Aukcja rozpocznie się 11.09.2020

Wyniki

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Cena wywoławcza Cena sprzedaży
39655

1944 list polecony z Rembertowa do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna poniemiecka erka i kasownik, zalepka cenzury brytyjskiej.

360 PLN360 PLN
39660

1944 Goznak, list wartościowy z Zarzecza 2.10.44 do Łańcuta, list zwrócony do odbiorcy niewykluczone, że nie skierowany do obiegu pocztowego, prowizoryczne ostemplowanie z Zarzecza.

400 PLN400 PLN
39661

1944 list polecony z Białej Podlaskiej do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym Białej Podlaskiej, koperta nieznacznie przycięta z lewej strony.

400 PLN400 PLN
39674

1944 Goznak, list polecony z Jarosławia 29.1.45 do Lublina, prowizoryczny kasownik i erka z Jarosławia, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180.

320 PLN340 PLN
39678

1944 list polecony z Białegostoku do Lublina, znaczki unieważnione przez kreślenie, poniemiecka erka, ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze.

240 PLN200 PLN
39680

1944 list z Krasnystawu do Lublina nadany 8.11.44, znaczek unieważniony przedwojennym kasownikiem z Krasnystawu, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 14.

240 PLN200 PLN
39681

1944 list z Łukowa do Lublina, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Łukowa, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8, koperta przycięta z lewej strony.

180 PLN150 PLN
39698

1944 K.R.N., miejscowy list polecony z Lublina z pierwszego dnia obiegu znaczka wydania przedrukowego, ręcznie pisana erka, na odwrocie stempel odbiorczy i stempel cenzury wojskowej nr 8.

1 000 PLN1 000 PLN
39700

1944 przedrukowa seria rocznicowa.

30 PLN30 PLN
39702

1944 P.K.W.N., znaczek z przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
39704

1944 P.K.W.N., narożny czworoblok znaczków za 2 zł./25 gr., prawy dolny z błędem na poz.20 "ukośna kreska cyfry 4 przerwana", gwarancja i opis Krawczyk.

60 PLN60 PLN
39719

1944 R.T.R.P., znaczek z błędem "przerwana ukośna kreska prawej cyfry 4", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
39725

1944 Goznak, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu wykorzystanego do późniejszych wydań przedrukowych w barwie szaroczerwonej odpowiadającej odmianie z katalogu Fischera odmianie Va "jasnoczerwonej", bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Berbeka.

1 800 PLN1 600 PLN
39731

1945 list polecony z Mościc 5.4.45 do Rokicin koło Chabówki, poniemiecka erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 553.

150 PLN150 PLN
39747

1945 6. rocznica walk o Westerplatte, czworoblok stemplowany kasownikiem z Krakowa w pierwszym dniu obiegu, gwarancja Korszeń.

170 PLN170 PLN
39751

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, oryginalnie kasowany marginesowy znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym z lekkim abklatschem nadruku na odwrocie, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN200 PLN
39752

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, marginesowa parka znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym, prawy z błędem występującym w części nakładu na poz.25 "wcięcie w cyfrze 3"; znaczek z tej pozycji ma najmniejszy prostokąt zasłaniający nominał w całym arkuszu (5,5x4,1 mm), gwarancja Korszeń.

360 PLN360 PLN
39753

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym, na cienkim 0,065 mm papierze z prześwitującyn rysunkiem (Fi.480.-); dodatkowo na odwrocie marginesu (podwiniętego dla lepszej ekspozycji) fragment nagłówka niemieckiego papieru urzędowego, na którym drukowano niewielką część nakładu i lekko przesunięty w lewo nadruk, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN600 PLN
39755

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym, z występującym w części nakładu błędem znaczka podstawowego na poz.24 "kropka pod P", dodatkowo lekko przesunięty w prawo nadruk, gwarancja i opis Krawczyk.

240 PLN240 PLN
39760

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek za 5 zł./25 gr. we wzorcowym kolorze brązowoczerwonym (Fi.300.-), dodatkowo charakterystyczny dla poz.15 nieco zniekształcony (węższy na dole - jak trapez) prostokąt zakrywający stary nominał 25, gwarancja i dawne oznaczenie "ca" Korszeń.

270 PLN270 PLN
39762

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowy znaczek w kolorze różowawobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN300 PLN
39764

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowy czworoblok znaczków w kolorze żółtawobrązowym "brązowy", przesunięta w poziomie perforacja wchodząca na rysunek znaczków, najrzadsza odmiana barwy znaczka tego wydania, idealny stan zachowania, katalog Fischer 7.200,- zł, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN4 000 PLN
39765

1945 wyzwolenie miast, podstawowa seria bez odmian, dwa znaczki z abklaczami nadruku, gwarancja Wysocki.

