Page:
results
Num# Description Start price Buy price
524631864 UHNÓW, austriackie znaczki za 2 i 3 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważnione rzadkim polskim miejscownikiem w Uhnowie.

50 PLN

50 PLN

524711874 kompletny list z pełną treścią - druk (Belag zur Militair-Stammrolle) z dopiskiem "Militaria" wysłany 2 2 z miejscowości Okonek do miejscowości Chwalimie (Wallachsee), stempel nadawczy RATZEBUHR I/POM., przesyłkę zwrócono do nadawcy odsyłając ją 4 2 z Debrzna do Okonka, stempelek nadawczy PREUSS.FRIEDLAND, na odwrocie stempelki nadejścia; dobry stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

524771881 KRAKÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Krakowie.

10 PLN

10 PLN

524821883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

120 PLN

120 PLN

524831883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

160 PLN

160 PLN

524841883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru).

50 PLN

50 PLN

524851883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

50 PLN

50 PLN

525221900 firmowy list polecony z Warszawy do Włoch do Florencji.

250 PLN

260 PLN

525421909 kartka do Lublina nadana w ambulansie pocztowym na trasie Sosnowiec - Warszawa.

40 PLN

40 PLN

525911860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasno zielonkawonienieskim i jasno czerwonokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Sandomierza z cyfrą 108 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek z usterką druku w postaci uszkodzonej lewej ramki, niewidoczna oznaczona przez eksperta naprawa znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 800 PLN

1 800 PLN

525981860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, niezwykle intensywny i czysty druk barwy czerwonej, gwarancja i opis Schmutz.

1 400 PLN

1 400 PLN

526021860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Przasnysza do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Przasnysza z cyfrą 266 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik dwujęzyczny Przasnysza w kolorze czerwonym, list pochodzi ze zbioru M.Bojanowicza, w zbiorze Rachmanowa nie było listu z tej miejscowości, znaczek i obwoluta w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

19 000 PLN

22 900 PLN

526091862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Gostynia, wysoki 5 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej ramkowy stempel nadawczy GOMBIN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 25/6; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z datą 26.6 i mały godzinnik 8/P; znaczek ma niewielką usterkę druku w postaci niedodruku górnej prawej 10-tki; co ciekawe w Gąbinie nadano najwcześniejszy - 4.I.1860 roku, znany list opłacony polską jedynką; pięknie zachowany znaczek i ładna koszulka z bardzo wyraźnymi odbitkami wszystkich stempli; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

22 000 PLN

23 055 PLN

526521914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).

500 PLN

500 PLN

526541914 rosyjska kartka pocztowa stemplowana stemplem kamuflażowym wysłana do Lublina.

80 PLN

80 PLN

526551915 seria Rusisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN

85 PLN

526671915 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Konstantynopola, stempel odbiorczy na odwrocie.

45 PLN

45 PLN

526701916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, list polecony z Suwałk 17.8.16 do Norymbergi, stempel cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

150 PLN

150 PLN

526781916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

90 PLN

80 PLN

526791916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 6.8 z miejscowości Hasenpoth (Aizpute) na terenie Kurlandii do Monachium; w związku z podwyższeniem taryfy w dniu 1.VIII (z 5 na 7,5 Pf) poczta naliczyła dopłatę wysokości 3 Pf, stempelek "Porto" i wpisana niebieską kredką cyfra "3"; stempel cenzury w Królewcu; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN

115 PLN

526801916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.3 z Grodna do Monachium; stempelek cenzury i godzinnik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN

36 PLN

527031917 list firmowy z Lipawy (Libau) 12.9.17 do Królewca, stempel cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

527271918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Fi.900.-) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

410 PLN

527291918 list z Izby Handlowej z Grodna 3.6.18 do Królewca, znaczek w kolorze ciemnofioletowym.

40 PLN

36 PLN

527301918 list firmowy z Pärnus (Estonia) 11.7.18 do Niemiec, stemple cenzury wojskowej, znaczek w kolorze szarofioletowym.

200 PLN

180 PLN

527911915 kartka z szpitala w Jarosławiu pisana po polsku do Czech.

15 PLN

15 PLN

528021915 karta polowa pisana z Kęt 19.5.15 do Krakowa, datownik KĘTY GAL. * d *, czerwony stempel "K.u.k. Platzkommando und / Krankensammelstelle / I Brigade Polnischer Legionen.", stemple cenzury CENZUROWANE / ZENSURIERT, K.u.k. Militarzenzur / KRAKAU oraz WEITERLETEN.

180 PLN

220 PLN

528221916 kartka nadana z niemieckiej poczty polowej nr 163 do Niemiec z rzadkim dworcowym stemplem formacyjnym.

150 PLN

135 PLN

528491917 opaska gazetowa wysłana z Inspektoratu Werbunkowego Wojska Polskiego z Warszawy do Łodzi.

60 PLN

54 PLN

528521917 listownik datowany 13.11 z treścią napisaną po polsku wysłany z niemieckiego posterunku na dworcu kolejowym w Poniewieżu do Poznania, bardzo ładnie odciśnięta w kolorze niebieskim okrągła pieczęć listowa "Bahnhof Poniewjesch", w adresie nadawcy podano Feldpost 216; walor w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN

135 PLN

528731918 list poczty polowej 378 9.1.18 ze stemplem formacyjnym "5 Pułku Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH" do Rąblowa koło Puław, stempel austriackiej cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

528741918 kartka austriackiej poczty polowej z Puław 22.1.18 do poczty polowej nr 378, stempel cenzury wojskowej z Radomia.

20 PLN

20 PLN

528841918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, korespondencja służbowa - strona adresowa listu (na odwrocie fragment tekstu) wysłanego 18.4 przez Naczelnika Aprowizacji i Finansów do 12 Batalionu Strzelców, u dołu po lewej stronie wpisany numer dziennika "N46", a obok przystawiony stempelek nadawcy; bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania, mogący - na karcie albumowej - z powodzeniem zastąpić wyjątkowo rzadkie przesyłki z oryginalnego obiegu pocztowego.

400 PLN

400 PLN

529021919 wojna polska-sowiecka, ilustrowana karta pocztowa (KOMENDANT JÓZEF PIŁSUDSKI W OKOPACH) wysłana 20.IX za pośrednictwem poczty polowej 26 do Cytadeli w Poznaniu; pieczęć formacyjna "Dowództwo 11 Kompanii 3 p.p.Legionów"; 3 pułk piechoty zaledwie kilka tygodni wcześniej 8.VIII zdobył Mińsk, w walkach pościgowych 18.VIII osiągnął linię Berezyny i zajął Borysów; 10.IX oddziały pułku utworzyły przyczółek na wschodnim brzegu Berezyny, gdzie do października toczyły walki obronne; walor w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).

500 PLN

450 PLN

529031919 kartka nadana przez węgierską pocztę polową z szpitala (Epidemiespital)w Kołomyi do Budapesztu, stempel o dezynfekcji DESINFIZIERT.

130 PLN

115 PLN

529091920 kartka ze zdjęciem gen. Hallera z Polesia, Ogolicze, rejon rzeki Ptycz 22.1.20 do Skorkowic, rzadki datownik poczty polowej "FRONTOWA POCZTA POLOWA No 43" z wyróżnikiem a, formacyjny stempel dwuwierszowy "15.PUłK PIECHOTY / 6 kompania", czerwona parafka cenzora.

150 PLN

135 PLN

529271915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

10 PLN

10 PLN

529301915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

529341915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

250 PLN

250 PLN

529501915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

120 PLN