The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
27

1838 kompletny prywatny list z pełną treścią ze Lwowa datowany 9/10, adresowany do odbiorcy "w Przemyślu lub Jarosławiu", czarny jednowierszowy stempel nadawczy "LEMBERG", przesyłka dotarła do Jarosławia - stempel odbiorczy "Jaroslau 10 Oct.1838", ale nie zastała adresata, tu naliczono należność za dosłanie jej do Przemyśla w wysokości 6 kr, stempel odbiorczy "Przemysl 12 Oct 1838" odciśnięty na stemplu z Jarosławia; walor w dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
46

1847 list wyłożeniowy Auslagen ze Szczecina do Stargardu.

120 PLN120 PLN
113

1879 Niepołomice, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony polskim kasownikiem w Niepołomicach.

20 PLN20 PLN
120

1885 kartka z warszawy do Belgii.

25 PLN25 PLN
126

1889 Przemyśl, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1883 roku unieważniony polskim kasownikiem w Przemyślu.

15 PLN15 PLN
172

1907 austriacka całostka, napisy trójjęzyczne w tym polskie.

10 PLN10 PLN
241

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

3 000 PLN2 100 PLN
250

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany w Kibartach - osobliwie nie odbity numer stempla, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, znaczek na papierze z prześwitującym na odwrocie obrazkiem znaczka, minimalna prześwitka, podniesiona gwarancja.

900 PLN650 PLN
252

1862 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym w odcieniach jasnych na liście z Kalisza do Pawyrwicia (dziś Pavirvytės niedaleko Możejek na terenie Litwy), znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza nr 191, dwujęzyczny datownik Kalisza z datą nadania 26/10, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci pionowego pęknięcia kliszy czerwonej w obrębie owalu z orłem, list z tym znaczkiem był prezentowany w artykule M. Miszczaka w Filatelistyce nr 1-2 z 2000 roku i wymieniony jako "uszkodzona czerwona tarcza z orłem" w rozdziale usterek druku dla barwy czerwonej, na froncie stempel odbiorczy z Telsz, list ciekawie zaadresowany z opisem drogi pocztowej, ciekawy i unikalny walor z kolekcji M.Miszczaka, która uzyskała Grand Prix na Światowej wystawie Filatelistycznej POLSKA 93 w Poznaniu, doskonały stan zachowania, ciekawa adnotacja najprawdopodobniej o zakupie tego listu do zbioru filatelistycznego w 1895 roku.

25 000 PLN29 500 PLN
255

1863 AMBULANS 14, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16 oraz trochę znaczków luzem; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; dodatkowo uszkodzenie prawego dolnego narożnika kliszy niebieskiej, znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja i opis kasownika Schmutz.

7 000 PLN7 000 PLN
256

1863 OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY, KASOWNIK 210 - SOCHACZEW na KASOWNIKU 1 - WARSZAWA; piękny list wysłany 22/9 z Sochaczewa do Składu Materiałów Aptecznych w Warszawie opłacony dwukrotnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i jasnoczerwonokarminowym; unieważniono go czytelnie polskim kasownikiem numerowym 210 - Sochaczew, w małej w tym czasie ekspedycji pocztowej w podupadłym po otwarciu Kolei Warszawsko-Wiedeńskej zamieszkałym w 80% przez Żydów miasteczku; co ważniejsze znaczek, którym opłacono list był wcześniej użyty w Warszawie, gdzie skasowano go mocno kasownikiem numerowym 1; kasownik numerowy 210 ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 7 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej ramkowy stempel nadawczy SOCHACZEW typu IIB z ręcznie wpisaną datą 22/9, po lewej adnotacja "pilno"; i było pilno - na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z tego samego dnia; znaczek został w klasyczny sposób dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego wskazuje, że najczęściej starano się to ukryć, tu jednak oba kasowniki są świetnie czytelne i dlatego list ten jest wyśmienitą ilustracją oszukańczych praktyk; mimo dwukrotnego użycia znaczek zachował się w dobrym stanie; walor był własnością słynnego kolekcjonera A.Faberge, który nabył go od F.Mertensa w 1907 roku - ołówkowa adnotacja na odwrocie listu "VI07 Mertens", fotoatest Schmutz.

36 000 PLN36 500 PLN
261

1863 list z Warszawy do Horbakowa na Wołyniu z opisaną droga pocztową przez Lublin, Uściług i Równo, koperta na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, koperta w pięknym stanie z kolekcji M.Bojanowicza.

3 800 PLN3 000 PLN
262

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego Wilhelma Landau'a z Warszawy do Petersburga, datownik rosyjskojęzyczny z ciekawą datą nadania listu 1/1, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci przerwanej lewej ramki w górnej części, ze względu na bardzo czysty i staranny druk tego egzemplarza nie jest to zapewne usterka przypadkowa, na odwrocie kasownik odbiorczy Petersburga, znaczek i obwoluta w doskonałym stanie.

7 500 PLN7 600 PLN
264

1865 Królestwo Polskie - DB1; parka znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony na wycinku użytkowym polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich.

600 PLN600 PLN
294

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

120 PLN160 PLN
304

1915 całostka z nadrukiem Russisch - Polen.

10 PLN10 PLN
315

1916 list z Sosnowca 27.12. do Berlina.

20 PLN20 PLN
356

1917 kartka ze Skierniewic do Zakopanego ze stemplem wrocławskiej cenzury wojskowej.

15 PLN15 PLN
357

1917 kartka z Krakowa 11.V.17 do Zakopanego.

15 PLN15 PLN
358

1917 kartka z Janowic 31.VII.17 do Niemiec.

15 PLN15 PLN
360

1917 kartka z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

15 PLN20 PLN
416

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria ząbkowana na podlepkach, cynkografia.

40 PLN40 PLN
422

1915 naśladownictwo nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, znaczki cięte na podlepkach bez gumy.

15 PLN15 PLN
425

1915 węgierska karta polowa wysłana 1.10.15 z pozycji z Besarabii do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, czerwony stempel owalny z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU *", na odwrocie fioletowy st. "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp 9.".

100 PLN100 PLN
429

1915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII", dobry stan zachowania.

500 PLN410 PLN
462

1916 karta pocztowa wysłana 21.4.16 ze szpitala końskiego z pozycji na froncie do Suchedniowa, datownik FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna okrągla z orlem(S) "* SZPITAL KOŃSKI 1-go PUŁKU UŁANÓW LEGJONÓW POLSK.".

180 PLN180 PLN
467

1916 kartka poczty polowej (leg.Pusiński Kazimierz) 27.03.16 do FELDPOSTAMT 355 do 1. pułku artylerii I. bateria haubic, datownik FELDPOSTAMT 355, fioletowy stempel "BATALION III / 3. PUŁKU LEGIONU POLSKIEGO" oraz drugi zielony "Komenda 10ej Kompanii / 3.p. p. Leg. Pol.".

110 PLN120 PLN
474

1916 kartka wysłana z poczty etapowej nr 355 14.8.16 do Hyżnego, stempel formacyjny "KOMENDA KOMPANII SZTABOWEJ LEGIONÓW POLSKICH".

140 PLN140 PLN
481

1917 kartka z austriackiej poczty polowej w Wierzbniku do Lublina, stempel cenzury wojskowej z Kielc.

25 PLN15 PLN
494

1917 kartka węgierskiej poczty polowej z Puław 19.11.17 do poczty polowej nr 378.

20 PLN15 PLN
506

1917 karta wysłana z poczty polowej 12.2.17 z garnizonu w Ostrołęce przez por. Śmigielskiego do Lwowa, pieczęć formacyjna z orłem "4. SZWADRON / 1. pułku Ułanów L. P", stempel cenzury "Geprüft, / …VI. A.-U.".

140 PLN150 PLN
513

1918 II wydanie przedrukowe poczty Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN10 PLN
516

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, parka ciętych znaczków II wydania przedrukowego, gwarancja Miszczak.

25 PLN25 PLN
538

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla, II wydanie na rzadkim cienkim papierze bez znaku wodnego, zdjęty z dokumentu, z fragmentami oryginalnej gumy, unieważniony ręcznie.

250 PLN200 PLN
540

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, prawy ze znakiem wodnym.

120 PLN120 PLN
542

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,75 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

300 PLN250 PLN
543

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,05 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki ale zmatowioną wzdłuż górnego marginesu.

300 PLN250 PLN
547

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - czworoblok znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

160 PLN160 PLN
548

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN80 PLN
549

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - brzegowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN40 PLN