zagniecenie do odprasowania, gwarancja Schmutz.

Fi.172nz (P)
100 PLN
Bid
11390

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, próba znaczka za 20000 mk., kreślona (Fi.200.-), sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.173 nz
Mi.192 
180 PLN
Bid
11391

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, niewielkie zagniecenie do odprasowania, gwarancja Schmutz.

Fi.173nz (P)
100 PLN
Bid
11392

1924 list firmowy z Szydłowca do Warszawy.

Fi.175, 176
Mi.194, 195
40 PLN
Bid
11393

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Korszeń.

Fi.175nz
180 PLN
Bid
11394

1924 hiperinflacja, list z Miękisza Nowego nadany 8.3.24 do Wiednia, taryfa pocztowa na druki.

Fi.176
80 PLN
Bid
11395

1924 list z Puław 28.2.24 do Nowego Jorku adresowana do znanego przemysłowca Maxa Rosenthala na Brodway'u.

Fi.177
Mi.196
70 PLN
Bid
11396

1924 hiperinflacja, list polecony z Poronina nadany 27.2.24 do Krakowa, rzadka frankatura wielokrotna znaczka za 200.000 mk, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.177
160 PLN
Bid
11397

1924 Hiperinflacja, list polecony z Królewskiej Huty nadany 22.4.24 do Niemiec, list opłacony znaczkiem za 1.000.000 mk z niekatalogowanym podwójnym ząbkowaniem poziomym na dolnym marginesie, znaczek z błędem na liście prawdopodobnie unikalny, wysoka taryfa za list zagraniczny w wysokości 1.100.000 mk, na odwrocie stempel odbiorczy, fotoatest Walish.

Fi.180MK, 166, 168
Mi.184, 189, 199
8 000 PLN
Bid
11398

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, niegumowana próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.181Pnz
Mi.200
150 PLN
Bid
11399

1924 "Entwertet in Leipzig 1" niemiecki stempel do unieważniania znaczków nie skasowanych w miejscu ich nadania na marginesowej parce znaczków orzeł w wieńcu za 1 gr; zwraca uwagę usterka na lewym znaczku "pęknięta ramka nad literą A w POLSKA"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.182
Mi.201
180 PLN
Bid
11400

1924 list z Warszawy do polskiego konsulatu w Wiedniu, usterki druku na dwóch znaczkach.

Fi.182, 183, 187
40 PLN
Bid
11401

1924 list ze Lwowa do Wiednia.

Fi.182, 184, 186
Mi.201, 203, 205
20 PLN
Bid
11402

1924 orzeł w wieńcu, ekspresowy list polecony wysłany z Łodzi 10.9.24 do Belgii, na rewersie datownik odbiorczy.

Fi.182, 185a, 187
Mi.201, 204, 206
120 PLN
Bid
11403

1924 list polecony z Iwanisk do Wiednia, poaustriacki kasownik.

Fi.182, 186, 190
Mi.201, 205, 209
35 PLN
Bid
11404

1924 Orzeł w wieńcu, 1 + 15 gr - frankatura dwukolorowa, efektownie frankowany (15-blokiem znaczków za 1 gr), opłacony zgodnie z taryfą list polecony wysłany 27.5.25 z urzędu Subkowy 2 do Wilna, datownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.182, 187
Mi.201, 206
120 PLN
Bid
11405

1924 Orzeł w wieńcu, 2 + 3 + 20 + 50 gr - frankatura czterokolorowa, list polecony II klasy wysłany 10.I.25 z Łodzi do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważnione nietypowym datownikiem ŁÓDŹ 1 z wyróżnikiem "u"; koperta firmowa "OSKAR MEHLO"; datownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.183, 184, 188, 192
Mi.202, 203, 207, 211
50 PLN
Bid
11406

1924 list polecony z Warszawy do polskiego poselstwa w Wiedniu.

Fi.183, 186
40 PLN
Bid
11407

1924 orzeł w wieńcu, list polecony z Będzina do Wiednia.

Fi.183, 186, 188
Mi.202, 205, 207
40 PLN
Bid
11408

1924 list polecony z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do konsulatu polskiego w Wiedniu, znaczki z drobnymi usterkami druku.

Fi.183, 187, 188
35 PLN
Bid
11409

1924 list polecony z Oświęcimia do Wiednia.

Fi.183, 192
Mi.202, 211
40 PLN
Bid
11410

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 3 gr., kreślona (Fi.200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.184 P
Mi.203 
180 PLN
Bid
11411

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 5 gr., kreślona (Fi.200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.185 P
Mi.204 
180 PLN
Bid
11412

1924 list polecony z Skrzyszowa adresowany do posła na Sejm i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast Wincentego Witosa, ciekawy rzadko spotykany kasownik w kolorze czerwonym.

Fi.185, 187
160 PLN
Bid
11413

1924 orzeł w wieńcu, list firmowy z Katowic 21.5.25 do Niemiec, kolorowa frankatura znaczków jednego wydania.

Fi.185-8
30 PLN
Bid
11414

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.185P
100 PLN
Bid
11415

1924 orzeł w wieńcu, list polecony z Żychlina do Wiednia.

Fi.186, 187
Mi.205, 206
25 PLN
Bid
11416

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.186P
100 PLN
Bid