The auction will start on 21.06.2024

Auction 102. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3467

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
3468

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

Fi.1
150 PLN
3469

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
250 PLN
3470

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
72 PLN
SOLD
3471

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
3472

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
3473

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
3474

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
80 PLN
3475

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłany z Krakowa do miejscowości Luborzyca za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Krakau 4"; na froncie dodatkowe stempelki "BANK DEWIZOWY" i "Bankowy"; koperta firmowa PAŃSTWOWY BANK ROLNY ODDZIAŁ w KRAKOWIE; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.9
180 PLN
SOLD
3476

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
3477

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
3478

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
3479

1939 niemiecka kartka obiegowa typ I z nadrukiem.

Fi.Cp2I
50 PLN
3480

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
3481

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


320 PLN
3482

1939 prekursor, kartka z Warszawy 24.11.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


200 PLN
3483

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.1, 3
25 PLN
3484

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
60 PLN
3485

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.1, 6
100 PLN
3486

1940 kartka z Kazimierzy Wielkiej 7.2.40 do Bukaresztu, stempel cenzury niemieckiej i odbiorczy.

Fi.1, Cp1
50 PLN
3487

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
60 PLN
3488

1940 przekaz paczkowy z Krasnystaw do Warszawy.

Fi.5, 12
160 PLN
3489

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

Fi.6
60 PLN
3490

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
3491

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
3492

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
3493

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
3494

1940 II wydanie przedrukowe, ośmioblok znaczków za 2/5 gr z katalogowanym błędem na poz.33 "przecinek zamiast kropki" (Fi.120.-) i dodatkowo "uszkodzony ornament wokół swastyki" oraz podobnym błędem na poz.25 - dotąd niekatalogowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.17 B1
150 PLN
3495

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
3496

1940 list polecony z Bogucic do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempel pośrednictwa pocztowego w Bogucicach, na odwrocie stemple i zalepka niemieckiej cenzury.

Fi.21, 35
240 PLN
3497

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
3498

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
3499

1940 II wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 12/15 gr. typu I, środkowy z niekatalogowanym błędem "uszkodzona podstawa cyfry 2" (inny błąd na tym znaczku Fi.250.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.33I B
200 PLN
3500

1940 kartka z Żabna do Krosna.

Fi.33II
45 PLN
SOLD
3501

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 16/15 gr. z błędem na poz.94 "plamki przed lewą cyfrą 1" (Fi.150.-), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.34 B6
150 PLN
SOLD
3502

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941 na kopercie adresowanej do Warszawy (same znaczki kasowane Fi.140.-).

Fi.35-39; 9d
108 PLN
SOLD
3503

1940 kartka z pośrednictwa pocztowego w Brzostku przez Jasło do Rudnik.

Fi.40
35 PLN
3504

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr - frankatura wielokrotna, widokówka datowana 21 XII i wysłana z miejscowości Czarnocin do Kruszowa, czarny ramkowy stempelek agencji "PAg Czarnocin über Petrikau" z datą "22. DEZ. 1941" dostawioną osobnym stempelkiem, znaczki unieważniono 23.12 w Piotrkowie dwuobrączkowym datownikiem PETRIKAU DISTR. RADOM z wyróżnikiem "b"; dobry stan zachowania.

Fi.40
80 PLN
3505

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
3506

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna, adres pomocniczy wysłany 3.12.1942 z Warszawy do Kielc.

Fi.48
80 PLN