The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
55473

1942 Matka Boska Ostrobramska, całostka o ciemnym znaku opłaty, na papierze pakunkowym szaroniebieskim szorstkim cieńszym, przesłana 24.XII do baraku 14B, przeadresowana do baraku 14a; gwarancja.

150 PLN130 PLN
55482

1942 wystawa filatelistyczna, stempel pierwszego dnia obiegu, gwarancja Schmutz.

360 PLN360 PLN
55504

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, czysty znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
55507

1943 Obrona Warszawy, czysty znaczek za 10+40 f., gwarancja.

30 PLN30 PLN
55510

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski, unikalna próba znaczka za 20+80 f. autorstwa Edmunda Czarneckiego, odbita z dwóch klisz w kolorach ciemnozielonym i zielonoszarym; co niezmiernie ciekawe oprócz 20 prób jednobarwnych w kolorach czarnym i brązowym (po 10) odbito 25 różnych prób dwubarwnych, każdą w innym zestawie barw i tylko w jednym egzemplarzu; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 32.0.12. 25F6/25C4, jego adnotacja i opis na odwrocie, sygnowana Gryżewski.

8 000 PLN8 000 PLN
55539

1944 Święto Morza, znaczek za 10 f. o ciemniejszym i jasnym odcieniu, gwarancja.

25 PLN25 PLN
55540

1944 Rok Olimpijski, znaczek na specjalnej suchotłoczonej karcie ozdobnej Związku Wojskowych Klubów Sportowych "ROK 44 w IIC" z kółkami olimpijskimi i proporczykami klubów pod napisem, ostemplowany kasowanikiem olimpijskim 13.VIII w dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

200 PLN200 PLN
55541

1944 Rok Olimpijski, znaczek na specjalnej sucho tłoczonej ozdobnej karcie Związku Wojskowych Klubów Sportowych z kółkami olimpijskimi i proporczykami klubów, ostemplowany kasownikiem olimpijskim 13.VIII w dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

200 PLN200 PLN
55543

1944 Rok Olimpijski, kasowane znaczki za 10 f. w kolorze czerwonym o jasnym i ciemniejszym odcieniu, gwarancja.

50 PLN50 PLN
55544

1944 Rok Olimpijski, znaczki za 10 f. w kolorze czerwonym o ciemniejszym i jasnym odcieniu, gwarancja.

60 PLN60 PLN
55551

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, znaczki za 70 f. na róznych papierach i o różnych - ciemniejszym i jasnym odcieniu, gwarancja

50 PLN50 PLN
55578

1942 Trąbka pocztowa, rzadkie fałszerstwo czworobloku znaczków - nowodruków 2x4ND+2x5ND, oryginał w minimalnym nakładzie 75 sztuk, ciekawy materiał badawczy.

200 PLN180 PLN
55592

1942 widokówka z widokiem wsi Murnau.

80 PLN65 PLN
55593

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
55602

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, na wycinku, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

220 PLN220 PLN
55606

1943 zdjęcie pamiątkowe z uroczystości obozowej.

140 PLN115 PLN
55607

1943 widokówka świąteczna ze stemplem obozu.

80 PLN65 PLN
55611

1944 Kraty, dwa znaczki za 50 f. w różnych kolorach szaroniebieskim, i jasnoniebieskim, oba na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i opis.

160 PLN140 PLN
55645

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), wysłana z życzeniami świątecznymi; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
55656

1944 81 rocznica powstania styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoultramarynowym na papierze szarym szorstkim grubym, na wycinku, gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
55671

1944 wieża piastowska w Cieszynie, gwarancja.

30 PLN30 PLN
55673

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Schmutz.

150 PLN150 PLN
55688

1944 kartka świąteczna, załamany górny lewy narożnik.

80 PLN111 PLN
55710

1945 kartka ze znaczkiem i kasownikiem okolicznościowym Tygodnia Ziemi Czerwieńskiej.

70 PLN80 PLN
55711

1945 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, karta z dekoracyjnym ornamentem przedstawiającym herby: Rzeszowa, Lwowa i Łańcuta; minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
55734

1944 całostka pisana z Radomia 18.12.44 z wiadomością o rodzinie po upadku Powstania Warszawskiego; siostrze ppor. Smokalska, w M-Stammlager XI B i matce w obozie w Pruszkowie.

