The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
325321954 zjazd PZF, stemplowany nowodruk bloku w kolorze niebieskim, gwarancja Korszeń.

500 PLN

500 PLN

325341955 "V MIĘDZYNARODOWY KONKURS IM. FRYDERYKA CHOPINA", list ofrankowany parką znaczków za 60 gr z Fryderykiem Chopinem wysłany 9.3 z Warszawy do Gdańska, bardzo dobrej jakości odbitka wirnika okolicznościowego; temat - CHOPIN.

50 PLN

50 PLN

325371955 10. rocznica wyzwolenia Warszawy, komplet prób z nadrukiem PRÓBA, gwarancja Korszeń.

140 PLN

140 PLN

325901955 II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży, komplet prób z nadrukiem PRÓBA, gwarancja Korszeń.

500 PLN

500 PLN

325941955 10-lecie odzyskania Ziem Zachodnich, komplet prób z nadrukiem PRÓBA w narożnikowych parkach, gwarancja Korszeń.

480 PLN

480 PLN

326041955 Rok Mickiewiczowski, komplet prób z nadrukiem PRÓBA, część znaczków bez gumy tak jak zostały wydane, gwarancja Korszeń.

650 PLN

650 PLN

326271956 Światowe Mistrzostwa Świata Głuchych w Warszawie, seria w narożnych parkach, jedna z numerem walca.

55 PLN

55 PLN

326421956 wydanie przedrukowe, strona ze zbiory wystawowego z znaczkami za 40/80 gr. z różnymi usterkami nadruku głownie silnymi przesunięciami nadruku.

120 PLN

120 PLN

326431956 wydanie prowizoryczne, marginesowa parka znaczków za 40/80 gr. z przesuniętym nadrukiem, lewy z błędem "uszkodzona cyfra 4", gwarancja Krawczyk.

100 PLN

100 PLN

326441956 wydanie prowizoryczne, marginesowa trójka znaczków za 40/80 gr., górny z błędem "brak górnej części pionowej kreski w cyfrze 4" poziomo zgięty, dolny z błędem "uszkodzona pionowa kreska cyfry 4", gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

326451956 wydanie przedrukowe, strona ze zbiory wystawowego z znaczkami za 60/80 gr. z różnymi usterkami nadruku głownie silnymi przesunięciami nadruku.

120 PLN

120 PLN

326741957 ONZ, znaczek z silnie przesuniętym drukiem barwy szarej w dół z bocznym marginesem.

350 PLN

315 PLN

327421958 40. rocznica powstania KPP, czworoblok legitymacyjny z oznaczeniem walca wpisanym odręcznie N.I.WI-58 - znajdującym się pod 91 znaczkiem w arkuszu, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

36 PLN

327901960 100-lecie polskiego znaczka pocztowego, seria znaczków z czteroznaczkowych arkusików, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

328341961 polskie Ziemie zachodnie, seria w czworoblokach parek z przywieszkami.

70 PLN

63 PLN

328521961 polskie Ziemie zachodnie, seria w czworobloku parek z przywieszkami.

20 PLN

20 PLN

329371963 Zdobywanie kosmosu, blok na papierze żeberkowanym (Fi.350.-), gwarancja i opis Korszeń.

300 PLN

250 PLN

330281966 Tysiąclecie Państwa Polskiego, komplet arkusików 10-znaczkowych, arkusik za 60 gr z błędem na zn. z poz.4 "przerwane pióra ogonie", kasowane z pełną gumą.

80 PLN

70 PLN

330371966 badanie kosmosu, znaczek z silnie przesuniętym drukiem barwy zielonej i ciemnoszarej - brak napisu POLSKA.

300 PLN

310 PLN

330811969 karnet - "500. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA", znaczek ostemplowany kasownikiem okolicznościowym "II OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 14.08.1972".

30 PLN

30 PLN

331561973 30-lecie LWP, rzadki znaczek bez druku barwy niebieskozielonej i fioletowoniebieskiej, gwarancja Petriuk.

650 PLN

550 PLN

331571973 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 73", bloczek na karcie pocztowej skasowany 19.8 - w pierwszym dniu obiegu - stemplem okolicznościowym w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

332561980 110. rocznica urodzin W. Lenina, dolne znaczki z błędami: krótsze I w ROCZNICA, krótszy przecinek i brak kropki po W.

30 PLN

30 PLN

332741982 fałszerstwo dywersyjno-propagandowe "13.XII.1981 r. WOJNA WRON Z NARODEM 13.XII.1982 r.", gwarancja Walisch.

200 PLN

200 PLN

332821982 karty maksimum - 600 lat obecności Obrazu Jasnogórskiego w klasztorze o.o. Paulinów w Częstochowie, seria na 3 kartach ostemplowanych okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu, FDC.

40 PLN

40 PLN

332911982 znaczki poczty internowanych w obozie w Głogowie.

60 PLN

65 PLN

332921982 znaczki poczty internowanych w obozie w Głogowie.

40 PLN

121 PLN

332931982 znaczki poczty internowanych w obozie w Głogowie.

30 PLN

80 PLN

333021983 nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy, wydawnictwo podziemnej Solidarności.

15 PLN

15 PLN

333071984 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Hiszpania 84" w Madrycie, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów - barwy srebrnej. Błąd pokazał się kilka lat temu i szybko znalazł sie w zbiorach filatelistów.

150 PLN

135 PLN

333231984 seria wydania poczty podziemnej Solidarności.

15 PLN

15 PLN

333421985 wydawnictwo podziemnej Solidarności.

15 PLN

15 PLN

333461985 wydawnictwo podziemnej poczty Solidarności - poczta polowa.

65 PLN

86 PLN

333471985 wydawnictwo podziemnej poczty Solidarności.

15 PLN

15 PLN

333541986-2000 poczet królów i książąt polskich, zestaw wszystkich wydanych znaczków i całostek, w tym znaczki marginesowe z numerami arkusza i nazwą serii na marginesie, znaczki katalogowane z pustopolami, dwa znaczki makulaturowe (w sumie 145 znaczków), koperty FDC (23 sztuki), 29 sztuk kopert Ck i 28 sztuk całostek Cp w tym makulaturowe. Na ilustracji pokazano cześć walorów z tego lotu.

180 PLN

180 PLN

333771988 ekspres lotniczy z Krakowa do Stanów Zjednoczonych, mieszana frankatura ze znaczkiem podziemnej poczty Solidarności, na odwrocie stempel odbiorczy, osobliwe i rzadkie.

140 PLN

140 PLN

334421990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górne znaczki bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

120 PLN

120 PLN

334431990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górny znaczek bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

60 PLN

60 PLN

334481990 zeszycik znaczkowy wydany przez NZSS Solidarność z dwoma znaczkami 3133, nakład poniżej 100 sztuk.

30 PLN

30 PLN

334731993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

10 PLN

10 PLN