The auctions ends in:

Lot # 16975
Close:
Start price: 400
Current price: 420
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog:
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1909 patriotyczna, dekoracyjna widokówka dużego formatu z ilustracją wykonaną litografią, przedstawiająca mapę Rzeczpospolitej przed rozbiorami i wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wysłana 26.II ze Lwowa do Brodów, bardzo rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.
Photo