Nowa aukcja rozpocznie się wkrótce

Wyniki

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Cena wywoławcza Cena sprzedaży
37284

1928 wydanie obiegowe, marszałek Józef Piłsudski - znaczek w kolorze czarnoniebieskostalowym, frankatura pojedyncza, list wysłany 2.III.1929 z Warszawy do Lipska, koperta firmowa Gebethner i Wolff; temat - PTAKI.

20 PLN20 PLN
37290

1928 Henryk Sienkiewicz, szaroniebieski - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 5.X.1929 z miejscowości Wojciechów k.Kamieńska do Wierzbnika; datownik odbiorczy z 6.X na odwrocie; dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
37291

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN537 PLN
37295

1928 wydanie obiegowe, fałszerstwo wiedeńskie znaczka za 25 gr. na szkodę poczty.

80 PLN60 PLN
37300

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok ze śladami podlepek na marginesach, liczony jako pasek znaczków, pasek w pięknym stanie i co rzadkie z bardzo dobrym ząbkowaniem, gwarancja Krawczyk.

600 PLN600 PLN
37312

1929 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Przeworsk - Dębica nr 364 z wyróżnikiem a.

80 PLN60 PLN
37321

1930 100. rocznica Powstania Listopadowego, seria z górnymi marginesami.

100 PLN115 PLN
37327

1930 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Poznań - Warszawa nr 103 z wyróżnikiem b.

60 PLN60 PLN
37335

1931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Lida nr 116 z wyróżnikiem c.

60 PLN60 PLN
37345

1932 kartka z Warszawy do Ameryki nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zbąszyń nr 3.

35 PLN35 PLN
37350

1932 wydanie obiegowe - małe doniczki, seria.

70 PLN70 PLN
37358

1933 list polecony z Katowic do Warszawy.

50 PLN50 PLN
37365

1933 list polecony z Sławatycz 6.I.33 do Piszczac, obcięta lewa strona koperty.

10 PLN10 PLN
37435

1934 list z Warszawy do Krakowa.

20 PLN20 PLN
37443

1934 wydanie przedrukowe, piętnastoblok znaczka za 55 gr.

200 PLN170 PLN
37452

1934 zwrotne poświadczenie odbioru do listu wysłanego 3.III z Lublina do Krasnegostawu.

30 PLN30 PLN
37465

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, sześcioblok z parkami rozdzielonymi pustopolem.

80 PLN80 PLN
37466

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 5 gr - znaczek na drukach wysłanych 23.IX z Radomia do Jasła.

30 PLN30 PLN
37472

1935 sypanie kopca marszałka Józefa Piłsudskiego, seria w czworoblokach.

100 PLN85 PLN
37473

1935 list z Krakowa z Komitetu Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego do Pionek, znaczek okolicznościowy i stempel budowy kopca.

40 PLN40 PLN
37490

1936 książeczka promocyjna upominkowa Poczty Polskiej, w książeczce na jednej stronie dwa znaczki z okazji 250. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, bez i z nadrukiem nowej wartości stemplowane kasownikiem okolicznościowym "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA".

350 PLN350 PLN
37492

1936frankatura wielokrotna znaczka za 5 gr. na liście firmowym z Szamotuł do Krakowa.

40 PLN40 PLN
37504

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, 30 gr frankatura pojedyncza - widokówka wielkanocna wysłana 27.III z Łodzi do Werdan w Niemczech, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN72 PLN
37509

1936 "KIERMASZ KAZIUKOWY WILNO" znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo 3.III.1938 (Myślicki 36 003).

80 PLN80 PLN
37517

1936 Łazienki Warszawskie - Pałac na Wodzie, próba maszynowe w kolorze brązowofioletowym prezentująca możliwości techniczne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na gumie lekki ślad przywarcia paseczka papieru o szerokości 1-2 mm.

50 PLN50 PLN
37518

1936 próba maszynowa prezentujące możliwości techniczne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Łazienki Warszawskie - Pałac na Wodzie.

70 PLN70 PLN
37526

1937 "ROK WIELKOPOLSKI GNIEZNO ZAPRASZA" Gniezno, kasownik okolicznościowy na liście wysłanym 10.V do Lwowa (Myślicki 37 002).

20 PLN20 PLN
37600

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria historyczna, makulatura znaczka za 50 gr., ząbkowanie grzebieniowe przesunięte w dół, a na górnym marginesie dodatkowo lekko w lewo, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

120 PLN108 PLN
37611

1938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria w czworoblokach.

140 PLN120 PLN
37670

1939 list polecony z Warszawy 9.5.39 do Chicago, nalepka kontroli dewizowej, na odwrocie stemple odbiorcze.

50 PLN50 PLN
37673

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria w czworoblokach.

250 PLN212 PLN
37711

1939 upomnienie bankowe opłacona z rzadką frankaturą mechaniczną Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni z oddziału w Wejcherowie.

80 PLN80 PLN
37712

1939 wycinek listu nadanego w ambulansie pocztowym na trasie Lublin - Kowel nr 255 z wyróżnikiem a.

15 PLN20 PLN
37868

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

35 PLN35 PLN
37910

1938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski - znaczek za 5 gr z serii 20. rocznica odzyskania niepodległości na froncie karty widokowej skasowany 28.V.39 stemplem okolicznościowym "PIERWSZA WYSTAWA ZBIORÓW GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTÓW" (Myślicki 39 011).

40 PLN40 PLN
37929

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) do Wrocławia opłacony znaczkami pierwszego wydania.

400 PLN360 PLN
37932

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
37933

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN150 PLN
37941

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 2,50 kr ze znacznie przesuniętym w lewo ząbkowaniem pionowym, piękny stan zachowania.

120 PLN120 PLN
37970

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 10 hal. - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof. J. Bukowskiego, na papierze białym kredowanym grubym, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń

100 PLN100 PLN