260 PLN250 PLN
39768

1945 "Warszawa" - wyzwolenie dziesięciu miast, marginesowy znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.5 "cyfra 5 częsciowo nie odbita", gwarancja i opis Berbeka.

200 PLN200 PLN
39786

1945 wyzwolenie miast, list polecony z Warszawy do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasownik i erka urzędu pocztowego Warszawa 23, na odwrocie stempel odbiorczy i stempel cenzury wojskowej nr 370, fotoatest Petriuk.

1 000 PLN1 070 PLN
39796

1945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z dwoma błędami; "abklatsch" czyli odbitka drugostronna nadruku i występującym na poz.47 "z ścięte od góry", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN100 PLN
39817

1945 wyzwolenie miast, czworoblok z poz. 27/38, prawy górny znaczek z błędem "cyfra 4 uszkodzona z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN60 PLN
39825

1945 wyzwolenie miast, parka znaczków z przesuniętym w poziomie nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiedni znaczek z ładny abklaczem nadruku.

100 PLN100 PLN
39845

1945 wyzwolenie miast - Kalisz, znaczek z poz. 5 z przesuniętym nadrukiem - na znaczku fragmenty nadruków z czterech pozycji, nominał na dole znaczka, gwarancja Petriuk.

120 PLN120 PLN
39853

1945 "Kalisz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nominałem 3 zł na dole i z błędem na poz.20 "i niższe", skasowany na odwrocie karty pocztowej 25.IV w Lublinie; gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
39862

1945 wyzwolenie miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem, błąd nadruku "cyfra 4 zalana", błąd znaczka podstawowego "kropka przy A w POCZTA", gwarancja i oznaczenie obu błędów Korszeń.

60 PLN60 PLN
39882

1945 wyzwolenie miast, pasek znaczków z poz. 1 - 4, znaczek z poz. 1 powtarzalna z usterką w postaci "wyszczerbionego p", znaczek z poz. 4 z błędem "o ścięte z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN100 PLN
39887

1945 wyzwolenie miast, parka znaczków z poz. 62 - 63, prawy znaczek z błędem "p ścięte z lewej strony", gwarancja korszeń.

80 PLN80 PLN
39917

1945 wydanie łódzkie, znaczek z ząbkowaniem liniowym ZL9.

45 PLN45 PLN
39929

1945 151. rocznica powstania Kościuszkowskiego, próba znaczka za 50 gr. bez nadruku w kolorze zielonym, ząbkowana i gumowana, pięknie centrowana, rzadko trafia się zachowana w tak wyśmienitym stanie, gwarancja Schmutz.

250 PLN200 PLN
39933

1945 151. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, trzy katalogowane odmiany koloru znaczka, gwarancja i oznaczenie Wysocki.

180 PLN160 PLN
39934

1945 151. rocznica powstania Kościuszkowskiego - wydanie przedrukowe, arkusz znaczka za 50 gr, w kolorze jasnozielonym z błędami: na poz.8 "odbity fragment czwartej belki" (Fi.100.-); na poz.15 rzadki - występuje w niewielkiej części nakładu "przesunięta górna belka" (Fi.200.-); na poz.16 "zacięty margines" (Fi.55.-); na poz.22 "plama pod GR i ścięta kropka po zł." (Fi.80.-) i dodatkowo wieloma błędami na znaczku podstawowym i marginesie opisanymi przez W.Więcława w "Filateliście" 4/1999; błędy B1 i B2 - gwarancja Krawczyk (Fi.1085.-).

700 PLN630 PLN
39942

1945 "PIERWSZE ŚWIĘTO LOTNIKA w ODRODZONEJ POLSCE" list polecony o numerze "88" przesłany 2.9 samolotem podczas Święta Lotnika, lotem tym przewieziono zaledwie około 200 listów, które dodatkowo opatrzono stempelkiem "Par avion", znaczki unieważniono kasownikiem radzieckiej poczty polowej, na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo rzadka przesyłka lotnicza z wczesnego okresu powojennego, doskonały stan zachowania.

300 PLN310 PLN
39953

1945 zabytki Krakowa, znaczek makulaturowy z podwójną perforacją pionową na lewym marginesie, gwarancja Korszeń.

60 PLN70 PLN
39955

1945 zabytki Krakowa, próba w kolorze czerwonobrązowym na papierze gumowanym x2, gwarancja i opis Walocha.

30 PLN20 PLN