The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
16856

1841 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Lwowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, na odwrocie stempel odbiorczy ze Lwowa.

80 PLN80 PLN
16912

1867 ZAŁOŚCE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Załoźcu.

40 PLN36 PLN
16913

1867 GRZYMAŁÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Grzymałowie.

40 PLN36 PLN
16922

1875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta za 4 kop przeznaczona do korespondencji miejscowej; słabszy stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

40 PLN40 PLN
16975

1909 patriotyczna, dekoracyjna widokówka dużego formatu z ilustracją wykonaną litografią, przedstawiająca mapę Rzeczpospolitej przed rozbiorami i wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wysłana 26.II ze Lwowa do Brodów, bardzo rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.

400 PLN420 PLN
17038

1860 Królestwo Polskie - PEŁNE MIĘDZYPOLE MIĘDZYSEKTOROWE NAD ZNACZKIEM, pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i karminowym unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, z pełnym międzypolem nad znaczkiem, klisze niebieska i czerwona bez większych uszkodzeń rysunku, listy opłacone znaczkami z pełnym międzypolem bocznym znajdowały się tylko w kolekcjach Rachmanowa i Mikulskiego, strona adresowa jest w Muzeum Poczty; Rachmanow posiadał także jedyny znaczek z pełnym międzypolem na wycinku, który jest oferowany powyżej; to najważniejszy spośród wszystkich szeroko pojętych polskich znaczków z międzypolami, pustopolami lub przywieszkami i jedyna okazja by go kupić; istnieje kilkanaście znaczków z małymi i kilka z większymi fragmentami międzypola lub marginesu - są bardzo cenne, ale do wspomnianego powyżej typu kolekcji nadają się tylko znaczki z pełnym międzypolem, znaczek zachowany jest w dobrym stanie, ma pełne ząbkowanie i czytelny kasownik, na odwrocie sygnatura Rachmanowa WR, fotoatest Ceremuga A.I.E.P..

48 000 PLN48 900 PLN
17046

1864 pierwszy polski znaczek o barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu wysłanego z Złotorii (ówczesna nazwa Złotoya leżąca na granicy Królestwa z Rosją pomiędzy Tykocinem, Białymstokiem)do Pilicy, znaczek unieważniono stemplem numerowym z liczbą 297 w czterech okręgach urzędu pocztowego w Złotorii, jest to odmiana tego stempla z niskimi cyframi o wysokości około 4,5 mm, używano w tym urzędzie stempla z cyframi o wysokości około 6 mm, stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, zważywszy na występowanie dwóch odmian kasownika pod jedna punktacją może być ona wyższa, analizując aukcje największych zbiorów stempel z oferowanym niskimi cyframi występuje znacznie rzadziej na liście niż stempel z cyframi wysokimi, ręcznie wpisana nazwa urzędu i data nadania listu spotykana na około połowie znanych listów z tego urzędu, znaczek w pięknym stanie, piękna czytelna odbitka kasownika, koperta zagięta poziomo w połowie, pomimo tego w bardzo dobrym stanie, list pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego stempelek własnościowy w dolnym prawym rogu. List nadany z firmy znanego fabrykanta Christian August Moesa, prowadzącym największe przedsiębiorstwo włókiennicze na ziemi białostockiej i jednego z większych w tej branży w ówczesnej Rosji. Większość nielicznej korespondencji pochodzi z tego urzędu z tej firmy.

28 000 PLN32 600 PLN
17060

1866 front listu z Sieradza do Kalisza, znaczek unieważniony stemplem numerowym Sieradza z liczbą 194 w czterech okręgach.

120 PLN120 PLN
17061

1866 Królestwo Polskie 300 - SZCZEBRZESZYN, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku, na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 300 - Szczebrzeszyn, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Zamościa do Janowa Lubelskiego; kasownik ma wysoki współczynnik rzadkości - 7 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza i wycene katalogową (Fi.25+3250.-); znaczek był dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; oferowany jest na fragmencie karty z wystawowej kolekcji M.A.Bojanowicza, kasownik czytelnie odbity.

1 300 PLN1 300 PLN
17072

1868 Królestwo Polskie, dość częste w Kibartach oszustwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, pod nim widoczny datownik ambulansowy z 1868 roku; jak na dwukrotne użycie w niezłym stanie.

70 PLN70 PLN
17084

1874 Królestwo Polskie, tranzyt przez teren Królestwa, list z Odessy do Marsylii opłacony czterema rosyjskimi znaczkami za 3 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15 na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionymi 22.V (22 MAЯ) okrągłym datownikiem z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo na kopercie; na froncie: okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym, francuski stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia "RUSSIE AMB. ERQUELINES F" i stempelek PD (Payé Destination) w ramce; na odwrocie datowniki: rzadko spotykany warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПРIЕМА.и ВЫДАЧ.ИННОСТР.КОРP.), i odbiorczy Marsylii z 10.VI; koperta firmowa "S.BARJANSKY ODESSA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (dla lepszej ekspozycji koperta z trzech stron rozcięta).

400 PLN400 PLN
17092

1922 reprint książki W.Polańskiego "Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku (1780 - 1870)", 92 strony, liczne ilustracje w tym tablice kolorowe.

100 PLN100 PLN
17101

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, list zagraniczny opłacony według taryfy krajowej (10 hal) wysłany 25.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lubartowie do Genewy, ponieważ opłata była zbyt niska (10 zamiast 25 hal) poczta oznaczyła przesyłkę czarnym okrągłym stempelkiem z literą "T" i wyznaczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - niebieska liczba "30"; na froncie czerwony stempelek, a na odwrocie zalepki cenzury austriackiej w Feldkirch; również na odwrocie genewski kasownik odbiorczy z 7.X.1916; efektowny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN300 PLN
17116

1916 list ekspresowy z Łodzi do Berlina, stempel cenzury z Poznania i stempel odbiorczy na froncie.

