Page:
results
Num# Description Start price Buy price
287391944 przesyłka zagraniczna, dofrankowana karta pocztowa o sygnaturze III.42, wysłana 26.2 z Warszawy do Lizbony; stempelki cenzur niemieckich i portugalskich, kasownik odbiorczy 11.3; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN

150 PLN

287611944 5. rocznica utworzenia GG, znaczek za 10+10 zł na karcie ostemplowany okolicznościowo 26.10 w pierwszym dniu obiegu.

120 PLN

120 PLN

288031941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. - tworzą IIIax2) na karcie pocztowej nieznacznie przyciętej; gwarancja i opis (IIIax2) Schmutz.

600 PLN

500 PLN

288061941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 o nakładzie 1200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN

150 PLN

288071941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze fioletowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

288091941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim (turkusowym) na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, jest to rzadka odmiana w ramach nakładu znaczka w kolorze ciemnozielonym, niezwykle rzadkie, gwarancja, opis i oznaczenie Schmutz.

6 000 PLN

5 400 PLN

288111941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

2 000 PLN

2 000 PLN

288131941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN

400 PLN

288151941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN

1 000 PLN

288161941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 500 PLN

2 250 PLN

288321942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, gwarancja Korszeń.

110 PLN

110 PLN

288411942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, z kasownikiem okolicznościowym ZIELEŃCE na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

120 PLN

288671942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 1074 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

130 PLN

130 PLN

288681942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 1074 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

130 PLN

130 PLN

289071942 Wdowa, całostka o nakładzie 415 sztuk, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN

750 PLN

289081942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, całostka stemplowana okolicznościowym kasownikiem pierwszego dnia obiegu.

80 PLN

60 PLN

289441942 grafika obozowa z zaproszeniem na nabożeństwo żałobne podklejona na białej tekturce, na dole podpis autora grafiki.

320 PLN

320 PLN

289451942 Madonna Obozowa, odbitka linorytu autorstwa Mariana Puchalskiego przedstawiająca figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kaplicy obozowej z podpisem "NMP W OŁTARZU OB.II C/ RZEŹ. POPŁAWSKI RYT. PUCHALSKI", emblematem "FWS" i datą "15.VIII.42", autorem rzeźby był ppor.Stanisław Horno-Popławski, jeniec obozu - wybitny rzeźbiarz, a przed wojną profesor rzeźby na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w obozie zorganizowano dla niego nawet pracownię rzeźbiarską w której powstało wiele rzeźb, szkiców i projektów, zrealizowane prace przeznaczono głównie do kaplicy obozowej; na 68 aukcji sprzedano taką grafikę za 2300 zł, ten egzemplarz wysłano złożony poza obóz - cenzura na odwrocie, wzmocniono taśmą, zachował się w słabym stanie, ale linoryt jest kompletny, a cena wywoławcza symboliczna.

200 PLN

200 PLN

289981943 obrona Warszawy, gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

289991943 25-lecie odzyskania niepodległości - marszałek Piłsudski, znaczek na dużym wycinku skasowany okolicznościowo 11.XI w dniu Święta Niepodległości; gwarancja Krawczyk.

50 PLN

50 PLN

290111943 kartka z grafiką obozową.

120 PLN

100 PLN

290351944 list polecony przesłany 11.9.44, stempelek polecenia, na odwrocie dwuwierszowy stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC", dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

220 PLN

220 PLN

290361944 kartka z grafiką obozową "Ostra Brama w Wilnie" i stemplem okolicznościowym Dni Książki, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

60 PLN

50 PLN

290471944 zaproszenie na zebranie klubu WKS Warta z grafiką obozową z obiegu pocztowego, gwarancja Schmutz.

240 PLN

200 PLN

290591944 schotłoczony okolicznościowy karnet z herbem Wilna i napisami "1919 WILNO 1944" i stempel okolicznościowy z okazji zajęcia Wilna przez wojsko polskie 19 kwietnia 1919 roku.

180 PLN

180 PLN

290701944 kartka z grafiką obozową, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

80 PLN

80 PLN

290801944 Rok Olimpijski, znaczek na pocztówce ostemplowany 22.VIII czerwonym kasownikiem okolicznościowym "MIŁUJ BLIŹNIEGO"; gwarancja Korszeń.

60 PLN

40 PLN

290831944 Rok Olimpijski, gwarancja Korszeń.

30 PLN

20 PLN

290841944 Rok Olimpijski, zestaw kartek ostemplowanych okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu, cztery kartki z grafiką olimpijską w różnych kolorach.

800 PLN

980 PLN

291231944 VICTORY - nalepka propagandowa o nominale 1+4 LM., dwie skrajne odmiany koloru czerwonobrązowo/czarna i czerwonopomarańczowo/czarna, upamiętniają dzień 6.06.44 - inwazji Wojsk Sprzymierzonych w Normandii, stosowana na tzw. życzeniach inwazyjnych, przesyłkach mających tajny charakter, rzadko spotykane z dużymi marginesami wokół rysunku, gwarancja Schmutz.

2 200 PLN

1 800 PLN

291341944 wystawa "Tydzień Ziem Wschodnich", okolicznościowy blankiet służący do stemplowania serii okolicznościowej z odbitką samego stempla okolicznościowego.

50 PLN

50 PLN

291531942 budynek obozowy, cięty znaczek w kolorze czarnym na papierze cienkim słomkowym brązowawożółtawym satynowanym, gwarancja i opis papieru Schmutz.

130 PLN

130 PLN

291601942 druty, gumowany, doskonały stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 400 PLN

1 000 PLN

291721942 trąbka pocztowa, znaczek na papierze y2 - najprawdopodobniej margines z gazety, na brzegu fragment tekstu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN

200 PLN

291771942 Wystawa Rybacka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

600 PLN

450 PLN

291791942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek w kolorze ciemnoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

150 PLN

150 PLN

291901942 trąbka pocztowa, rzadka całostka z ilustracją świąteczną z obiegu pocztowego, gwarancja Kronenberg.

1 400 PLN

3 250 PLN

291911942 Wystawa Rybacka, całostka ilustrowana grafiką obozową o tematyce bożonarodzeniowej z obiegu pocztowego, jedna z najrzadszych całostek obozowych w doskonałym stanie, katalog Fischer II 2016 16.000,- zł, za dopłatą gwarancja fotoatest Korszeń lub Schmutz.

12 000 PLN

15 000 PLN

292141943 tryptyk z kaplicy obozowej, obozowa karta świąteczna z ilustracjami po lewej stronie i na odwrocie, dodatkowy stempel "Czerwony Krzyż" przedstawiający pośrodku Czerwony Krzyż, na którym w czterech wierszach wypisana była dewiza Czerwonego Krzyża: "Inter Arma Caritas"; z lewej strony krzyża znajdował się kłos, a z prawej drut kolczasty; obok stoją słupy stanowiące oparcie dla ogrodzenia markowanego po jednej i drugiej stronie pięcioma poziomymi kreskami; na lewym słupie wypisana data "1939", na drugim - "1945" jako czasokres trwania opieki ze strony MCK, bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

5 500 PLN

5 500 PLN

292801943 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze ciemnobrązowym na papierze szarym gładkim, gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN