The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2649

1938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Łuniniec - Brześć nad Bugiem nr 283 z wyróżnikiem e.

60 PLN54 PLN
2732

1920 ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, dodatkowo stempel Księgarnia .... w Wilnie.

80 PLN80 PLN
2733

1920 Ziemia Wileńska, Powiat Oszmiański, Gmina Polańska - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk. na wycinku z dokumentu.

80 PLN80 PLN
2854

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 22.XI.28 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy 23.XI; koperta firmowa "Almeda ALBERT MEYER, DANZIG" z efektowną zalepką listową; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (górna krawędź koperty postrzępiona); gwarancja Krawczyk.

200 PLN180 PLN
2855

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski,.

250 PLN250 PLN
2862

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim odmiana żółtobrązowa z przedrukiem - frankatura mieszana, list polecony II klasy wysłany 28.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Radomia; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

320 PLN288 PLN
2885

1934 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 10.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Gniezna; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; bardzo dobry stan zachowania (uzupełnione otwory od dziurkacza); gwarancja Schmutz.

150 PLN135 PLN
2886

1935 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list zleceniowy wysłany 30.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu w Nakle; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem z wyróżnikiem "1s", na odwrocie datownik odbiorczy 3.XII; koperta z sygnaturą M.P.iT.53 (X.932); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

320 PLN288 PLN
2895

1936 Port Gdańsk, ładnie frankowany znaczkami różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 14.IX z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gdyni; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "e", odmiana z pękniętą górną poprzeczką mostka; czarny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1e"; na odwrocie datownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

250 PLN225 PLN
2917

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN40 PLN
2934

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Ia - w kolorze czerwonopomarańczowym z nakładu berneńskiego z matowym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

400 PLN400 PLN
2970

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczka opłaty o najwyższym nominale w serii 500 hal. w kolorze fioletowym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Fragment rynku w Cieszynie" projektu Prof.J.Czajkowskiego - odmiana I o mniejszych wymiarach 39,5x23 mm, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

240 PLN240 PLN
2972

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).

600 PLN540 PLN
2983

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek za 40 f. w kolorze szarozielonym z błędem "odwrócone y zamiast f", regumowany, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
3013

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria z marginesami w pięknym stanie.

50 PLN45 PLN
3024

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

30 PLN27 PLN
3025

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN50 PLN
3034

1939 obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 50 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem Tichonowa (Fi.str.187), gwarancja Krawczyk.

300 PLN410 PLN
3104

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a") do Poznania.

100 PLN100 PLN
3116

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 50 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.

80 PLN80 PLN
3121

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
3130

1942 seria znaczków tajna poczta podziemna.

350 PLN350 PLN
3184

1944 Włoska Republika Socjalna (Repubblica Sociale Italiana) – marionetkowe państwo w północnych Włoszech utworzone przez Benito Mussoliniego przy pomocy Niemców, seria znaczków z przywieszkami propagandowymi przedstawiającymi włoską armię z nadrukami, czyste bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN
3210

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok, seria obiegowa, znaczek z nadrukiem nowej wartości i wydanie wydziału opieki nad żołnierzem, piękny stan.

420 PLN420 PLN
3217

1946 Poczta Polowa II Korpusu, makulatura z jednym znaczkiem z bloku w nieco zmniejszonym formacie - brak znaczków 1, 3 i 4 oraz napisów; podczas drukowania bloków powstawały na skrajach druki poszczególnych znaczków, ponieważ format nie pozwalał na dokończenie druku, pozostało nieco odbitek z jednym, dwoma lub bardzo rzadko z trzema znaczkami w układzie jak z bloku; większość wycięto i nie sposób odróżnić je od znaczka z bloku; w tej formie zachowały się nieliczne, kasowany datownikiem Poczty Polowej 136, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
3236

1954 II Korpus, wydanie rocznicowe - dziesięciolecie zdobycia Monte Cassino, nadruki "Dziesięciolecie *1944-1954*" w kolorze karminowym i czarnym na bloku poczty polowej II Korpusu, bardzo rzadkie, ładny stan zachowania.

2 400 PLN2 400 PLN
3241

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

25 PLN25 PLN
3251

1939 wydanie przedrukowe, luzaki w czworoblokach.

100 PLN90 PLN
3263

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.

90 PLN90 PLN
3265

1940 mieszana frankatura znaczków różnych wydań na ekspresowym liście poleconym z Krakowa do rzeszy, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN120 PLN
3267

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis.

120 PLN120 PLN
3268

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN240 PLN
3269

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata zgodna z taryfą) z Krakowa do Warszawy, znaczki unieważnione 20.IV stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

80 PLN80 PLN
3272

1940 wydanie przedrukowe, rzadka odmiana koloru znaczka podstawowego.

90 PLN90 PLN
3279

1940 list nadany w agencji pocztowej w Łopusznie przez Kielce do Krakowa.

50 PLN50 PLN
3286

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria czysta (Fi.70.-).

60 PLN60 PLN
3304

1940 list z Rawy Mazowieckiej 17.12.40 do Zadzimia.

35 PLN35 PLN
3307

1940 polska całostka z nadrukiem GG z obiegu pocztowego z Nowego Sącza, rzadka o długości napisu KARTKA POCZTOWA 55,5 mm, bardzo ładny stan zachowania.

450 PLN400 PLN
3357

1941 "UBERNAHME DES DISTRIKTS GALIZIEN I DAS GENERALGOUVERNEMENT" powstanie Dystryktu Galicji, znaczki na kopercie ostemplowane okolicznościowo 1.VIII we Lwowie.

30 PLN30 PLN
3386

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, seria czysta z gapami.

120 PLN120 PLN