The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
52463

1864 UHNÓW, austriackie znaczki za 2 i 3 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważnione rzadkim polskim miejscownikiem w Uhnowie.

50 PLN50 PLN
52471

1874 kompletny list z pełną treścią - druk (Belag zur Militair-Stammrolle) z dopiskiem "Militaria" wysłany 2 2 z miejscowości Okonek do miejscowości Chwalimie (Wallachsee), stempel nadawczy RATZEBUHR I/POM., przesyłkę zwrócono do nadawcy odsyłając ją 4 2 z Debrzna do Okonka, stempelek nadawczy PREUSS.FRIEDLAND, na odwrocie stempelki nadejścia; dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
52477

1881 KRAKÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Krakowie.

10 PLN10 PLN
52482

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

120 PLN120 PLN
52483

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

160 PLN160 PLN
52484

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru).

50 PLN50 PLN
52485

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

50 PLN50 PLN
52522

1900 firmowy list polecony z Warszawy do Włoch do Florencji.

250 PLN260 PLN
52542

1909 kartka do Lublina nadana w ambulansie pocztowym na trasie Sosnowiec - Warszawa.

40 PLN40 PLN
52591

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasno zielonkawonienieskim i jasno czerwonokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Sandomierza z cyfrą 108 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek z usterką druku w postaci uszkodzonej lewej ramki, niewidoczna oznaczona przez eksperta naprawa znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 800 PLN1 800 PLN
52598

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, niezwykle intensywny i czysty druk barwy czerwonej, gwarancja i opis Schmutz.

1 400 PLN1 400 PLN
52602

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Przasnysza do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Przasnysza z cyfrą 266 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik dwujęzyczny Przasnysza w kolorze czerwonym, list pochodzi ze zbioru M.Bojanowicza, w zbiorze Rachmanowa nie było listu z tej miejscowości, znaczek i obwoluta w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

19 000 PLN22 900 PLN
52609

1862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Gostynia, wysoki 5 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej ramkowy stempel nadawczy GOMBIN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 25/6; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z datą 26.6 i mały godzinnik 8/P; znaczek ma niewielką usterkę druku w postaci niedodruku górnej prawej 10-tki; co ciekawe w Gąbinie nadano najwcześniejszy - 4.I.1860 roku, znany list opłacony polską jedynką; pięknie zachowany znaczek i ładna koszulka z bardzo wyraźnymi odbitkami wszystkich stempli; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

22 000 PLN23 055 PLN
52652

1914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).

500 PLN500 PLN
52654

1914 rosyjska kartka pocztowa stemplowana stemplem kamuflażowym wysłana do Lublina.

80 PLN80 PLN
52655

1915 seria Rusisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN85 PLN
52667

1915 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Konstantynopola, stempel odbiorczy na odwrocie.

45 PLN45 PLN
52670

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, list polecony z Suwałk 17.8.16 do Norymbergi, stempel cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

150 PLN150 PLN
52678

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja.

90 PLN80 PLN
52679

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 6.8 z miejscowości Hasenpoth (Aizpute) na terenie Kurlandii do Monachium; w związku z podwyższeniem taryfy w dniu 1.VIII (z 5 na 7,5 Pf) poczta naliczyła dopłatę wysokości 3 Pf, stempelek "Porto" i wpisana niebieską kredką cyfra "3"; stempel cenzury w Królewcu; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN115 PLN
52680

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.3 z Grodna do Monachium; stempelek cenzury i godzinnik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN36 PLN
52703

1917 list firmowy z Lipawy (Libau) 12.9.17 do Królewca, stempel cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
52727

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Fi.900.-) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

400 PLN410 PLN
52729

1918 list z Izby Handlowej z Grodna 3.6.18 do Królewca, znaczek w kolorze ciemnofioletowym.

40 PLN36 PLN
52730

1918 list firmowy z Pärnus (Estonia) 11.7.18 do Niemiec, stemple cenzury wojskowej, znaczek w kolorze szarofioletowym.

200 PLN180 PLN
52791

1915 kartka z szpitala w Jarosławiu pisana po polsku do Czech.

15 PLN15 PLN
52802

1915 karta polowa pisana z Kęt 19.5.15 do Krakowa, datownik KĘTY GAL. * d *, czerwony stempel "K.u.k. Platzkommando und / Krankensammelstelle / I Brigade Polnischer Legionen.", stemple cenzury CENZUROWANE / ZENSURIERT, K.u.k. Militarzenzur / KRAKAU oraz WEITERLETEN.

180 PLN220 PLN
52822

1916 kartka nadana z niemieckiej poczty polowej nr 163 do Niemiec z rzadkim dworcowym stemplem formacyjnym.

150 PLN135 PLN
52849

1917 opaska gazetowa wysłana z Inspektoratu Werbunkowego Wojska Polskiego z Warszawy do Łodzi.

60 PLN54 PLN
52852

1917 listownik datowany 13.11 z treścią napisaną po polsku wysłany z niemieckiego posterunku na dworcu kolejowym w Poniewieżu do Poznania, bardzo ładnie odciśnięta w kolorze niebieskim okrągła pieczęć listowa "Bahnhof Poniewjesch", w adresie nadawcy podano Feldpost 216; walor w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN135 PLN
52873

1918 list poczty polowej 378 9.1.18 ze stemplem formacyjnym "5 Pułku Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH" do Rąblowa koło Puław, stempel austriackiej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
52874

1918 kartka austriackiej poczty polowej z Puław 22.1.18 do poczty polowej nr 378, stempel cenzury wojskowej z Radomia.

20 PLN20 PLN
52884

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, korespondencja służbowa - strona adresowa listu (na odwrocie fragment tekstu) wysłanego 18.4 przez Naczelnika Aprowizacji i Finansów do 12 Batalionu Strzelców, u dołu po lewej stronie wpisany numer dziennika "N46", a obok przystawiony stempelek nadawcy; bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania, mogący - na karcie albumowej - z powodzeniem zastąpić wyjątkowo rzadkie przesyłki z oryginalnego obiegu pocztowego.

400 PLN400 PLN
52902

1919 wojna polska-sowiecka, ilustrowana karta pocztowa (KOMENDANT JÓZEF PIŁSUDSKI W OKOPACH) wysłana 20.IX za pośrednictwem poczty polowej 26 do Cytadeli w Poznaniu; pieczęć formacyjna "Dowództwo 11 Kompanii 3 p.p.Legionów"; 3 pułk piechoty zaledwie kilka tygodni wcześniej 8.VIII zdobył Mińsk, w walkach pościgowych 18.VIII osiągnął linię Berezyny i zajął Borysów; 10.IX oddziały pułku utworzyły przyczółek na wschodnim brzegu Berezyny, gdzie do października toczyły walki obronne; walor w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).

500 PLN450 PLN
52903

1919 kartka nadana przez węgierską pocztę polową z szpitala (Epidemiespital)w Kołomyi do Budapesztu, stempel o dezynfekcji DESINFIZIERT.

130 PLN115 PLN
52909

1920 kartka ze zdjęciem gen. Hallera z Polesia, Ogolicze, rejon rzeki Ptycz 22.1.20 do Skorkowic, rzadki datownik poczty polowej "FRONTOWA POCZTA POLOWA No 43" z wyróżnikiem a, formacyjny stempel dwuwierszowy "15.PUłK PIECHOTY / 6 kompania", czerwona parafka cenzora.

150 PLN135 PLN
52927

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

10 PLN10 PLN
52930

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
52934

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

250 PLN250 PLN
52950

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN120 PLN