The auctions ends in:

Lot # 45203
Close:
Start price: 20
Current price: 18
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description
1917 kartka żywnościowa Wydziału Aprowizacyjnego miasta Lublina.
Photo