The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
424

1918 okupacja austro–węgierska, widokówka wysłana z poczty etapowej Koniecpol do Komarna ze stemplami formacyjnymi.

70 PLN45 PLN
425

1918 okupacja austro–węgierska, przekaz paczkowy wysłany z poczty etapowej Radom „c” do Końska, na odwrocie porto pobrane znaczkiem bośniackim.

500 PLN450 PLN
427

1918 okupacja austro–węgierska, przekaz paczkowy wysłany z poczty etapowej Lublin „b” do Wierzbnika, na odwrocie porto pobrane znaczkami bośniackimi.

600 PLN540 PLN
436

1918 okupacja austro-węgierska, znaczek cięty z serii nie wprowadzonej do obiegu.

40 PLN40 PLN
464

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - rzadki typ 512.03 według Lewina, na znaczku za 10 kop, stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.

50 PLN50 PLN
475

1914 kartka polecona z Przemyśla 4.11.14 na Morawy, stempel formacyjny "2. Landsturmersatzkompanie", kartka nadana z poczty cywilnej, stempel austriackiej cenzury.

50 PLN45 PLN
476

1914 kartka z Departamentu Wojskowego Legionu Polskiego Zachodniego z Jabłonkowa 9.12.14 do Oświęcimia, stempel cenzury "CENZUROWANO", stempel "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L. 1." z krótką podstawą litery L, stempel formacyjny "Departament Wojskowy / Centralne Biuro Ewidencyjne / Legionu Polskiego Zachodniego" i stempel "rzecz urzędowa / Naczelnego Komitetu Narodowego / Wolna od opłaty pocztowej", piękny rzadki walor w wyjątkowo pięknym stanie, ozdoba do każdego zbioru wystawowego.

900 PLN720 PLN
481

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ 512.08 według Lewina.

40 PLN40 PLN
483

1915 znaczek rosyjski z Piotrem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ 512.12 według Lewina.

30 PLN30 PLN
506

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.

80 PLN80 PLN
507

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ładny stan bez gumy, cynkografia.

40 PLN40 PLN
508

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM" za 2, 5, 10 i 20 halerzy cięte i ząbkowane, na podlepkach lub bez gumy.

35 PLN35 PLN
509

1915 karta wysłana z poczty polowej z Besarabii 9.9.15 do Krakowa, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU *", pieczęć "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp 9.", stempel cenzury ZENSURIERT oraz pieczątka prywatna legionisty.

90 PLN90 PLN
517

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ II, dodatkowo stempel cenzury w miejscu adresowania w Neutitschein.

180 PLN162 PLN
519

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ II, dodatkowo stempel cenzury w miejscu adresowania w Neutitschein.

180 PLN162 PLN
533

1915 kartka z Jasła do dowództwa Polskiego Legionu w Wiedniu, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Nowego Sącza.

30 PLN30 PLN
537

1915 pocztówka wysłana 21.11.15 w okresie ciężkich walk na froncie nad rzeką Styr z Batalionu Warszawskiego do Męciny, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 118, rzadka pieczęć formacyjna z orłem "Uzupełniający Batalion Warszawski * Legionów Polskich *".

120 PLN120 PLN
538

1915 Legiony Polskie, formularz – potwierdzenie odbioru trzech listów wartościowych z datownikiem poczty etapowej 118 obsługującej korespondencję legionową.

120 PLN105 PLN
571

1916 list polecony z Komendy Żandarmerii Polowej z Baranowicz do Komendy 3. pułku piechoty Legionów Polskich "w Obozie", bordowy stempel "KOMENDA ŻANARMERYI POLOWEJ PRZY C.I K. KOM. POL.LEG", odbiorczy fioletowy stempel "Komenda 3.p.p. Legionów pol." oraz potwierdzenie odbioru pisma datą "16.XI.916", na odwrocie bordowy okrągły stempel "* KOM.ŻANDARMERYI POLOWEJ * (-) PRZY / C.I K. KOMENDZIE / POL. / LEGIONU".

90 PLN90 PLN
572

1916 karta wysłana z poczty polowej 21.9.16 z 2. Pułku Legionów na pocztę polową FELDPOSTAMT 27, datownik FELDPOSTAMT 378, pieczęć formacyjna z orłem "* KOMENDA 6. KOMPANII II. PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH".

90 PLN90 PLN
578

1916 kartka nadana z poczty etapowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "2. Pułk Legionów Polskich" i "Likwidujący oficer rachunkowy".

80 PLN80 PLN
580

1916 karta pocztowa ze zdjęciem legionistów z oddziału telefonicznego komendy Legionów Polskich z frontu nad Stochodem wysłana 24.7. do Wiśnicza, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, pieczęcie formacyjne "C.I K. KOMENDA (-) POLSKICH (-) LEGIONÓW" oraz "Oddział telefoniczny / Komendy Polskich Legionów".

