Aukcja rozpocznie się 19.04.2024

Aukcja 115. Polska Ludowa 1944-1952

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
38805

1945 list polecony z Lublina do Warszawy, prowizoryczny kasownik i erka z Lublina, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Walocha.

Fi.376a, 378
Mi.409b, 411
120 PLN
40775

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
40776

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
40777

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy; zwraca uwagę polski przedwojenny ambulansowy stempel polecenia z nazwą miejscowości dopisaną ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
40778

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
750 PLN
40779

1944 Wodzowie, podstawowa seria, gwarancja i opis Walocha.

Fi.339-41 (b, a, b)
Mi.380-2
450 PLN
SPRZEDANY
40780

1944 Wodzowie, seria nowodruków wykonana na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich, arkusze tych znaczków były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND
Mi.380-2ND
20 PLN
40781

1944 wodzowie, seria prób arkuszowych siatkowych typu V w barwach definitywnych, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41PV
Mi.380-2
5 400 PLN
40782

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 400 PLN
40783

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
6 800 PLN
40784

1944 wodzowie, próba arkuszowych siatkowa typu V w barwie zbliżonej do definitywnych, gwarancja bez oznaczenia Schmutz.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
40785

1944 Wodzowie - R.Traugutt, BARDZO SZEROKI marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętym w prawo drugim rzędem perforacji pionowej, w pierwszej kolumnie arkusza powstały bardzo szerokie znaczki - mogą występować jako prawostronnie cięte (6 sztuk w arkuszu); jeśli pozostałe rzędy perforacji też są przesunięte, wszystkie pozostałe znaczki w takim arkuszu będą źle centrowane - z rysunkiem mocno przesuniętym w lewo (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 600 PLN
40786

1944 Wodzowie, parka w barwach jasnoróżowoczerwonej i cynobrowoczerwonej na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
40787

1944 Wodzowie - R.Traugutt, marginesowa parka znaczków za 25 gr. na zawiasach, co ciekawe w różnych kolorach, jeden znaczek w rzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, drugi w jasnoczerwonym, gwarancja z opisem kolorów.

Fi.339h Pw 339a
Mi.380 Zf 380
1 500 PLN
40788

1944 Wodzowie, ciekawe fałszerstwo całości pocztowej, do fałszerstwa wykorzystano oryginalny list radzieckiej poczty polowej, doklejono znaczek serii Wodzów za 50 gr., dorysowano umiejętnie brakujące części kasowników, ciekawe i niebezpieczne (dobrze zrobione) fałszerstwo.

Fi.340 FFi
Mi.381 FALSE
700 PLN
40789

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
40790

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka makulatura próby znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy zielonej farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
4 000 PLN
SPRZEDANY
40791

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; FRANKATURA MIESZANA - DRUGI DZIEŃ OBIEGU, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. przesłany miejscowo list polecony (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 8.9. datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r" (typ 173/2), nalepka polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
7 000 PLN
40792

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony nadany 8.09.44 w Lublinie w pierwszym dniu obiegu znaczków za 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, koperta zagięta w połowie, uszkodzony prawy margines znaczka za 1 zł, gwarancja.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 000 PLN
40793

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.45000.-, 3 x 50 gr. 12000.- i 2 x 1 zł. Fi.45000-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382
40 000 PLN
40794

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. UNIKALNY ZE ZNACZNYM PRZESUNIĘCIEM RYSUNKU W PRAWO, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek - to w sumie sześć sztuk, niektóre z nich - w tym ten oferowany, zostały z arkusza wycięte w całości według rysunku tj. z fragmentem znajdującym się w drugiej kolumnie; w ten sposób kilka znaczków z drugiej kolumny ubyło, są wąskie i w zasadzie zniszczone, znaczki z pozostałej części tego sektora spotyka się z rzadka całe z przesuniętym w prawo rysunkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
4 000 PLN
40795

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
40796

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta do Zarzecza, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180 i datownik z Zarzecza z data nadejścia listu "29.X.1944".

Fi.342
Mi.383
480 PLN
SPRZEDANY
40797

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki skasowano 3.12., przesyłka przez Ankarę dotarła do adresata 12.06.45 - po 6 miesiącach.

Fi.342
Mi.383
250 PLN
40798

1944 Goznak, list polecony z Rembertowa do Czerwonego Krzyża w Genewie, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
230 PLN
SPRZEDANY
40799

1944 Goznak, list polecony z Dydni do Przeworska, prowizoryczna erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 179 i stempel odbiorczy.

Fi.342
Mi.383
250 PLN
SPRZEDANY
40800

1944 Goznak, list z Warszawy 4 do Stanów Zjednoczonych, zalepka amerykańskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
220 PLN
SPRZEDANY
40801

1944 Goznak, list polecony z Tarnobrzega do Przeworska, prowizoryczna erka i stempel Tarnobrzega.

Fi.342
Mi.383
380 PLN
40802

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 26 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczny kasownik i erka upt Warszawa 26, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
40803

1944 Goznak, list polecony z Dynowa do Przeworska, prowizoryczny poniemiecki kasownik Dynowa i poniemiecka erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 177.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
40804

1944 Goznak, list polecony z Lubartowa do Lublina, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 162.

Fi.342
Mi.383
820 PLN
SPRZEDANY
40805

1944 Goznak, list z Zamościa do Przeworska, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168.

Fi.342
Mi.383
180 PLN
40806

1944 Goznak, kartka z Nałęczowa do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik Nałęczowa, stempel cenzury wojskowej nr 165.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
40807

1944 Goznak, list z Rzeszowa do Przeworska.

Fi.342
Mi.383
100 PLN
40808

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna (ośmioblok poz: 43/44;53/54;63/64;73/74), list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 3.XII skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 20.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
40809

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
40810

1944 Goznak, znaczek z druku walca II z poz. 100 z błędem "kropka przy A w POCZTA", gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.342 B1
Mi.383
30 PLN
SPRZEDANY
40811

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z najwyraźniejszym w tym wydaniu błędem na poz.100 "wypustka w A", gwarancja i opis.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
40812

1944 Goznak, znaczek za 25 gr z III walca z błędem "uszkodzona prawa cyfra 2" na poz.30 występującym tylko w końcowej fazie druku w sześciobloku z poz: 9/10;19/20;29/30 - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie 3.XII znaczki skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 18.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.342 B2
Mi.383a
700 PLN
40813

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, zalepka egipskiej cenzury wojskowej, stemple tranzytowe z Ankary i Gibraltaru.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
240 PLN
SPRZEDANY