The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1840

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czerwono karminowym na papierze białym stemplowana grzecznościowo na kopercie, ciekawostka.

80 PLN72 PLN
1841

1919 wydanie w walucie markowej, marginesowy czworoblok znaczków za 1 mk. w kolorze jasnofioletowym, odmiana dotąd niekatalogowana jako cięta, poza poziomym zgięciem pomiędzy znaczkami zachowane w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN600 PLN
1881

1919-20 wydanie markowe dla obszaru całej Rzeczypospolitej, próba znaczka o wysokim nominale 20 mk. (Fi.400.-), poza śladami po podlepkach w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

200 PLN180 PLN
1882

1919 I Wystawa Marek w Warszawie, grzecznościowy list polecony z ciętą serią do Poznania, ciekawy wyraźnie odbity stempel cenzury Decernatu Poczty Komisariatu N.R.L. w Poznaniu, stempel odbiorczy na odwrocie.

180 PLN200 PLN
1883

1919 list polecony z Wystawy Marek w Warszawie, na odwrocie stempel odbiorczy z Łodzi.

60 PLN60 PLN
1887

1919 I Polska Wystawa Marek, dofrankowana całostka (koperta) wysłana jako polecona 5.6.1920 z Warszawy do Lwowa; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN108 PLN
1893

1919 list firmowy z Warszawy do Londynu, słabo odbity stempel warszawskiej cenzury wojskowej Wr.1.

50 PLN50 PLN
1896

1919 I Polska Wystawa Marek, 50+5 fen - frankatura mieszana, list polecony wysłany a 5.6.20 z Warszawy do Siedlec, bardzo rzadki przykład eksploatacyjnego użycia znaczków wydania, praktycznie nie spotykanego poza korespondencją filatelistyczną; kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.

160 PLN144 PLN
1898

1919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł, bardzo rzadki marginesowy znaczek za 10 fen. bez perforacji na lewym brzegu w parce ze zwykłym znaczkiem, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN250 PLN
1900

1919 list z Poznania 27.11.19 do Koźmin.

40 PLN40 PLN
1908

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, parka znaczków ciętych (mały Trąbczyński)lub prób znaczka za 20 fen. w kolorze definitywnym.

400 PLN400 PLN
1910

1919 Sejm Ustawodawczy - Marszałek J.Piłsudski, bardzo rzadki marginesowy znaczek za 25 fen. bez perforacji na lewym brzegu w parce ze zwykłym znaczkiem, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN250 PLN
1912

1919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł, kasowany znaczek za 1 mk. z błędem "brak perforacji pionowej pomiędzy znaczkiem a marginesem",piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN300 PLN
1925

1919 prekursory, przekaz pieniężny z Tarnowa 16.1.19 do Krakowa, przekaz opłacony znaczkami austriackimi, które utraciły moc obiegową 20.1.19, znaczek dopłaty za 10 hal. użyty w charakterze znaczka opłaty.

100 PLN100 PLN
1926

1919 prekursory, kartka firmowa druk użyta miejscowe we Lwowie 18.1.19, znaczki austriackie utraciły moc obiegową 20.1.19, połówka znaczka użyta jako opłata z obniżoną taryfą pocztową za druk, prawdopodobnie z braku znaczków o niższych nominałach, stempel cenzury wojskowej we Lwowie.

180 PLN180 PLN
1927

1919 "MAGISTRAT MIASTA WILNA C.B.S. SEKCJA KART ŻYWNOŚCIOW. KUPONÓW DZIESIĘĆ OKRES DRUGI", druk o patriotycznej symbolice opracowany graficznie przez Ferdynanda Ruszczyca ozdobiony godłami Polski i Litwy, oraz herbami miast Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Gdańska, Kowna, Wilna, Witebska, Mohylowa, Słonima, Lidy, Trok, Oszmiany; bardzo rzadki dokument w dobrym stanie zachowania.

500 PLN730 PLN
1928

1919 Mińsk Litewski, znaczek kwestarski - cegiełka (revenue) "NA INWALIDÓW POLSKICH" wydana nakładem TPŻP - Towarzystwa Pomocy Żołnierzowi Polskiemu w Mińsku; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
1930

1920 kartka z Glinika Mariampolskiego do Warszawy.

40 PLN36 PLN
1931

1920 list polecony z Bodzentyn 29.XI.20 do Radomia, nadawca gen. W.P. J. Lasocki.

25 PLN22 PLN
1933

1920 miejscowy list polecony z Warszawy 26.3.20.

75 PLN68 PLN
1940

1920 list firmowy z Łowicza 25.6.20 do Warszawy.

60 PLN60 PLN
1942

1920 kartka z Lipy do Lwowa, widokówka z Krakowa.

70 PLN70 PLN
1973

1921 wycinek z przekazu pieniężnego z Konina, wysoka frankatura.

50 PLN45 PLN
1974

1921 list z Poznania do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

20 PLN20 PLN
1975

1921 kartka z Bydgoszczy 9.2.21 do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Bydgoszczy.

60 PLN54 PLN
1985

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja.

180 PLN180 PLN
1991

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK, seria stemplowana, gwarancja Krawczyk.

400 PLN400 PLN
1997

1921 uchwalenie Konstytucji, seria.

70 PLN70 PLN
2020

1921 kartka z Żydaczowa do Wiednia.

25 PLN23 PLN
2074

1923 duży orzeł na tarczy barokowej, list polecony z Otwocka do Berlina, opłata mieszaną frankaturą dwóch wydań, bardzo rzadkie na korespondencji znaczki o nominale 400 mk - najrzadziej spotykane znaczki obiegowe z lat dwudziestych.

400 PLN360 PLN
2077

1923 duży orzeł na tarczy barokowej, seria w czworoblokach.

100 PLN100 PLN
2079

1923 list z Łodzi 3.V.23 do Gdańska skasowany wirnikiem propagandowym "Otwierajcie konta czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności".

20 PLN20 PLN
2087

1923 150-lecie utworzenia KEN, parka z międzypolem znaczków za 3000 mk., odwrotnie niż to katalogowane lewy znaczek z błędem "KONAPSKI", gwarancja z opisem Schmutz.

160 PLN160 PLN
2097

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, poprawiana guma, gwarancja Schmutz.

200 PLN180 PLN
2102

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 20000/2 mk. z nadrukiem odwróconym, rzadko spotykany w tak pięknym stanie, sygnowany Nassalski, gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
2111

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 25000/20 mk. - mały format z nadrukiem odwróconym, rzadko spotykany w tak pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
2115

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 100000/5 mk. z nadrukiem odwróconym, rzadko spotykany w tak pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
2121

1924 miejscowy list polecony z Radomia 2.IV.24.

50 PLN60 PLN
2122

1924 list z Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie do Wiednia.

50 PLN50 PLN
2139

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, sześcioblok.

50 PLN50 PLN