The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
44562

1826 koperta listu wysłanego z miejscowości Husiatyn do Lwowa, czytelna i wyraźna czarna odbitka ozdobnego stempla nadawczego; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy i łukowy stempel odbiorczy bez daty; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

350 PLN350 PLN
44616

1865 list polecony wysłany 22/6 z Człuchowa do miejscowości Okonek, czarny dwuobrączkowy stempel nadawczy SCHLOCHAU, zwraca uwagę błedne ustawienie daty "22 19 65" zamiast "22 6 65", czerwony w ząbkowanej ramce stempelek "Recomandirt", adnotacje dotyczące opłat; na odwrocie stempelek nadejścia z 23/6; walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
44627

1867 TARNOPOL, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Tarnopolu.

10 PLN10 PLN
44709

1914 list wysłany 21.9 z Gniezna do Bydgoszczy, dwuobrączkowy datownik nadawczy GNESEN, pomimo umieszczenie przez nadawcę adnotacji "Portopflichtige Dienstsache" zwalniającej przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej, urząd w Bydgoszczy oznaczył list jako nieopłacony, wpisano wielkimi cyframi liczbę "10" i przystawiono owalny stempelek PORTO BROMBERG; na odwrocie fragment zalepki nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
44737

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych, pionowe złamanie przez cały znaczek, gwarancja.

600 PLN500 PLN
44738

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Dryszczowa z cyfrą 82 w okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 9 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości, znaczek w złym stanie, ale z ładną czytelną odbitką bardzo rzadkiego kasownika, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 550 PLN
44739

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości, ładny stan zachowania, gwarancja Falkowski.

2 200 PLN2 200 PLN
44740

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Sławkowa z cyfrą 177 w okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 9 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości, miejscami słabsza perforacja ale dobra prezencja, gwarancja Walisch,.

2 500 PLN2 500 PLN
44742

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Kowala z cyfrą 242 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, uszkodzony prawy dolny narożnik, gwarancja Doliński, Mikstein.

1 200 PLN1 200 PLN
44745

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Częstochowy z cyfrą 158 w okręgach, niewidoczna oznaczona przez eksperta naprawa znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

900 PLN900 PLN
44747

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoróżowym i niebieskim o odcieniach jasnych na niekompletnej obwolucie list z Konina do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Konina z cyfrą 221 w okręgach, miejscownik dwujęzyczny Konina z datą 18/1 i warszawski datownik odbiorczy z datą 21/I, ładny stempelek firmowy J.Markowski, całość o bardzo dobrej prezencji.

13 000 PLN13 000 PLN
44749

1860 Królestwo Polskie - ALEKSANDRÓW POGRANICZNY i 11 DZIUREK; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym; unieważniony wyraźnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 311 - Aleksandrów Pograniczny z małymi cyframi, o bardzo wysokim 8 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek ma tak szeroki lewy margines, że widać wyraźnie obramowanie rysunku sąsiedniego znaczka i co niezmiernie rzadko spotykane, ma na dole w poziomie jedenaście dziurek zamiast zwykle spotykanych dziesięciu; unikalne ząbkowanie, bardzo rzadkie, czyste i wyraźne ostemplowanie oraz ogólnie dobry stan sprawiają, że może on być ozdobą eksponatu wystawowego, fotoatest Schmutz.

8 000 PLN8 100 PLN
44758

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Włocławka z cyfrą 241 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, lekka prześwitka i słabsze ząbkowanie, gwarancja.

800 PLN800 PLN
44763

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Konina do Włocławka, znaczek kasowany stemplem numerowym Nieszawy z cyfrą 239 w okręgach, miejscownik polskojęzyczny Nieszawy, w zbiorze Rachmanowa i Bojanowicza znajdowały się po jednym liście z Nieszawy z miejscownikiem dwujęzycznym, obwoluta listu przenicowana z przed filatelistycznego listu wysłanego z Włocławka do Nieszawy, znaczek i obwoluta w dobrym stanie, gwarancje Gryzel, Łaszkiewicz i fotoatest Schmutz.

