Page:
results
Num# Description Start price Buy price
271838 kompletny prywatny list z pełną treścią ze Lwowa datowany 9/10, adresowany do odbiorcy "w Przemyślu lub Jarosławiu", czarny jednowierszowy stempel nadawczy "LEMBERG", przesyłka dotarła do Jarosławia - stempel odbiorczy "Jaroslau 10 Oct.1838", ale nie zastała adresata, tu naliczono należność za dosłanie jej do Przemyśla w wysokości 6 kr, stempel odbiorczy "Przemysl 12 Oct 1838" odciśnięty na stemplu z Jarosławia; walor w dobrym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

461847 list wyłożeniowy Auslagen ze Szczecina do Stargardu.

120 PLN

120 PLN

1131879 Niepołomice, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony polskim kasownikiem w Niepołomicach.

20 PLN

20 PLN

1201885 kartka z warszawy do Belgii.

25 PLN

25 PLN

1261889 Przemyśl, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1883 roku unieważniony polskim kasownikiem w Przemyślu.

15 PLN

15 PLN

1721907 austriacka całostka, napisy trójjęzyczne w tym polskie.

10 PLN

10 PLN

2411860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

3 000 PLN

2 100 PLN

2501860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany w Kibartach - osobliwie nie odbity numer stempla, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, znaczek na papierze z prześwitującym na odwrocie obrazkiem znaczka, minimalna prześwitka, podniesiona gwarancja Korszeń.

900 PLN

650 PLN

2521862 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym w odcieniach jasnych na liście z Kalisza do Pawyrwicia (dziś Pavirvytės niedaleko Możejek na terenie Litwy), znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza nr 191, dwujęzyczny datownik Kalisza z datą nadania 26/10, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci pionowego pęknięcia kliszy czerwonej w obrębie owalu z orłem, list z tym znaczkiem był prezentowany w artykule M. Miszczaka w Filatelistyce nr 1-2 z 2000 roku i wymieniony jako "uszkodzona czerwona tarcza z orłem" w rozdziale usterek druku dla barwy czerwonej, na froncie stempel odbiorczy z Telsz, list ciekawie zaadresowany z opisem drogi pocztowej, ciekawy i unikalny walor z kolekcji M.Miszczaka, która uzyskała Grand Prix na Światowej wystawie Filatelistycznej POLSKA 93 w Poznaniu, doskonały stan zachowania, ciekawa adnotacja najprawdopodobniej o zakupie tego listu do zbioru filatelistycznego w 1895 roku.

25 000 PLN

29 500 PLN

2551863 AMBULANS 14, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16 oraz trochę znaczków luzem; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; dodatkowo uszkodzenie prawego dolnego narożnika kliszy niebieskiej, znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja i opis kasownika Schmutz.

7 000 PLN

7 000 PLN

2561863 OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY, KASOWNIK 210 - SOCHACZEW na KASOWNIKU 1 - WARSZAWA; piękny list wysłany 22/9 z Sochaczewa do Składu Materiałów Aptecznych w Warszawie opłacony dwukrotnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i jasnoczerwonokarminowym; unieważniono go czytelnie polskim kasownikiem numerowym 210 - Sochaczew, w małej w tym czasie ekspedycji pocztowej w podupadłym po otwarciu Kolei Warszawsko-Wiedeńskej zamieszkałym w 80% przez Żydów miasteczku; co ważniejsze znaczek, którym opłacono list był wcześniej użyty w Warszawie, gdzie skasowano go mocno kasownikiem numerowym 1; kasownik numerowy 210 ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 7 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej ramkowy stempel nadawczy SOCHACZEW typu IIB z ręcznie wpisaną datą 22/9, po lewej adnotacja "pilno"; i było pilno - na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z tego samego dnia; znaczek został w klasyczny sposób dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego wskazuje, że najczęściej starano się to ukryć, tu jednak oba kasowniki są świetnie czytelne i dlatego list ten jest wyśmienitą ilustracją oszukańczych praktyk; mimo dwukrotnego użycia znaczek zachował się w dobrym stanie; walor był własnością słynnego kolekcjonera A.Faberge, który nabył go od F.Mertensa w 1907 roku - ołówkowa adnotacja na odwrocie listu "VI07 Mertens", fotoatest Schmutz.

