Page:
results
Num# Description Start price Buy price
282471943 seria II wydania Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, na liście poleconym nadanym 1.11.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk" do Szkocji, stempel polskiej poczty polowej i brytyjskiej cenzury.

180 PLN

190 PLN

282491943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA HANDLOWA, próba znaczka za 10 gr. z wklęsłodrukowej kreskowej pramatrycy w kolorze brązowym, według projektu Artura Horowicza dla wartości 55 groszowej - pierwsza wersja w nowej wartości bez urządzenia sterującego po prawej; do druku przyjęto ostatecznie zgodną z projektem wersję drugą w kolorze zielonym; znaczek rytował E.Dawson - jego podpis na dole po prawej, druk Bradbury Wilkinson & Co.Ltd.; unikalny egzemplarz, w zasadzie nie powinien opuścić drukarni, piękny stan, gwarancja Schmutz.

4 000 PLN

4 050 PLN

282501943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, KRAJ WALCZY - dywersja na linii kolejowej; dwie rzadkie próby znaczka za 1 zł. wg projektu Artura Horowicza, rytowane przez R.Godbeheara, są nieząbkowane i gumowane; odbito je z wklęsłodrukowej kreskowej pramatrycy i jak zwykle naklejono na tekturkę, pierwsza w kolorze brązowoczerwonym oznaczona jest jako P2, druga w kolorze szarooliwkowym oznaczona jako P1 pełni dodatkowo - co unikalne, rolę tzw. odbitki korektorskiej - ma naniesione uwagi o koniecznych poprawkach i retuszach rysunku oznaczone od A do E; A - na boku szyny dodać poziome kreski, B - pomiędzy postaciami uzupełnić poziome kreski, C - na spodniach dodać ukośne kreski, D - na kamizelce usunąć ukośne kreski i E - pogłębić kreski rysunku belki podkładu; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków w stanie na dzień 17.7 43 (adnotacja i podpis ołówkiem); poprawiony rysunek zatwierdzono do realizacji dziesięć dni później 27.7.1943, fotoatest Schmutz.

8 000 PLN

9 100 PLN

282561945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

40 PLN

40 PLN

282791939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.

80 PLN

80 PLN

283161941 kartka wysłana z Klesowa na Wołyniu do Rzeszowa, stempel pośrednictwa pocztowego Klesów przez Sarny.

40 PLN

40 PLN

283541939 Kampania Wrześniowa, POCZTA POLOWA 34 - list do majątku w okolicach Pułtuska wysłany 4 IX z poczty polowej nr.34 przydzielonej do obsługi 18 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew"; idealnie odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", dwie parafki cenzorskie, adres nadawcy podano zgodnie z wytycznymi: pododdział, numer poczty polowej, numer pocztowy oddziału - tu: "8 bat., poczta polowa 34, Oddział 311"; w książce p.P.Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku" pokazano jedynie wycinek z datownikiem tej poczty polowej, co więcej, z tego samego dnia! stopień rzadkości określono na 9 z maksymalnych 10; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (koperta od góry przycięta).

2 000 PLN

1 600 PLN

283671941 pamiątkowa kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

80 PLN

80 PLN

283761941 "Adresy konspiracyjne", pokwitowania za paczki (tu z oliwą) wysłane do kraju w ramach pomocy żołnierzy polskich w Anglii dla rodzin w okupowanej przez Niemców Polsce, za pośrednictwem delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Lizbonie, ostemplowane 24.IX datownikiem "LISBOA CENTRAL", bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

40 PLN

284011943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", drukowany na stronie gumowanej jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, na odwrocie sygnatura MIR

50 PLN

50 PLN

284021943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

50 PLN

50 PLN

284031943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, pełna oryginalna guma.

40 PLN

40 PLN

284041943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, rzadki dla ciętych druk na stronie gumowanej.

80 PLN

80 PLN

284051943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", górna połówka ciętego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

40 PLN

40 PLN

284061943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład, rzadki na papierze różowym, na odwrocie sygnatury MIR, WR - Rachmanow i MS - Mikstein.