100 PLN100 PLN
583

1916 karta pocztowa wysłana 19.3.16 "z pola walki" do Wojnicza. datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, nieznany formacyjny stempel "Kda. 7. Komp. 3. Pułku Piech. / LEGIONÓW POLSKICH.".

100 PLN100 PLN
584

1916 karta NKN w Lublinie wysłana z Parku Amunicyjnego do Rabki, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, stempel okrągły z orłem "KOMENDA PARKU AMUNIC. LEGJONOW POLSKICH *".

90 PLN90 PLN
591

1916 Legiony Polskie, formularz – potwierdzenie odbioru trzech listów wartościowych i jednego służbowego z bardzo rzadkim datownikiem poczty polowej 118 (duże cyfry) z wyróżnikiem literowym „a” , stosowanym wyłącznie do potrzeb wewnętrznych poczty.

200 PLN170 PLN
612

1917 kartka nadana w poczcie etapowej nr 378 11.3.17 do Strzyżowa, stempel formacyjny "Urząd Duszpasterski Ułanów Wojsk Polskich", ciekawa widokówka pokazująca przeprawę wojsk mostem pontonowym pod Warszawą, doskonały stan zachowania.

380 PLN380 PLN
680

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

120 PLN90 PLN
684

1918 okupacja austro-węgierska, widokówka (Lubartów – rynek) wysłana z poczty etapowej Lubartów do Warnsdorf ze stemplem formacyjnym Komendy "K. u. k. Kreiskommando in Lubartów / STABSABTEILUNG".

90 PLN80 PLN
690

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej bardzo rzadki o nominale 0,05 Rubla, II wydanie, unieważniony ręcznie, w większym fragmencie zdjęty z dokumentu, ten egzemplarz zachował całe nienaruszone oryginalne gumowanie.

400 PLN310 PLN
691

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej, II wydanie, rzadki o nominale 0,15 Rubla na cienkim papierze bez znaku wodnego, zdjęty z dokumentu, z małymi fragmentami dokumentu na oryginalnej gumie w kilku miejscach pękniętej.

400 PLN400 PLN
692

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - unieważniony ręcznie znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, rzadki na cienkim papierze bez znaku wodnego, zdjęty z dokumentu, poza małym zmatowieniem z pełną oryginalną gumą.

400 PLN400 PLN
704

1919 kartka z Sambora do Woli Dębowieckiej pod Jasłem, stempel formacyjny "KOMPANIA / UBEZPIECZENIA LINII KOLEJOWEJ" z orłem, odręczna cenzura.

180 PLN160 PLN
705

1919 list z głównej poczty polowej w Warszawie 13.11.19 do dyrektora szkoły handlowej w Lublinie, list na odwrocie posiada rzadki stempel "SZTAB DOWÓD. WOJSK POLSKICH WE WSCH. ROSJI", list prawdopodobnie przywieziony do Warszawy i stąd wysłany, stempel ten opisany w PZP jako znany z jednej przesyłki z Barnaułu do Krakowa wysłanego 15.8.19.

600 PLN600 PLN
735

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, parka kasowanych znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, takie parki są rzadkie jako kasowane, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
746

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-), znaczek za 10 kop. z błędem na poz.48 "dwie kropki przed prawą liczbą 10", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
763

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja.

50 PLN50 PLN
809

1917 Przedbórz, I wydanie, list polecony wysłany 18.12 z Warszawy do Przedborza, pobranie opłaty za doręczenie udokumentowano obydwoma znaczkami poczty miejskiej: za 2 gr w typie 5 i za 4 gr w typie 2, skasowanymi 24.XII datownikiem austriackiego urzędu etapowego "K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PRZEDBÓRZ, KREIS KOŃSKIE", liliowoczerwony stempelek cenzury; całość w słabszym stanie zachowania (punktowe przebarwienia na znaczkach); różne sygnatury własnościowe; gwarancja.

400 PLN360 PLN
819

1917 Łódź, widokówka wysłana 11.3 z Warszawy i dostarczona przez pocztę miejską 13.8, stempelek doręczeniowy odbity w kolorze czerwonym; dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
829

1917 Warszawa, legitymacja żywnościowa ważna w okresie 19.II.-4.III., wydana przez rządcę domu przy ul.Królewskiej 10; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN36 PLN
832

1917 Mińsk Litewski, znaczek kwestarski - cegiełka (revenue) "Pogłówne 50 KOP." wydana nakładem Komitetu Wykonawczego Rady Polskiej Ziemi Mińskiej, na odwrocie odciśnięta pieczęć komitetu; rzadki walor w słabszym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN