The auctions ends in:

Lot # 17084
Close:
Start price: 400
Current price: 400
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.19x
Category: Polish Kingdom
Description

1874 Królestwo Polskie, tranzyt przez teren Królestwa, list z Odessy do Marsylii opłacony czterema rosyjskimi znaczkami za 3 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15 na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionymi 22.V (22 MAЯ) okrągłym datownikiem z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo na kopercie; na froncie: okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym, francuski stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia "RUSSIE AMB. ERQUELINES F" i stempelek PD (Payé Destination) w ramce; na odwrocie datowniki: rzadko spotykany warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПРIЕМА.и ВЫДАЧ.ИННОСТР.КОРP.), i odbiorczy Marsylii z 10.VI; koperta firmowa "S.BARJANSKY ODESSA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (dla lepszej ekspozycji koperta z trzech stron rozcięta).
Photo