Page:
results
Num# Description Start price Buy price
372901928 Henryk Sienkiewicz, szaroniebieski - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 5.X.1929 z miejscowości Wojciechów k.Kamieńska do Wierzbnika; datownik odbiorczy z 6.X na odwrocie; dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

372911928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN

537 PLN

372951928 wydanie obiegowe, fałszerstwo wiedeńskie znaczka za 25 gr. na szkodę poczty.

80 PLN

60 PLN

373001928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok ze śladami podlepek na marginesach, liczony jako pasek znaczków, pasek w pięknym stanie i co rzadkie z bardzo dobrym ząbkowaniem, gwarancja Krawczyk.

600 PLN

600 PLN

373121929 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Przeworsk - Dębica nr 364 z wyróżnikiem a.

80 PLN

60 PLN

373211930 100. rocznica Powstania Listopadowego, seria z górnymi marginesami.

100 PLN

115 PLN

373271930 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Poznań - Warszawa nr 103 z wyróżnikiem b.

60 PLN

60 PLN

373351931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Lida nr 116 z wyróżnikiem c.

60 PLN

60 PLN

373451932 kartka z Warszawy do Ameryki nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zbąszyń nr 3.

35 PLN

35 PLN

373501932 wydanie obiegowe - małe doniczki, seria.

70 PLN

70 PLN

373581933 list polecony z Katowic do Warszawy.

50 PLN

50 PLN

373651933 list polecony z Sławatycz 6.I.33 do Piszczac, obcięta lewa strona koperty.

10 PLN

10 PLN

374351934 list z Warszawy do Krakowa.

20 PLN

20 PLN

374431934 wydanie przedrukowe, piętnastoblok znaczka za 55 gr.

200 PLN

170 PLN

374521934 zwrotne poświadczenie odbioru do listu wysłanego 3.III z Lublina do Krasnegostawu.

30 PLN

30 PLN

374651935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, sześcioblok z parkami rozdzielonymi pustopolem.

80 PLN

80 PLN

374661935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 5 gr - znaczek na drukach wysłanych 23.IX z Radomia do Jasła.

30 PLN

30 PLN

374721935 sypanie kopca marszałka Józefa Piłsudskiego, seria w czworoblokach.

100 PLN

85 PLN

374731935 list z Krakowa z Komitetu Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego do Pionek, znaczek okolicznościowy i stempel budowy kopca.

40 PLN

40 PLN

374901936 książeczka promocyjna upominkowa Poczty Polskiej, w książeczce na jednej stronie dwa znaczki z okazji 250. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, bez i z nadrukiem nowej wartości stemplowane kasownikiem okolicznościowym "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA".

350 PLN

350 PLN

374921936frankatura wielokrotna znaczka za 5 gr. na liście firmowym z Szamotuł do Krakowa.

40 PLN

40 PLN

375041936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, 30 gr frankatura pojedyncza - widokówka wielkanocna wysłana 27.III z Łodzi do Werdan w Niemczech, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN

72 PLN

375091936 "KIERMASZ KAZIUKOWY WILNO" znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo 3.III.1938 (Myślicki 36 003).

80 PLN

80 PLN

375171936 Łazienki Warszawskie - Pałac na Wodzie, próba maszynowe w kolorze brązowofioletowym prezentująca możliwości techniczne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na gumie lekki ślad przywarcia paseczka papieru o szerokości 1-2 mm.

50 PLN

50 PLN

375181936 próba maszynowa prezentujące możliwości techniczne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Łazienki Warszawskie - Pałac na Wodzie.

70 PLN

70 PLN

375261937 "ROK WIELKOPOLSKI GNIEZNO ZAPRASZA" Gniezno, kasownik okolicznościowy na liście wysłanym 10.V do Lwowa (Myślicki 37 002).

20 PLN

20 PLN

376001938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria historyczna, makulatura znaczka za 50 gr., ząbkowanie grzebieniowe przesunięte w dół, a na górnym marginesie dodatkowo lekko w lewo, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

120 PLN

108 PLN

376111938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria w czworoblokach.

140 PLN

120 PLN

376701939 list polecony z Warszawy 9.5.39 do Chicago, nalepka kontroli dewizowej, na odwrocie stemple odbiorcze.

50 PLN

50 PLN

376731939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria w czworoblokach.

250 PLN

212 PLN

377111939 upomnienie bankowe opłacona z rzadką frankaturą mechaniczną Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni z oddziału w Wejcherowie.

80 PLN

80 PLN

377121939 wycinek listu nadanego w ambulansie pocztowym na trasie Lublin - Kowel nr 255 z wyróżnikiem a.

15 PLN

20 PLN

378681929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

35 PLN

35 PLN

379101938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski - znaczek za 5 gr z serii 20. rocznica odzyskania niepodległości na froncie karty widokowej skasowany 28.V.39 stemplem okolicznościowym "PIERWSZA WYSTAWA ZBIORÓW GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTÓW" (Myślicki 39 011).

40 PLN

40 PLN

379291920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) do Wrocławia opłacony znaczkami pierwszego wydania.

400 PLN

360 PLN

379321920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

379331920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN

150 PLN

379411920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 2,50 kr ze znacznie przesuniętym w lewo ząbkowaniem pionowym, piękny stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

379701920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 10 hal. - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof. J. Bukowskiego, na papierze białym kredowanym grubym, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń

100 PLN

100 PLN

379721920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof. J. Bukowskiego, na papierze białym kredowanym grubym, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN