The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10857

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki, widać minimalny ślad po podlepce.


150 PLN
10858

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym, widać lekki ślad po podlepce, sygnowany T.Schetyna.


100 PLN
10859

1918 STRZEMIESZYCE obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - ZNACZEK DZIELONY, połówka znaczka dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyta 28.II.19 w Strzemieszycach, to nowe odkrycie - do tej pory znane jest użycie połówki takiego znaczka w Busku, Dąbrowie, Stopnicy i Szydłowie.


Mi.P12
300 PLN
10860

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
10861

1918 prekursory, przekaz paczkowy do paczki z książkami z Krakowa 13.12.18 do Cieszyna opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.01.1919.


120 PLN
10862

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
10863

1918 zestaw 54 prac konkursowych pochodzących z katalogu konkursowego POLSKIE MARKI POCZTOWE ogłoszonego przez Warszawskie Towarzystwo Artystyczne; w tym wszystkie 13 sztuk kolorowych prac wyróżnionych przez sąd konkursowy, również 4 sztuki projektów autorstwa Ludwika Gradowskiego z 8 strony katalogu najczęściej brakującej w samym katalogu.


700 PLN
SOLD
10864

1918 prekursory, list z Sławkowa wysłany 31.1.19 do Będzina, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


15 PLN
10865

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 144 projekty na 34 stronach, brak strony nr 8, jak w większości katalogów, 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w bardzo dobrym stanie.


1 200 PLN
10866

1918 prekursowy, przekaz pobraniowy z Kańczugi wysłany 19.11.18 na Morawy, opłata znaczkami poczty austriackiej.


120 PLN
10867

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
10868

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
10869

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
10870

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Schmutz; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
10871

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
10872

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z ząbkowaniem prywatnym, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
10873

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
10874

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis.

Fi.58 B1
Mi.57 
90 PLN
10875

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowa parka znaczków za 10 h., górny z błędem na poz.3 małego arkusza "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja i opis pozycji Landre, Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
50 PLN
10876

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
70 PLN
10877

1919 kartka z Cieszyna 5.5.19 do Tarnowa, gwarancja.

Fi.60
Mi.59
120 PLN
10878

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
10879

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
10880

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowa kartka z Krakowa wysłana 17.4.19.

Fi.60
80 PLN
10881

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Sanoka nadana 27.4.19 do Oświęcimia, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.

Fi.60
100 PLN
10882

1919 wycinek przekazu pieniężnego z Bochni, austriacki znaczek pośpieszny nie mający mocy obiegowej użyty jako opłata za formularz przekazu.

Fi.61
40 PLN
SOLD
10883

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
70 PLN
10884

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowy list bankowy z Krakowa z marca 1919.

Fi.62
80 PLN
10885

1919 wydanie Komisji rządzącej, pokwitowanie telegraficzne z Krakowa z 26.3.19, pionowe złamanie.

Fi.62
230 PLN
SOLD
10886

1919 przekaz pieniezny z Okocimia do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnego Porta z Krakowa 1 typ 61.

Fi.64, 77B, Pd8
250 PLN
SOLD
10887

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 1 kr. lewy z błędem na poz.20 "wcięcie w lewej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.65 B3
Mi.64
60 PLN
10888

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, przekaz pieniężny z Łańcuta do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" z Krakowa 1 typ 61.

Fi.65,, 75B, Pd8
500 PLN
10889

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja.

Fi.73 P2
Mi.65
80 PLN
10890

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P3
Mi.65
80 PLN
10891

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
10892

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
10893

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
260 PLN
10894

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
10895

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
10896

1919 przekaz pieniężny z Krakowa do Rudnika koło Izdebnika, na odwrocie znaczek opłaty z ręcznym napisem Porto, rzadki stempel pośrednictwa pocztowego w Rudniku.

Fi.73B, 75B, 77B, 79B
260 PLN
SOLD