The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
54384

1935 Kopiec Marszałka Piłsudskiego, seria skasowana okolicznościowo 2.VII na widokówce przedstawiającej projekt kopca, wysłanej do Krotoszyna; dodatkowo stempel Komitetu Budowy Kopca (Myślicki 35 006).

50 PLN50 PLN
54401

1936 miejscowy list polecony z Poznania na kopercie firmowej.

25 PLN25 PLN
54412

1936 "UZDROWISKO MORSKIE HEL" Hel, stempel okolicznościowy na widokówce wysłanej 19.VII do Pińska (Myślicki 34 003).

40 PLN40 PLN
54421

1936 list firmowy z Warszawy do Niemiec.

35 PLN35 PLN
54423

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Benetta, parka znaczków za 30 gr., lewy z błędem na poz.79 "dolna kreska E wygięta" na podlepce, gwarancja Rachmanow, prawy bez podlepki.

60 PLN54 PLN
54438

1936 przedwojenny międzynarodowy formularz identyfikacji radiowej ze Lwowa z motywem przedwojennej mapy Polski na awersie.

50 PLN50 PLN
54446

1937 karta formularz Sekcji Pań Koła 2 p. Ułanów Leg. Pol. w Warszawie z zaproszeniem i częścią na potwierdzenie.

25 PLN25 PLN
54459

1937 kartka nadana w ambulansie pocztowym 18.VIII.37 na trasie Wołkowysk - Warszawa nr 116 z wyróżnikiem a.

50 PLN50 PLN
54463

1937 "UZDROWISKO U ŹRÓDEŁ WISŁY" Wisła 1, znaczek ostemplowany okolicznościowo na widokówce wysłanej 14.VIII do Dąbrowy-Górniczej (Myślicki 36 038).

40 PLN40 PLN
54465

1937 list z Miedzichowa (na trasie do Świecka) 25.X.37 do Niemiec, list otwarty przez urząd celny i zamknięty zalepką urzędu celnego w pociągu na linii Berlin - Bentschen(Zbąszyń), gwarancja Berbeka.

65 PLN65 PLN
54485

1938 widokówka nadana w ambulansie pocztowym 8.II.38 na trasie Lwów - Warszawa nr 120a.

70 PLN70 PLN
54494

1938 list z Kasperowic 5.5.38 do Ameryki.

35 PLN35 PLN
54513

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętą perforacją, brak większej części rysunku.

90 PLN80 PLN
54525

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok kasowany okolicznościowo.

70 PLN70 PLN
54536

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, list polecony na kopercie okolicznościowej i stemplem okolicznościowym lotu.

150 PLN150 PLN
54537

1938 koperta z wydrukowanym znakiem obniżonej opłaty za wysyłkę druków z Warszawy 3.II.38 do Krakowa.

100 PLN121 PLN
54542

1939 polski znaczek kasowany sowieckim kasownikiem 20.11.39 z Kołomyi po zajęciu wschodniej granicy przez Rosjan.

45 PLN45 PLN
54544

1939 M/S "CHROBRY", druki zagraniczne wysłane 29.VII z agencji pocztowo-telegraficznej na statku m/s "Chrobry" do Troyes we Francji, wirnik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN270 PLN
54564

1939 "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 11-19.II.1939 ZAKOPANE" Zakopane 1, wirnik okolicznościowy (według Myślickiego, stopień rzadkości C) na specjalnej widokówce z wydrukowanym emblematem zawodów, wysłanej 21.I do Łodzi i seria znaczków ostemplowana kasownikiem okolicznościowym (lewa narta wyżej) na kopercie 18.II w Zakopanem; oba walory w dobrym stanie zachowania na karcie albumowej (Myślicki 39 106 + 002).

120 PLN120 PLN
54665

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepek, piękny stan, gwarancja.

180 PLN162 PLN
54672

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja.

120 PLN108 PLN
54674

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu, gwarancja.

30 PLN25 PLN
54678

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi.1920.-; Mi.1615 euro), w tym dwa najrzadsze wydania, bardzo wysoko wyceniona seria widokowa z nadrukiem I formą (Fi.12a-14a 500.-, Mi.12-14 480 euro) i znaczek za 1 zł. z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK, bardzo ładny stan zachowania, wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja Schmutz, Kalinowski.

1 900 PLN1 710 PLN
54743

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Schmutz.

160 PLN160 PLN
54744

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf, prawe dwa znaczki przyklejony zagięty prawy margines.

50 PLN50 PLN
54748

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, kompletny arkusz znaczka za 10 fen., na poz. 21 znaczek z błędem "mała cyfra 1", arkusz zagięty w połowie.

100 PLN70 PLN
54749

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 10 Pf plus pojedynczy znaczek.

15 PLN15 PLN
54750

1920 Kwidzyn, fragment arkusza znaczka za 15 Pf, złożony i sklejone około 10 znaczków, w sumie 138 znaczków w tym około 20 sklejonych gumą.

250 PLN250 PLN
54755

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

50 PLN35 PLN
54758

1920 Kwidzyn, znaczki za 25 Pf.

15 PLN15 PLN
54761

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

15 PLN10 PLN
54770

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 70 Pf.

280 PLN280 PLN
54779

1920 Kwidzyn, pasek znaczków za 3 Mk.

120 PLN85 PLN
54798

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, dwie wartości 20,30 z fragmentem numeru HAN - nakładu znaczka podstawowego, pozostałe marginesowe z cyframi rozrachunkowymi, gwarancja Mikulski.

1 600 PLN1 430 PLN
54800

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal. w kolorze czerwonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Hutnik" projektu Prof.J.Raszki, zachowany w pięknym stanie.

120 PLN120 PLN
54802

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w rzadkim kolorze czerwonopomarańczowym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

200 PLN275 PLN
54803

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu rzadki znaczek opłaty za 100 hal. w kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Górnicy" z kilofami i lampami w dłoniach projektu Prof.J.Raszki, zachowany w pieknym stanie.

320 PLN320 PLN
54804

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 2 hal. w rzadszym kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Góral na progu chaty" projektu Prof.J.Czajkowskiego, poza małymi prześwitkami po podlepkach w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
54806

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 200 hal. w kolorze ciemnozielonym, rzadki na papierze brunatnym gładkim średnim - wzór "Rolnik" odmiana I z gładkim tłem pod napisami projektu Prof.J.Czajkowskiego, poza widocznym na skanie podklejonym podlepką rozdarciem w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

120 PLN120 PLN
54810

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria nieząbkowana.

70 PLN50 PLN