30 PLN30 PLN
17148

1917 kartka z Warszawy do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej.

15 PLN15 PLN
17149

1917 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej z Poznania.

50 PLN50 PLN
17178

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka (Sławiańsk) wysłana z Kercza do miejscowości Juzowka (od 1924 Donieck); znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Kercz typ 512.01 według Lewina, datownik odbiorczy 8.VIII "ЮЗOBKA EKATEPH.Г."; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do bardzo rzadkich.

400 PLN360 PLN
17184

1914 kartka z 2. Pułku Ułanów 9.2.14 do Krakowa, stempel formacyjny i cenzury.

40 PLN40 PLN
17217

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 28.6 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 2.7, skąd 4.8 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 8.ИЮЛ; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
17296

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; czworoblok znaczków za 50 kop. użytych jako fiskalne, rzadkie.

160 PLN144 PLN
17297

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
17315

1918 fałszerstwo znaczków wydania I-go poczty I. Korpusu Dowbora - Muśnickiego, na rewersie dodatkowe stemple, materiał porównawczy.

30 PLN30 PLN
17362

1920 wojna polsko-sowiecka, polska ofensywa na Mińsk po bitwie nad Niemnem, widokówka napisana w "miejscu postoju" 7/XI-20, wysłana z Głównej Poczty Polowej IV do Tarczyna, pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO 4-ej ARMJI/ Szefostwo Kolejnictwa"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

bitwa nad Niemnem (20-26.IX) była ostatnią wielką bitwą wojny polsko-bolszewickiej, Armia Czerwona poniosła kolejną (po bitwie warszawskiej) olbrzymią klęskę, w jej wyniku definitywnie rozbito oddziały bolszewickie i nastąpił pościg za jej niedobitkami, 30.IX 4 Armia odbiła Baranowicze i nacierając wzdłuż linii kolejowej 14.X zdobyła Mińsk, 18.X po podpisaniu rozejmu ofensywę wstrzymano - z tego okresu pochodzi ten walor.

500 PLN450 PLN
17376

1915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury i znaczek warszawskiej poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

450 PLN380 PLN
17389

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

200 PLN200 PLN
17393

1915 Warszawa - K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA wyróżnik "a"; wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze jasnobrązowawoczerwonym z tłem zielonkawożółtym unieważniony na wycinku z prywatnej karty pocztowej rzadkim kasownikiem K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA z wyróżnikiem "a"; był on używany tylko 13 dni (9-21.11.), a potem został skradziony; gwarancja Falkowski.

200 PLN200 PLN
17396

1915 Warszawa, arkusz z nadrukiem nowej wartości, liczne spękania na marginesach.

120 PLN120 PLN
17406

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze szarofioletowym z przerwami w literach J i R (Mi.300 euro), rzadko obecnie gwarantowany, sygnowany aT, S.H.K. i h, gwarancja Mikstein.

400 PLN340 PLN
17410

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

60 PLN60 PLN
17442

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy przesłane miejscowo 3.5, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr, unieważniony okrągłym stemplem z syrenką; zwraca uwagę podpis osoby odbierającej pieniądze "+++".

80 PLN60 PLN
17476

1917 Warszawa, karta pocztowa wysłana 30.VIII z Budapesztu do Warszawy, fioletowy stempelek "7 FENYGÓW", przesyłka niedoręczona i 2.X opatrzona adnotacją "Adresat siedzi w czytadeli", dodatkowy stempelek informacyjny Poczty Miejskiej z dopiskiem "verzogen nach Cytadela", po pewnym czasie kartę ponownie przekazano Poczcie Miejskiej, która 16.X zwróciła ją (stempelek ZURÜCK) do nadawcy, gdzie dotarła 23.X, stempelek cenzury; minimalnie słabszy stan zachowania: poziome i pionowe zgięcia; dekoracyjna całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; z kolekcji S.Rosińskiego.

W cytadeli warszawskiej mieściło się jedno z najcięższych rosyjskich więzień dla Polaków, niesławny X Pawilon, po ucieczce Rosjan, Niemcy również wykorzystywali cytadelę, jako więzienie, a pod jej murami dokonywano egzekucji Polaków.

500 PLN400 PLN
17479

1917 Warszawa, kartka na chleb, mąkę i cukier ważna w okresie 22/I-4/II, ozdobiona wizerunkami króla Jana III Sobieskiego i Mikołaja Kopernika; dekoracyjne w formie wydanie na papierze ze znakiem wodnym (poziome linie faliste) i poddrukiem giloszowym; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
17533

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

480 PLN408 PLN
17553

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja Łaszkiewicz.

600 PLN510 PLN
17556

1918 Konin, kasowany stemplem prowizorycznym znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

400 PLN340 PLN
17569

1918 Przemyśl, austriacki znaczek dopłaty za 15/36 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

40 PLN34 PLN
17572

1918 Przemyśl, kasowany austriacki znaczek opłaty za 2 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, gwarancja Mikstein.

40 PLN34 PLN
17579

1918 Myślenice, austriacki znaczek dopłaty za 15/36 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu IIIa, gwarancja Łaszkiewicz, Krawczyk.

40 PLN34 PLN
17605

1918 seria pomnikowa, seria czysta.

100 PLN100 PLN
17643

1918 seria pomnikowa, firmowy list polecony z Warszawy 20.11.18 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy z Berlina 29.11.18, bardzo wczesne użycie rzadkiego na korespondencji znaczka za 50 fen., koperta przycięta od góry, gwarancja Schmutz.

1 400 PLN1 260 PLN