The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4520

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
4521

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - R.Traugutt, narożny znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, przepięknie unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.339
Mi.389
1 000 PLN
4522

1944 Wodzowie - R.Traugutt; unikalna dotąd niekatalogowana próba typu VI w kolorze cynobrowoczerwonym, bardzo zbliżona do ciętego znaczka definitywnego za 25 gr. (Fi.8000.-) o tej właśnie barwie, jedyny w arkuszu egzemplarz z błędem na poz.23 "Ó w PÓLSKA"; prawdopodobnie ze względu na plamy zielonej farby (drukowano nią próby i znaczki za 50 gr.) mogły nie zachować się inne egzemplarze takich prób, jak dotąd to jedyny znany egzemplarz takiej próby, gwarancja i pełny opis typu, koloru i błędu Schmutz.

Fi.339 PVI B4
Mi.380 
10 000 PLN
4523

1944 Wodzowie - R.Traugutt, oryginalny narożnikowy cięty znaczek za 25 gr. (Fi.8000.-) i jako dodatek gratis bardzo niebezpieczne fałszerstwo - przeróbka prawdziwego znaczka ząbkowanego; zwraca uwagę mniejsza szerokość jego marginesów, fragmenty ząbkowania zostały wycięte i delikatnie wyretuszowane, potem na całości położono gumę; cenny walor do specjalizowanego eksponatu wystawowego; pochodzi z kolekcji Grabowskiego, gwarancja i opis prawdziwego znaczka Schmutz.

Fi.339 nz, 339 FFi
Mi.380 
7 000 PLN
SOLD
4524

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 700 PLN
4525

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
4526

1944 Wodzowie, seria znaczków na karcie ilustrowanej, oryginalnie skasowana w dniu 15.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r", gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
600 PLN
4527

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 400 PLN
4528

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
SOLD
4529

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
4530

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka na A w POLSKA" (Fi.825.-) gwarancja z opisem koloru Schmutz.

Fi.339h B2
Mi.380 
450 PLN
SOLD
4531

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, niebezpieczne fałszerstwo na szkodę zbieraczy; oryginalny list wojskowy z prawdziwą cenzurą na odwrocie i wszelkimi cechami użytkowego obiegu pocztowego, z doklejonym prawdziwym znaczkiem, który unieważniono fałszywym kasownikiem podobnym do oryginalnego typu 251/2, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego "Wodzów" i dla badaczy obiegu pocztowego w latach 1944-45.

Fi.340 FFi
Mi.381 False 
600 PLN
4532

1944 OSTRÓW LUBELSKI, Wodzowie - T.Kościuszko, H.Dąbrowski; prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr i 1 zł prywatny list polecony z Ostrowa Lubelskiego do Lublina, znaczki unieważniono jednowierszowym stemplem prowizorycznym "Ostrów Lub." - typu 234/1, który dodatkowo odciśnięto na odręcznie wyrysowanej "erce" - zwraca uwagę dodatkowa litera "b" na końcu (wyróżnik?), datę nadania "22.9-1944" dopisano obok znaczków; na froncie odręczna parafka cenzora; unikalny walor - w monografii "Poczta Polska w 1944 roku" wśród ostemplowań znanych na znaczkach tego wydania stempla nie wymieniono (sic!), wzmiankował o nim wyłącznie T.Gryżewski - "ŁBF" nr.2 z 1972 roku, w handlu nie spotykany - oferowany pierwszy raz na naszej aukcji; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie zmniejszona); gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
22 500 PLN
4533

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja na znaczkach Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381,382 
400 PLN
4534

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
4535

1944 Wodzowie, znaczek w barwie zielonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
120 PLN
SOLD
4536

1944 Wodzowie, list obiegowy wysłany miejscowo w Zamościu 14.9.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Zamościu, opłata zgodna z taryfą pocztową, bardzo dobry stan zachowania, katalog Fischer 6.000,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.340c
Mi.381
3 600 PLN
SOLD
4537

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis.

Fi.340c
Mi.381
160 PLN
SOLD
4538

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
4539

1944 Wodzowie, czworoblok znaczka za 1 zł stemplowanego kasownikiem z Krasnystawu, prawy górny znaczek z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341cB1
Mi.382
850 PLN
SOLD
4540

1944 BIŁGORAJ, Wodzowie - H.Dąbrowski; strona adresowa cięższego - ponad 20 gramowego, listu poleconego z dnia 22.IX. do Inspektoratu w Lublinie (pewno dokumenty szkolne); opłacono go znaczkiem za 1 zł. z bardzo rzadkim na znaczku w kolorze szaroniebieskim, błędem na poz.24 "duża głowa" (Fi.czysty 1200.-, kasowany -.-) i znaczkami wydania Goznaku obu wartości; wszystkie unieważniono rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 24/2 - kauczukowy jednowierszowy, stosowanym razem z polskim datownikiem biurowym, każdy stempel prowizoryczny dwukrotnie odbity - czytelnie i w całości, kompletny list byłby super unikatem z wyceną w dziesiątkach tysięcy złotych, gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

Fi.341e B1, 342, 343
Mi.382, 383, 384
2 400 PLN
SOLD
4541

1944 Goznak, znaczek z druku z III walca z poz. 87 z "lekko zdwojonym drukiem" tzw. wylew kałamarzykowy, gwarancja i opis Walocha.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
SOLD
4542

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
4543

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
4544

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
4545

1944 list polecony z Warszawy 2.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
130 PLN
4546

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
4547

1944 Goznak, list z Warszawy 28.12.44 do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym "Warszawa", ręcznie wpisana data, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168, koperta mocno przycięta z lewej strony.

Fi.342
Mi.383
100 PLN
4548

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony opłacony ośmioblokiem znaczków z poz: 9/10;19/20;29/30;39/40 do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 3.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 18.VIII.1945 - po 8 miesiącach!!! walor w słabszym stanie zachowania (trzy znaczki uszkodzone).

Fi.342
Mi.383a
100 PLN
4549

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
4550

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
4551

1944 Goznak, parka znaczków nie wprowadzonych do obiegu w kolorze jasnobrązowoczerwonym bez perforacji poziomej miedzy znaczkami, dolny znaczek z usterką w postaci plamy z grudki nierozpuszczonej farby drukarskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.342 Vbs
Mi.383bUMs 
1 500 PLN
SOLD
4552

1944 Goznak, kompletny arkusz drukowany z III walca, na znaczku z poz. 100 błąd "kropka przy A w POCZTA", arkusz w bardzo dobrym stanie zagięty w połowie do spakowania wzdłuż perforacji

Fi.342 ark. (B1)
Mi.383
450 PLN
4553

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 4 7.12.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, na odwrocie stempel tranzytowy z Ankary i odbiorczy z Genewy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
280 PLN
4554

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta nadany 8.11.44 do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 176 i stempel odbiorczy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
250 PLN
4555

1944 kartka z Rzeszowa 17.10.44 do Dubiecka, opłata jak za zwykły list, pełna treść wskazująca na oryginalny obieg pocztowy.

Fi.342, Cp89
600 PLN
4556

1944 Goznak, seria.

Fi.342-3
Mi.383-4
10 PLN
4557

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z drukiem z II i III walca.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
4558

1944 Goznak, znaczki rzadkim z drukiem zdwojonym.

Fi.342-3MK
Mi.383-4
480 PLN
4559

1944 Goznak, wydanie obiegowe, marginesowa seria znaczków ciętych w ładnym stanie (Fi.7000.-), gwarancja 25 gr. Krawczyk, 50 gr. Mikulski.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
6 000 PLN