The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
53952

1921 Uchwalenie Konstytucji - napis w owalu, bardzo rzadka próba znaczka za 3 mk. w kolorze czarnym na drugostronnie zadrukowanym kartonie, wersja pierwotna miała zamiast napisu KONSTYTUCJA napis PRO PUBLICO BONO, egzemplarz opisany w artykule eksperta PZF J.Berbeki "Przegląd Filatelistyczny" 8/2014, piękny stan, gwarancja Łaszkiewicz, Winiarski, Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
53978

1922 list polecony z Łodzi 2.6.22 do Niemiec.

80 PLN72 PLN
53981

1922 rzadka pojedyncza frankatura znaczka za 50 mk. na liście ze Lwowa 24.VI.22 do Szwajcarii, opłata zgodna z taryfą pocztową z 1.5.1922.

100 PLN90 PLN
53982

1922 list polecony z Warszawy 1.IV.22 do Szwajcarii, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN150 PLN
54010

1923 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczek z niepełną perforacją pionową na marginesie.

15 PLN15 PLN
54019

1923 450 rocznica urodzin M.Kopernika, pionowa parka prób znaczka za 5000 mk. (Fi.400.-), zgięta wzdłuż kreślenia, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
54042

1924 kartka z Zakopanego 31.III.24 do Żyrardowa.

40 PLN40 PLN
54068

1924 Orzeł w wieńcu, 20 gr - frankatura wielokrotna, zagraniczny list polecony wysłany 17.3.1926 z Lidzbarka do Lipawy na Łotwie, pierwszy znaczek z prawej z błędem "brak linii tła i uszkodzona ramka przed POLSKA"; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
54076

1924 Orzeł w wieńcu, unikalny - jako obiegowo kasowany, marginesowy cięty znaczek za 40 gr. (makulaturowy), unieważniony dnia 23.IX.26 w urzędzie Gozd (powiat radomski); do tej pory z obiegu znany był tylko cięty znaczek o nominale 3 gr., którego pół arkusza sprzedano w urzędzie pocztowym Łódź 3; inny taki przypadek nie był dotąd znany, gwarancja.

3 200 PLN3 200 PLN
54083

1925 WIELKIE MANEWRY W.P. - orzeł w wieńcu, znaczek za 1 gr. z rzadkim w czasach pokoju kasownikiem poczty wojskowej.

30 PLN30 PLN
54093

1925 list lotniczy z Warszawy do Francji, prawidłowa frankatura z specjalnym ramkowym stemplem do dodatkowej opłaty gotówkowej za przesyłki lotnicze 30gr oraz doklejona nalepka L.O.P.P. za 1 zł stemplowana na kopercie stemplem PAR AVION, nalepka w katalogu Fischer wyceniona jako cena amatorska, gwarancja.

2 500 PLN2 500 PLN
54116

1925 wydanie na przesyłki lotnicze, luzaki z serii z obiegu pocztowego.

10 PLN10 PLN
54147

1927 wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, znaczek w kolorze ciemno karminowym, gwarancja i opis.

25 PLN25 PLN
54158

1927 100 rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w kolorze ciemno brązowofioletowym, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN30 PLN
54160

1927 100 rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja i opis.

35 PLN35 PLN
54161

1928 polecony list pobraniowy z Warszawy do Osieka.

90 PLN90 PLN
54171

1928 znaczek w kolorze ciemno czerwono brązowym, opis i gwarancja Schmutz.

50 PLN80 PLN
54172

1928 znaczek w kolorze jasno czerwono brązowym, opis i gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
54173

1928 znaczek w kolorze jasno żółto brązowym, opis i gwarancja Schmutz.

150 PLN150 PLN
54178

1928 wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, znaczek w kolorze żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

290 PLN250 PLN
54184

1928 wydanie obiegowe, marszałek Józef Piłsudski, dwa nieząbkowane znaczki za 50 gr. w kolorach niebieskostalowym i czarnoniebieskostalowym na białym grubym gładkim papierze, niegumowane (w KSZPZP z 1990 roku i katalogu Fischer oznaczone jako próby P8), gwarancja i opis Schmutz.