36 000 PLN

36 500 PLN

2611863 list z Warszawy do Horbakowa na Wołyniu z opisaną droga pocztową przez Lublin, Uściług i Równo, koperta na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, koperta w pięknym stanie z kolekcji M.Bojanowicza.

3 800 PLN

3 000 PLN

2621864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego Wilhelma Landau'a z Warszawy do Petersburga, datownik rosyjskojęzyczny z ciekawą datą nadania listu 1/1, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci przerwanej lewej ramki w górnej części, ze względu na bardzo czysty i staranny druk tego egzemplarza nie jest to zapewne usterka przypadkowa, na odwrocie kasownik odbiorczy Petersburga, znaczek i obwoluta w doskonałym stanie.

7 500 PLN

7 600 PLN

2641865 Królestwo Polskie - DB1; parka znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony na wycinku użytkowym polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich.

600 PLN

600 PLN

2942010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

120 PLN

160 PLN

3041915 całostka z nadrukiem Russisch - Polen.

10 PLN

10 PLN

3151916 list z Sosnowca 27.12. do Berlina.

20 PLN

20 PLN

3561917 kartka ze Skierniewic do Zakopanego ze stemplem wrocławskiej cenzury wojskowej.

15 PLN

15 PLN

3571917 kartka z Krakowa 11.V.17 do Zakopanego.

15 PLN

15 PLN

3581917 kartka z Janowic 31.VII.17 do Niemiec.

15 PLN

15 PLN

3601917 kartka z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

15 PLN

20 PLN

4161915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria ząbkowana na podlepkach, cynkografia.

40 PLN

40 PLN

4221915 naśladownictwo nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, znaczki cięte na podlepkach bez gumy.

15 PLN

15 PLN

4251915 węgierska karta polowa wysłana 1.10.15 z pozycji z Besarabii do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, czerwony stempel owalny z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU *", na odwrocie fioletowy st. "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp 9.".

100 PLN

100 PLN

4291915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII", dobry stan zachowania.

500 PLN

410 PLN

4621916 karta pocztowa wysłana 21.4.16 ze szpitala końskiego z pozycji na froncie do Suchedniowa, datownik FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna okrągla z orlem(S) "* SZPITAL KOŃSKI 1-go PUŁKU UŁANÓW LEGJONÓW POLSK.".

180 PLN

180 PLN

4671916 kartka poczty polowej (leg.Pusiński Kazimierz) 27.03.16 do FELDPOSTAMT 355 do 1. pułku artylerii I. bateria haubic, datownik FELDPOSTAMT 355, fioletowy stempel "BATALION III / 3. PUŁKU LEGIONU POLSKIEGO" oraz drugi zielony "Komenda 10ej Kompanii / 3.p. p. Leg. Pol.".

110 PLN

120 PLN

4741916 kartka wysłana z poczty etapowej nr 355 14.8.16 do Hyżnego, stempel formacyjny "KOMENDA KOMPANII SZTABOWEJ LEGIONÓW POLSKICH".

140 PLN

140 PLN

4811917 kartka z austriackiej poczty polowej w Wierzbniku do Lublina, stempel cenzury wojskowej z Kielc.

25 PLN

15 PLN

4941917 kartka węgierskiej poczty polowej z Puław 19.11.17 do poczty polowej nr 378.

20 PLN

15 PLN

5061917 karta wysłana z poczty polowej 12.2.17 z garnizonu w Ostrołęce przez por. Śmigielskiego do Lwowa, pieczęć formacyjna z orłem "4. SZWADRON / 1. pułku Ułanów L. P", stempel cenzury "Geprüft, / …VI. A.-U.".

140 PLN

150 PLN

5131918 II wydanie przedrukowe poczty Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN

10 PLN

5161918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, parka ciętych znaczków II wydania przedrukowego, gwarancja Miszczak.

25 PLN

25 PLN

5381918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla, II wydanie na rzadkim cienkim papierze bez znaku wodnego, zdjęty z dokumentu, z fragmentami oryginalnej gumy, unieważniony ręcznie.

250 PLN

200 PLN

5401918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, prawy ze znakiem wodnym.

120 PLN

120 PLN

5421918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,75 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

300 PLN

250 PLN

5431918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,05 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki ale zmatowioną wzdłuż górnego marginesu.

300 PLN

250 PLN

5471918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - czworoblok znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

160 PLN

160 PLN

5481918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN

80 PLN

5491918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzegowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN

40 PLN