55 PLN49 PLN
55736

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list (koperta z zawartością) od Polki przebywającej na robotach przymusowych w miejscowości Boberhöh (Nowy Zagór) do tygodnika "Siew" - "gadzinówki" - proniemieckiej gazety wydawanej po polsku w GG, kolportowanej również wśród Polaków wywiezionych na roboty do Niemiec, wysłany 25.10 z Krosna Odrzańskiego (Crossen Oder) do Wrocławia na adres "Siew Konto 582 Postscheckamt Krakau Breslau" - do urzędu pocztowego we Wrocławiu (skąd nadawca otrzymywał zapewne gazetę), gdzie przesyłka dotarła 30.X, stamtąd dosłano ją do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności, stempelek wpływu z 6.I.1945 roku; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN135 PLN
55756

1946 Judaica, list z Centralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów w amerykańskiej strefie okupacyjnej (CENTRAL COMMITTEE OF LIBERATED JEWS), wysłany 6.11 z Monachium do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempelek cenzury amerykańskiej.

120 PLN108 PLN
55776

1940 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 20.XII z Brwinowa do obozu w Oberburg, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; stempelki i oznaczenia cenzorskie; kasownik odbiorczy 30.XII; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

350 PLN315 PLN
55785

1940 przedwojenny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża użyty w charakterze fiszki informacyjnej w aktach poznańskiego oddziału PCK, dotyczącej żołnierza polskiego; stempelek informacyjny w języku niemieckim "Urschriftlich zurück Eine Meldung liegt bisher nicht vor"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
55791

1941 Oflag IIC - listownik wysłany 20.12 z obozu do miejscowości Sompolno, wewnątrz wszyta foliowa torebka z kawałkiem opłatka i zasuszonym kwiatkiem; stempelek cenzora nr.19; niecodzienny, wzruszający walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN108 PLN
55799

1941 Internowanie w Szwecji - list od kapitana Justyna Karpińskiego zastępcy dowódcy okrętu podwodnego ORP "Sęp" internowanego 17.IX.39, wysłany za pośrednictwem szwedzkiej poczty polowej nr.800, przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej - trzywierszowy w ramce czerwony stempelek "Post från internerad militär/ Service des internés militaires/ Interniertensendung"; fioletowa pieczątka szwedzkiej cenzury wojskowej - "Granskad av militar myndighet"; datownik Sztokholm 9.12.41; list adresowany do szkoły korespondencyjnej (NKI-skolan), w której uczyli się niektórzy z internowanych marynarzy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja;

w czasie wojny w Szwecji internowano kilka polskich okrętów podwodnych: ORP "Sęp", ORP "Ryś" i ORP "Żbik", które - po brawurowej ucieczce ORP "Orzeł" do Anglii - nie zdołały przedrzeć się przez cieśniny duńskie niezwykle silnie strzeżone przez Niemców; internowano również żaglowiec "Dar Pomorza" i kuter pościgowy "Batory" - łącznie 173 polskich marynarzy, którzy do marca 1943 przebywali na okrętach, a następnie, już do końca wojny, na lądzie w miejscowości Mariefred; ze względu na niewielką liczbę internowanych przesyłki są niemal unikalne; oferowana tu bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania, może stanowić ozdobę każdego zbioru obejmującego ten dział filatelistyki!

1 800 PLN1 800 PLN
55817

1943 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, koperta z obozu wysłana 13.VI do Liege w Belgii, wewnątrz list pisany po francusku ze stempelkiem cenzury, na kopercie stempelki i zalepki cenzury: obozowej, rządowej hiszpańskiej w San Sebastian i niemieckiej; po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców; także piloci polscy, zestrzeleni nad Francją, którzy przez Hiszpanię starali się powrócić do swych jednostek w Anglii, złapani przez Hiszpanów trafiali do tych obozów; dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.III.1943 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200-2000 Polaków; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

800 PLN800 PLN
55850

1945 Dachau Allach, ząbkowany blok z dopłatą na PCK 3+7 mk., na papierze bez znaku wodnego, na marginesie sucho tłoczona pieczęć PCK.

70 PLN70 PLN
55886

1946 pierwsza rocznica wyzwolenia obozu w Dachau.

230 PLN230 PLN
55892

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
55913

1944 ZAMOŚĆ d, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 394/1 - przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

600 PLN600 PLN
55919

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., w kolorze zielonym, unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 146/1 - datownik przedwojenny, gwarancja Łaszkiewicz, z opisem kasownika Schmutz.

400 PLN400 PLN
55921

1944 SIEDLCE, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 300/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

600 PLN600 PLN
55923

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze jasnoniebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

300 PLN300 PLN