2 400 PLN2 400 PLN
54187

1928 wydanie obiegowe, marszałek Józef Piłsudski, znaczek za 50 gr. w rzadkim niekatalogowanym kolorze turkusowozielonym, jedna z odmian - ząbkowana liniowo na średnim papierze, nakładu z 1931 roku, oddzielnie katalogowanego w Michlu, ładny stan, gwarancja i opis.

120 PLN120 PLN
54203

1928 "KĄPIELE SOLANK. SIARCZ. BOROWIN. SŁYNNA NAFTUSIA" Truskawiec, stempel okolicznościowy na widokówce wysłanej 21.X.1933 do Radomia (Myślicki 28 025).

30 PLN30 PLN
54209

1928 "KĄPIELE SOLANK. SIARCZ. BOROWIN. SŁYNNA "NAFTUSIA"" Truskawiec, okolicznościowy datownik na karcie reklamowej - druki - opłaconej gotówką 70%, adresowanej do Skierniewic (Myślicki 28 025).

30 PLN30 PLN
54222

1929 AMBULANS NR.128 relacji WARSZAWA - LUBLIN, widokówka z miejscowości Milanów do Łodzi datowana 30.III przesłana ambulansem.

70 PLN70 PLN
54223

1929 VIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES CHIRURGÓW - Powszechna Wystawa Krajowa, znaczek za 25 gr. kasowany okolicznościowo na wycinku.

60 PLN60 PLN
54229

1929 ekspresowy list wartościowy z Tłustego do Belgii z licznymi stemplami lakowymi.

90 PLN90 PLN
54234

1930 list polecony z Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie, silne złamanie i brak części klapy koperty.

20 PLN20 PLN
54242

1930 WILEŃSZCZYZNA - BRASŁAW - list polecony wysłany 5.X z niewielkiej miejscowości Brasław (powiat brasławski) do Wierzbnika, datownik z wyróżnikiem "a"; kasownik odbiorczy z 7.X na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
54258

1931 "MISTRZOSTWA ŚWIATA W HOKEJU NA LODZIE" Krynica Zdrój, fałszerstwo rzadkiego stempla okolicznościowego na widokówce (Myślicki 31 101).

80 PLN80 PLN
54282

1933 WILEŃSZCZYZNA - KOZIANY - formularz z ilustracją "Dom ZNP w Warszawie" wysłany 22.XI z miejscowości Koziany (powiat brasławski) do Warszawy, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "a"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
54314

1933 list nadany w ambulansie pocztowym 23.XI.33 na trasie Sokal - Jarosław nr 370 z wyróżnikiem a.

80 PLN80 PLN
54334

1934 firmowy list polecony z Warszawy do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy, piękna frankatura znaczkami wydania z okazji Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Challenge.

200 PLN200 PLN
54342

1934 wydanie przedrukowe, marginesowy znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem niebieskoczarnym typu II, to najrzadszy kolor nadruku typograficznego o trudnej do ustalenia cenie dla znaczków czystych (Fi.-.-), do tej pory spotykano znaczki kasowane, pełna oryginalna guma bez śladu podlepki, piękny stan zachowania, gwarancja i opis.

800 PLN855 PLN
54344

1934 wydanie przedrukowe, miejscowy list polecony z Leszna 11.9.35, znaczek z błędem "przecinek zamiast kropki", gwarancja Petriuk.

120 PLN120 PLN
54351

1934-9 komplet pięciu katalogów znaczków polskich wydanych przez firmę Jana Witkowskiego z Poznania.

150 PLN150 PLN
54362

1935 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zbąszyń - Warszawa nr. 23 z wyróżnikiem c.

40 PLN40 PLN
54366

1935 list ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim z 2. baterii szkolnej do Przemyśla, stempel opłaty ulgowej w ramce "Szkoła Podchr. Rez. Artylerji / opłata ulgowa (rozp. M. P. i T. / Nr PW. 501/70 z r. 1933 )".

30 PLN30 PLN
54367

1935 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Wilno - Warszawa nr 7.

40 PLN40 PLN
54374

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, komplet parek rozdzielonych pustopolem w układzie poziomym.

140 PLN140 PLN