18 000 PLN21 501 PLN
44766

1861 Królestwo Polskie - NIESZAWA; koszulka listu z Nieszawy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym na cienkim (prześwitującym) papierze; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 239 - Nieszawa w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Włocławka do Ciechocinka, której znaczenie zmalało po otworzeniu linii Kolei Bydgoskiej; po lewej rzadki dwujęzyczny ramkowy stempel nadawczy НЕШАВА / NIESZAWA typu VIIIB z ręcznie wpisaną datą 24/2; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z datą 25.2 i mały godzinnik 3/P; znaczek ma cechy tzw. II nakładu - małe białe punkciki wewnątrz czerwonego owalu, czysty klarowny rysunek i dobrze widoczny błąd niebieskiej kliszy "pęknięta lewa ramka", może to być początkowa faza uszkodzenia lewej krawędzi arkusza (np. poz. 21); pięknie zachowany znaczek, a koszulka, poza śladem wycięcia pieczęci lakowej, ładna z bardzo wyraźnymi odbitkami wszystkich stempli; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

20 000 PLN21 400 PLN
44805

1873 Królestwo Polskie, 1109 PILICA, koszulka listu z Pilicy do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1109 - Pilica; po prawej datownik odbiorczy ВАРШАВА z dnia 4 ЯНВ 1873; na odwrocie taki sam datownik z 5 ЯНВ i rosyjskojęzyczny stempel nadawczy "пилицкая станцiа / январ 4 дня 1873г"; w literaturze rosyjskiej ten kasownik pozostaje nieopisany, jest bardzo rzadki, choć znany także w kolorze niebieskim (Z.Mikulski); kasowniki trójkątne ze ściętymi wierzchołkami o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; koszulka jest w dobrym stanie choć na odwrocie miejscowo przebarwiona od taśmy klejącej, wszystkie stemple bardzo czytelnie odbite, gwarancja i opis Schmutz.

3 000 PLN3 000 PLN
44917

Poczta Polowa Legionów, Dr Jana Dudzińskiego, reprint wydania z 1938 roku

40 PLN40 PLN
44931

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L1. (Berek P7), wyraźna niebieska odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 27.XI z Krakowa do 1 pułku piechoty w Jabłonkowie na Śląsku Cieszyńskim, dokąd Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową został ewakuowany w wyniku postępów ofensywy rosyjskiej w lecie i na jesieni 1914 roku; stempelek cenzury Zensuriert (Berek C46); bardzo rzadki walor w słabszym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN400 PLN
44976

1916 widokówka z dekoracją "czwartaków" z Dęblina 30.3.16 z 3. kompanii uzupełniającej do Kreiskommando Opatów, datownik węgierski HADTAP-POSTAHIVATAL 125, fioletowy stempel ZENSURIERT.

80 PLN85 PLN
45014

1917 CZUWAJ - skautowy znaczek kwestarski o nominale 4 gr na widokówce wysłanej 7.VIII ze Lwowa do miejscowości Uhrynów, stempel cenzury lwowskiej na Poczcie Głównej; znaczek w typie rysunku, który w konkursie ogłoszonym w 1912 roku przez pismo SKAUT na odznakę skautową zajął II miejsce - autorstwa patrolowego 3 patrolu IV Krakowskiej Drużyny Skautowej Bartosza Głowackiego, według opisu był to: "orzeł polski dzierżący w szponach tarczę z napisem "Czuwaj""; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; temat - HARCERSTWO, SKAUTING.