50 PLN

50 PLN

284071943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w kolorze ciemnolilabrązowym - II nakład.

40 PLN

40 PLN

284081943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - II nakład w kolorze brązowolila na różowym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

50 PLN

50 PLN

284091943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania w kolorze fioletowym - II nakład, z przesuniętą perforacją pionową.

50 PLN

50 PLN

284361944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii - karta pocztowa wysłana jako ekspresowa 22.3.44 z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymaną paczkę, stemple cenzury, na froncie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu, bardzo ładny stan zachowania.

130 PLN

100 PLN

284801939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków ostemplowana 23.III.1940 w Warszawie na kopercie listu miejscowego.

40 PLN

40 PLN

285091940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN

105 PLN

285251940 kasownik okolicznościowy targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b.

180 PLN

162 PLN

285401940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria na kopercie skasowana 06.12. w Krakowie stemplem okolicznościowym "KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" (Krakowskie Targi Wzorów).

60 PLN

54 PLN

285761940 godło III Rzeszy w dużym formacie, seria znaczków urzędowych, kasowane (Fi.80.-).

60 PLN

60 PLN

285791940 godło III Rzeszy w małym formacie, seria znaczków urzędowych; kasowane (Fi.25.-).

20 PLN

20 PLN

285881941 2 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria 5 kart okolicznościowych ostemplowanych okolicznościowo 26.10 w: Krakowie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

80 PLN

80 PLN

286181941 portret Hitlera na jednolitym tle, seria ostemplowana 26.10 w Krakowie stemplem okolicznościowym przygotowanym z okazji 2 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

30 PLN

30 PLN

286341941 list polecony (grzecznościowy) wysłany z pośrednictwa pocztowego Siekierczyna do Limanowej, dodatkowy znaczek opłaty doręczeniowej za 20 gr unieważniony trzywierszowym fioletowym stempelkiem pośrednictwa "Poststützpunkt Siekierczyna über Limanowa (Distr. Krakau)", znaczki zgodnie z przepisami skasowano 22.V w urzędzie nadrzędnym Limanowa, na odwrocie odciśnięty ten sam stempelek; znaczki doręczeniowe stosowano tylko w okresie od 1.XII.1940 do 1.III.1942; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Ryblewski.

250 PLN

250 PLN

286361941 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, ładnie frankowany list polecony wysłany 8.5 ze Skive w Danii do Rabki, stempel i zalepka cenzury niemieckiej, datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

286581942 urodziny Hitlera, narożnikowa seria na japońskim papierze, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w pierwszym dniu obiegu w Warszawie.

30 PLN

30 PLN

286631942 600-lecie Lublina, seria znaczków na karcie ostemplowana okolicznościowo 26.X.1943 w Krakowie kasownikiem z okazji IV rocznicy utworzenia GG.

30 PLN

30 PLN

286641942 3. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria w arkuszach sprzedażnych w bardzo dobrym stanie.

550 PLN

550 PLN

286791942 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, ładnie frankowany list polecony wysłany 11.1 z Berlina do Starachowic, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym z okazji Dnia Znaczka, datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

80 PLN

80 PLN

286861943 list z Siedlec do Puław, stempel propagandowy "V Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach!".

40 PLN

40 PLN

287001943 urodziny Hitlera, seria znaczków na karcie ostemplowana 20.IV w Krakowie; dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia).

30 PLN

30 PLN

287101943 3. rocznica NSDAP w generalnym Gubernatorstwie, seria w arkusza sprzedażnych w bardzo dobrym stanie.

600 PLN

480 PLN

287121943 portret A.Hitlera, seria w arkuszach sprzedażnych w bardzo dobrym stanie, arkusz znaczka za 60 gr. z niewielkim ubytkiem na marginesie po zszywaczu.

350 PLN

270 PLN

287141943 portret Hitlera na jednolitym tle, seria z gapami kasowana okolicznościowo.

30 PLN

30 PLN

287211943 list z Rawy Mazowieckiej do Niemiec.

70 PLN

70 PLN

287301943 koperta do telegramów.

40 PLN

36 PLN