Aukcja zakończy się 06.05.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczty wojskowe okresu II wojny światowej

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
39429

1933 wyborcza nalepka propagandowa, dwa niewielkie starcia przy ząbkach po lewej stronie, rzadko jest zachowana w tak dobrym stanie z pełną oryginalną gumą na jednej podlepce.


200 PLN
39430

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
10 000 PLN
39431

1938 Zaolzie, znaczek polski skasowany 2.X na widokówce datownikiem polskim "CIESZYN 2" z wyróżnikiem "a"; dodatkowo stemple propagandowe "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.294
Mi.315
120 PLN
39432

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czeskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.344
Mi.355
120 PLN
39433

1938 Wojna domowa w Hiszpanii, dekoracyjny listownik propagandowy z podobizną gen.Franco, wysłany 24.8 z Sewilli do Krakowa; w tym czasie trwała największa batalia wojny domowej - bitwa nad Ebro wygrana przez siły narodowe, jej bezpośrednim skutkiem był upadek Republiki w marcu 1939; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


320 PLN
39434

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom i ogłaszają mobilizację; formularz francuskiej poczty polowej wysłany 21.X przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna i stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


200 PLN
39435

1939 kartka niemieckiej poczty polowej z Krakowa do Austrii, stempel pułku SS Trupiej Czaszki "SS - Totenkopfstandarte / "Krakuau".


200 PLN
39436

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
39437

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", dodatkowy znaczek na karcie skasowany grzecznościowo 19.7 stemplem okolicznościowym w Berlinie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1, 745
80 PLN
39438

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 20 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.379
400 PLN
39439

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 1 fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, niewielki ślad podlepki.


Mi.394
100 PLN
39440

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
39441

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do żołnierzy polskich stacjonujących w Eliock, w miejscowości tej gen. Stanisław Sosabowski rozpoczął tworzenie elitarnej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.


80 PLN
39442

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 7.VII z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
39443

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list w kopercie British Council z Witney w hrabstwie Oxfordshire wysłany 13 NO 40 do Glasgow na adres kodowy "P.O.Box 260/26" (2 komp. łączności 2 Brygady Strzelców), datownik odbiorczy Forfar z 19 NOV 40 na odwrocie, adresata nie odnaleziono - adnotacja "Box 260/26-nieznany", a po opatrzeniu adnotacją "G.P.O. Glasgow For Polish Fors" odesłano do archiwum na przechowanie - stempelek ramkowy (pod kartką z adresem) "ARCHIWUM No..." z dopiskiem "109/12"; kolejną próbę dosłania podjęto dopiero po roku!!! przesyłkę skierowano do jednostki P/76 (4 Brygada Kadrowa), okrągły dwuobrączkowy datownik nadawczy z godłem "I. KORPUS WOJSK POLSKICH I.ST POLISH ARMY CORPS POCZTA POLOWA FIELD POST" z datą "21 10 1941", na odwrocie datownik odbiorczy Leven z 22 OCT 41, tam również nie odnaleziono odbiorcy, ale przesyłkę przeadresowano, tym razem chyba już skutecznie, do Cambridge; niecodzienny walor o skomplikowanym obiegu pocztowym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
39444

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 16.1 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie datownik odbiorczy Czortkowa z 18.I.

Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
39445

1940 Armia Polska we Francji, list z Paryża do Wersalu z placówki Polskiego Czerwonego Krzyża, koperta oznaczona literami "F.M.", co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej.


550 PLN
39446

1940 kartka z niemieckiej poczty polowej w bazie lotniczej w Sorau (Żary) do Niemiec.


120 PLN
39447

1940 polskie wojsko we Francji, kartka francuskiej poczty polowej z flagami sprzymierzonych; Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, kartka z łamana w poziomie.


130 PLN
39448

1940 Obóz Jeńców wojennych list z niemieckiej poczty polowej stacjonującej w Lesznie do Niemiec.


180 PLN
39449

1941-46 Poczta Polowa I Korpusu, zestaw 8 wycinków z różnymi datownikami polskiej poczty polowej, dodatkowo wycinek z datownikiem poczty polowej nr.125 II Korpusu i Osiedla Barletta; na karcie albumowej.

Fi.2, 3, 4, 5, 6, 8
160 PLN
39450

1941 Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku, aerograf z ilustracją świąteczną, datowany "21.listopad.1941", wysłany z Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie (kryptonim pocztowy - 50) do żołnierza I Korpusu w Szkocji (adres odbiorcy P.O.Box 260/82 G.P.O. London), fioletowy okrągły datownik odbiorczy "I KORPUS WOJSK POLSKICH 1st POLISH ARMY CORPS", przesyłka dosłano do jednostki o kryptonimie P/101, brytyjski kwadratowy stempelek cenzury "241" (na przesyłce lotniczej Fi. od 1400.-) stosowany przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich w Egipcie, która walczyła od 21.VIII do 9.XII w obronie Tobruku, z czego najcięższe walki toczono właśnie w listopadzie; dekoracyjny walor, rzadki z wczesnego okresu wprowadzenia aerografów (1941), o ciekawym obiegu, w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 5
800 PLN
39451

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie przekazu pieniężnego na kwotę 300 rubli wysłanego 19.12 z miejscowości Tockoje przez żołnierza 7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 pal), gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej w którym od jesieni 1941 formowała się ta jednostka, datownik nadawczy Tock.Łagier (ТОЦК ЛАГЕРЬ), a pod nim dopisek "7 płk lek art"; przekaz adresowany na ręce zesłańców w miejscowości Kelerowsk w północnym Kazachstanie, którzy pozostali jeszcze w miejscach zsyłki; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.3
200 PLN
39452

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list, wysłany 30.VI z Glasgow do polskiej jednostki o kryptonimie P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 1 JUL 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
39453

1941 (?) "POZDROWIENIA Z FRONTU! ANI KROKU W TYŁ, TYLKO NAPRZÓD! - OTO HASŁO WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ" prowizoryczny formularz propagandowy z początkowego okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wydrukowany na liniowanym zeszytowym papierze; ciekawostka w idealnym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
39454

1941 VIKTORIA - propagandowa nalepka używana przez żołnierzy niemieckich w Norwegii, na liście wysłanym 13.9 za pośrednictwem poczty polowej 10299 - przydzielonej do obsługi Delegatury Kriegsmarine w Oslo (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), winietka skasowana datownikiem, dodatkowo stempel listowy poczty polowej; dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
39455

1941 Wojsko Polskie we Francji, nalepka Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich bez koloru czerwonego, czyli orzełka i krzyża w kwadracikach na górze znaczka; spotykane czasem na listach poczty polowej.


200 PLN
39456

1941 Wojsko Polskie we Francji, parka nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, z częściowym abklatschem koloru niebieskiego na odwrocie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


80 PLN
39457

1941 ekspresowy list lotniczy z Norwegi do Grudziądza, zalepka i stemple niemieckiej cenzury.


100 PLN
39458

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
39459

1941 kartka z niemieckiej poczty polowej na radzieckiej całostce.


80 PLN
39460

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, czworoblok nalepek Polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
39461

1941 kartka z Złoczowa nadana 16.1.41 do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii.


200 PLN
39462

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, dwie parki nalepek Czerwonego Krzyża, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
39463

1941 list polecony z niemieckiej poczty polowej w Mińsku Mazoweckim do Niemiec.


80 PLN
39464

1941 zestaw 5 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, w tym dwa z czarną obwódką po katastrofie w Gibraltarze, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


180 PLN
39465

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek z niewielkim śladem po podlepce, gwarancja.

Fi.1
300 PLN
39466

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, cięta seria niegumowana, w dawnych katalogach w tej postaci katalogowano tych osiem wartości jako nowodruki, obecnie jako próby lub nowodruki (Fi.800.-), piękny stan zachowania, gwarancja (jak na próby) Walocha.

Fi.1-8 ND
1 200 PLN
39467

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
5 600 PLN
39468

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VIII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
90 PLN
SPRZEDANY