The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3975

1944 Herby miast - Wilno parka pozioma znaczków za 5 f + Wieża Piastowska w Cieszynie znaczek za 30 gr na karcie wielkanocnej ozdobionej dwubarwną grafiką według projektu Bolesława Malisza wykonaną przez Wacława Bulzackiego, wysłanej 24.XII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

500 PLN500 PLN
3980

1944 herby miast, arkusz znaczka za 20 fen.

180 PLN180 PLN
3990

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, znaczek na wycinku skasowany 11.XI w dniu wejścia do obiegu; gwarancja.

80 PLN80 PLN
4020

1944 herby miast, całostka w kolorze oliwkowym.

30 PLN30 PLN
4042

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, blok, gwarancja Schmutz.

360 PLN360 PLN
4056

1943 zdjęcie rodzinne przesłane do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej.

70 PLN70 PLN
4057

1943 zdjęcie rodzinne przesłane do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej.

70 PLN70 PLN
4089

1944 I wydanie definitywne, seria czysta, znaczki jasnobrązowy, zielony i szarobrązowy - typ 1, a znaczki czerwony i niebieski - typ 2, w czasie Powstania miały one pełnić rolę nalepek kierunkowych, każdy kolor to inna dzielnica Warszawy, bardzo ładny stan, sygnowane, gwarancja Ćwiertnia (3), Gryżewski, Krawczyk.

4 000 PLN4 000 PLN
4119

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN50 PLN
4128

1939 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 1.12.39 do Stryja przez Stanisławów (polski przedwojenny kasownik), kartka w bardzo dobrym stanie.

1 200 PLN1 050 PLN
4129

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Craiovej 15.12.39 do Rzeszowa, stempel rumuńskiego Czerwonego Krzyża i niemieckiej poczty urzędowej na wschodnich terenach okupowanych.

80 PLN80 PLN
4131

1939 kartka polecona od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Govorze 1.12.39 do Sosnowca.

80 PLN70 PLN
4132

1939 list od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Györ 19.11.39 do Przeworska, stemple cenzury węgierskiej.

90 PLN80 PLN
4133

1939 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Dömös 13.10.39 do Warszawy, liczne stemple węgierskie.

60 PLN60 PLN
4134

1939 kartka pisana 30 września 1939 z "obózu jeńców polskich" w Starobielsku, nadana 9 października od jeńca do rodziny pod Lwowem, w treści "....zajęty zostałem do niewoli przez Z.S.R.R. t.j. do Rosji i tymczasowo skoncentrowani w miejscowości Starobielsk od 19.IX...", bardzo wczesna korespondencja z okresu formowania obozu.

1 200 PLN1 080 PLN
4160

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 9.02.40 do Przeworska, stempel obozu i stempel cenzury.

60 PLN60 PLN
4221

1945 Helmstedt, nalepki o charakterze charytatywnym "Polacy na ziemi niemieckiej", czerwony znaczek przygięcia w górnym lewym narożniku.

600 PLN530 PLN
4232

1945 Helmstedt, nie wprowadzony do obiegu znaczek za 1 Mk. w kolorze czarnym na białym papierze.

200 PLN170 PLN
4283

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, fragment arkusza z międzypolem.

150 PLN150 PLN
4302

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 10 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 300 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Duński, Krawczyk.

450 PLN405 PLN
4303

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 110 sztuk, gwarancja Walocha.

220 PLN230 PLN
4304

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu I "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka" (nakład 91 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

800 PLN800 PLN
4305

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 91 sztuk, gwarancja Walocha.

240 PLN400 PLN
4307

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 213 sztuk, gwarancja Walocha.

120 PLN130 PLN
4308

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 129 sztuk, gwarancja Walocha.

180 PLN330 PLN
4313

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 148 sztuk, gwarancja Walocha.

170 PLN310 PLN
4314

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 132 sztuk, gwarancja Walocha.

160 PLN160 PLN
4315

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 1 zł./2 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym, poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Duński, Krawczyk.

120 PLN120 PLN
4323

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.

170 PLN150 PLN
4327

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy - tutaj z oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.

180 PLN160 PLN
4333

1944 Wodzowie, seria w narożnych czworoblokach, gwarancja Schmutz.

1 100 PLN950 PLN
4335

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Schmutz lub.

320 PLN320 PLN
4339

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

3 600 PLN3 200 PLN
4359

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego, gwarancja i opis.

150 PLN150 PLN
4361

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

400 PLN400 PLN
4362

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Walocha.

120 PLN160 PLN
4370

1944 kartka z Przemyśla 14.12.44 na poniemieckim formularzu do Jarosławia, stempel cenzury wojskowej nr 172, silne złamanie kartki w połowie.

80 PLN80 PLN
4371

1944 list polecony z Warszawy 38 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczny stempel i erka Warszawy 38, zalepka cenzorska i stempel tranzytowy z Ankary, na odwrocie stempel odbiorczy.

180 PLN200 PLN
4379

1944 list polecony z Warszawy 24 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, znaczki unieważnione przez kreślenie kredką, poniemiecką erką, zalepka cenzorska i stempel odbiorczy na odwrocie.

160 PLN160 PLN
4380

1944 list polecony z Warszawy 9 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, stempel prowizoryczny Warszawy 9, zalepka cenzorska i stempel odbiorczy na odwrocie.

160 PLN160 PLN