800 PLN800 PLN
45093

1915 Warszawa, gwarancja i oznaczenie.

50 PLN50 PLN
45120

1916 Zawiercie, list wysłany 4.I z Mülheim (Ruhr) Styrum w Niemczech do Zawiercia, na odwrocie doklejony znaczek poczty miejskiej za 10 fen. z nadrukiem kontrolnym bez przerw w literach, skasowany fioletowym datownikiem "ZAWIERCIE KR.BENDZIN STADT-POST"; czerwony stempelek cenzury poznańskiej w ramce "Gepr.Übw.-Stelle Posen."; według książki S.Petriuka "Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915-1918" prawdziwe i prawidłowo opłacone przesyłki ze znaczkami poczty miejskiej Zawiercia są niezwykle rzadkie, a ze stemplem cenzury poznańskiej znana jest tylko jedna!!! oferowany walor w doskonałym stanie zachowania, jedynie prawy znaczek opłaty z parki został minimalnie zmniejszony podczas otwierania listu, co jeszcze dodatkowo podkreśla niefilatelistyczny charakter przesyłki; wspaniała całość działu poczt miejskich; gwarancja Ways, fotoatest Schmutz.

6 000 PLN6 000 PLN
45125

1916 Częstochowa, kartka na zwrotna odpowiedź wysłana z Wiednia 11.4.16 do Częstochowy, najpierw ocenzurowana w Wiedniu, a następnie we Wrocławiu, w Częstochowie otrzymała stempel doręczeniowy poczty miejskiej, ponieważ nie ustalono adresata - rzadki stempel pomocniczy "Mit Hilfe des Meldeamtes / nicht ermittelt" zwrócona do nadawcy w Wiedniu 19.4.16, dekoracyjny i ciekawy obieg.

800 PLN880 PLN
45156

1916 Warszawa - "Pfennig Porto" + "8 Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 4.10, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); oferowana przesyłka została opatrzona stempelkiem "8 Pfennig Porto", a w związku z podwyższeniem z dniem 1.X taryfy przez Pocztę Niemiecką, dostawiono prowizoryczny stempelek beznominałowy "Pfennig Porto" z wpisaną liczbą "15"; opłata za list - zapewne na prośbę odbiorcy - został pobrana w dawnej wysokości, stąd przekreślenie stempelka; niezwykle interesująca całość w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
45180

1916 Warszawa, kartka z Łodzi ze stemplem cenzury wojskowej i znaczkiem opłaty doręczeniowej.

40 PLN40 PLN
45203

1917 kartka żywnościowa Wydziału Aprowizacyjnego miasta Lublina.

20 PLN18 PLN
45227

1918 Warszawa, kartka z Lublina 26.X.18 do Warszawy, w Warszawie stemplowana stemplem doręczeniowym poczty miejskiej za 5 fen. w kolorze fioletowym dla dręczeń popołudniowych, rzadki stempel używany tylko w okresie od 8.9. do 16.11. 1918, kartka z uszkodzeniami ale dobrą prezencją.

800 PLN921 PLN
45229

1918 Przedbórz, VIII wydanie, znaczek opłaty skarbowej za 15 hal., od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek przy dacie.

70 PLN70 PLN
45237

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym kasowany stemplem prowizorycznym Włocławka, najrzadsza wartość, gwarancja Wiatrowski. Fi 250 pln.

140 PLN140 PLN
45241

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

80 PLN80 PLN
45261

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem III wydania.

40 PLN45 PLN
45279

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

30 PLN30 PLN
45291

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.17 "N zakończone haczykiem", gwarancja.

30 PLN30 PLN
45316

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./6 gr., z rzadkim błędem na poz.33 "litery ols uszkodzone", gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN300 PLN
45324

1918 wydanie PP/GGW, podstawowa seria stemplowana, gwarancja na znaczku Fi.6b.

55 PLN90 PLN
45325

1918 wydanie PP/GGW, podstawowa stemplowana seria w najtazych odmianach, znaczek za 3 fen. w odmianie a z gwarancją.

65 PLN65 PLN
45345

1918 wydanie PP/GGW, narożna parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata".

150 PLN135 PLN
45348

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

15 PLN15 PLN
45354

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, prawy z błędem na poz.49 "odwrócone k", sygnowany Unua Esperantista Filatelejo (Fi.150.-), gwarancja i opis Krawczyk.

120 PLN100 PLN
45361

1918 wydanie PP/GGW, narożna parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", częściowo oddarty górny margines.

100 PLN90 PLN