Page:
results
Num# Description Start price Buy price
396601944 Goznak, list wartościowy z Zarzecza 2.10.44 do Łańcuta, list zwrócony do odbiorcy niewykluczone, że nie skierowany do obiegu pocztowego, prowizoryczne ostemplowanie z Zarzecza.

400 PLN

400 PLN

396611944 list polecony z Białej Podlaskiej do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym Białej Podlaskiej, koperta nieznacznie przycięta z lewej strony.

400 PLN

400 PLN

396741944 Goznak, list polecony z Jarosławia 29.1.45 do Lublina, prowizoryczny kasownik i erka z Jarosławia, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180.

320 PLN

340 PLN

396781944 list polecony z Białegostoku do Lublina, znaczki unieważnione przez kreślenie, poniemiecka erka, ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze.

240 PLN

200 PLN

396801944 list z Krasnystawu do Lublina nadany 8.11.44, znaczek unieważniony przedwojennym kasownikiem z Krasnystawu, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 14.

240 PLN

200 PLN

396811944 list z Łukowa do Lublina, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Łukowa, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8, koperta przycięta z lewej strony.

180 PLN

150 PLN

396981944 K.R.N., miejscowy list polecony z Lublina z pierwszego dnia obiegu znaczka wydania przedrukowego, ręcznie pisana erka, na odwrocie stempel odbiorczy i stempel cenzury wojskowej nr 8.

1 000 PLN

1 000 PLN

397001944 przedrukowa seria rocznicowa.

30 PLN

30 PLN

397021944 P.K.W.N., znaczek z przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

397041944 P.K.W.N., narożny czworoblok znaczków za 2 zł./25 gr., prawy dolny z błędem na poz.20 "ukośna kreska cyfry 4 przerwana", gwarancja i opis Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

397191944 R.T.R.P., znaczek z błędem "przerwana ukośna kreska prawej cyfry 4", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN

80 PLN

397251944 Goznak, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu wykorzystanego do późniejszych wydań przedrukowych w barwie szaroczerwonej odpowiadającej odmianie z katalogu Fischera odmianie Va "jasnoczerwonej", bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Berbeka.

1 800 PLN

1 600 PLN

397311945 list polecony z Mościc 5.4.45 do Rokicin koło Chabówki, poniemiecka erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 553.

150 PLN

150 PLN

397471945 6. rocznica walk o Westerplatte, czworoblok stemplowany kasownikiem z Krakowa w pierwszym dniu obiegu, gwarancja Korszeń.

170 PLN

170 PLN

397511945 82. rocznica Powstania Styczniowego, oryginalnie kasowany marginesowy znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym z lekkim abklatschem nadruku na odwrocie, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN

200 PLN

397521945 82. rocznica Powstania Styczniowego, marginesowa parka znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze jasnobrązoworóżowym, prawy z błędem występującym w części nakładu na poz.25 "wcięcie w cyfrze 3"; znaczek z tej pozycji ma najmniejszy prostokąt zasłaniający nominał w całym arkuszu (5,5x4,1 mm), gwarancja Korszeń.

360 PLN

360 PLN

397531945 82. rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym, na cienkim 0,065 mm papierze z prześwitującyn rysunkiem (Fi.480.-); dodatkowo na odwrocie marginesu (podwiniętego dla lepszej ekspozycji) fragment nagłówka niemieckiego papieru urzędowego, na którym drukowano niewielką część nakładu i lekko przesunięty w lewo nadruk, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN

600 PLN

397551945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym, z występującym w części nakładu błędem znaczka podstawowego na poz.24 "kropka pod P", dodatkowo lekko przesunięty w prawo nadruk, gwarancja i opis Krawczyk.

240 PLN

240 PLN

397601945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek za 5 zł./25 gr. we wzorcowym kolorze brązowoczerwonym (Fi.300.-), dodatkowo charakterystyczny dla poz.15 nieco zniekształcony (węższy na dole - jak trapez) prostokąt zakrywający stary nominał 25, gwarancja i dawne oznaczenie "ca" Korszeń.

270 PLN

270 PLN

397621945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowy znaczek w kolorze różowawobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN

300 PLN

397641945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowy czworoblok znaczków w kolorze żółtawobrązowym "brązowy", przesunięta w poziomie perforacja wchodząca na rysunek znaczków, najrzadsza odmiana barwy znaczka tego wydania, idealny stan zachowania, katalog Fischer 7.200,- zł, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN

4 000 PLN

397651945 wyzwolenie miast, podstawowa seria bez odmian, dwa znaczki z abklaczami nadruku, gwarancja Wysocki.

260 PLN

250 PLN

397681945 "Warszawa" - wyzwolenie dziesięciu miast, marginesowy znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.5 "cyfra 5 częsciowo nie odbita", gwarancja i opis Berbeka.

200 PLN

200 PLN

397861945 wyzwolenie miast, list polecony z Warszawy do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasownik i erka urzędu pocztowego Warszawa 23, na odwrocie stempel odbiorczy i stempel cenzury wojskowej nr 370, fotoatest Petriuk.

1 000 PLN

1 070 PLN

397961945 "Łódź" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z dwoma błędami; "abklatsch" czyli odbitka drugostronna nadruku i występującym na poz.47 "z ścięte od góry", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

100 PLN

398171945 wyzwolenie miast, czworoblok z poz. 27/38, prawy górny znaczek z błędem "cyfra 4 uszkodzona z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN

60 PLN

398251945 wyzwolenie miast, parka znaczków z przesuniętym w poziomie nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiedni znaczek z ładny abklaczem nadruku.

100 PLN

100 PLN

398451945 wyzwolenie miast - Kalisz, znaczek z poz. 5 z przesuniętym nadrukiem - na znaczku fragmenty nadruków z czterech pozycji, nominał na dole znaczka, gwarancja Petriuk.

120 PLN

120 PLN

398531945 "Kalisz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nominałem 3 zł na dole i z błędem na poz.20 "i niższe", skasowany na odwrocie karty pocztowej 25.IV w Lublinie; gwarancja Korszeń.

80 PLN

80 PLN

398621945 wyzwolenie miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem, błąd nadruku "cyfra 4 zalana", błąd znaczka podstawowego "kropka przy A w POCZTA", gwarancja i oznaczenie obu błędów Korszeń.

60 PLN

60 PLN

398821945 wyzwolenie miast, pasek znaczków z poz. 1 - 4, znaczek z poz. 1 powtarzalna z usterką w postaci "wyszczerbionego p", znaczek z poz. 4 z błędem "o ścięte z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

398871945 wyzwolenie miast, parka znaczków z poz. 62 - 63, prawy znaczek z błędem "p ścięte z lewej strony", gwarancja korszeń.

80 PLN

80 PLN

399171945 wydanie łódzkie, znaczek z ząbkowaniem liniowym ZL9.

45 PLN

45 PLN

399291945 151. rocznica powstania Kościuszkowskiego, próba znaczka za 50 gr. bez nadruku w kolorze zielonym, ząbkowana i gumowana, pięknie centrowana, rzadko trafia się zachowana w tak wyśmienitym stanie, gwarancja Schmutz.

250 PLN

200 PLN

399331945 151. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, trzy katalogowane odmiany koloru znaczka, gwarancja i oznaczenie Wysocki.

180 PLN

160 PLN

399341945 151. rocznica powstania Kościuszkowskiego - wydanie przedrukowe, arkusz znaczka za 50 gr, w kolorze jasnozielonym z błędami: na poz.8 "odbity fragment czwartej belki" (Fi.100.-); na poz.15 rzadki - występuje w niewielkiej części nakładu "przesunięta górna belka" (Fi.200.-); na poz.16 "zacięty margines" (Fi.55.-); na poz.22 "plama pod GR i ścięta kropka po zł." (Fi.80.-) i dodatkowo wieloma błędami na znaczku podstawowym i marginesie opisanymi przez W.Więcława w "Filateliście" 4/1999; błędy B1 i B2 - gwarancja Krawczyk (Fi.1085.-).

700 PLN

630 PLN

399421945 "PIERWSZE ŚWIĘTO LOTNIKA w ODRODZONEJ POLSCE" list polecony o numerze "88" przesłany 2.9 samolotem podczas Święta Lotnika, lotem tym przewieziono zaledwie około 200 listów, które dodatkowo opatrzono stempelkiem "Par avion", znaczki unieważniono kasownikiem radzieckiej poczty polowej, na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo rzadka przesyłka lotnicza z wczesnego okresu powojennego, doskonały stan zachowania.

300 PLN

310 PLN

399531945 zabytki Krakowa, znaczek makulaturowy z podwójną perforacją pionową na lewym marginesie, gwarancja Korszeń.

60 PLN

70 PLN

399551945 zabytki Krakowa, próba w kolorze czerwonobrązowym na papierze gumowanym x2, gwarancja i opis Walocha.

30 PLN

20 PLN

399621945 ekspresowa kartka polecona z Częstochowy do Czerwonego Krzyża w Genewie, rzadki na korespondencji znaczek wydania serii "zabytki Krakowa" za 5 zł, stempel cenzury wojskowej nr 1940, gwarancja Walocha.

400 PLN

400 PLN