The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
21485

1826 około, listu wysłany z miejscowości Krośniewice do Kutna, czarny jednowierszowy stempel nadawczy (50x6 mm) "KROSNIEWICE" typu IIA; dopisek "Int Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

120 PLN120 PLN
21502

1838 WONGROWICZ - NIEZNANY STEMPEL WĄGROWCA, list wysłany 7/11 z miejscowości Wągrowiec do Bydgoszczy, doskonałej jakości czarna odbitka jednoobrączkowego stempla nadawczego WONGROWICZ nie ujętego w fundamentalnej pracy dotyczącej niemieckich stempli przedfilatelistycznych P.Feusera, na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN500 PLN
21503

1839 koszulka listu z miejscowości Błędów wysłanego z Grójca do Łodzi, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA GROYEC z dopisaną pełną datą "18/1 39"; na odwrocie negatywowa pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD WARSZAWSKI WOYT GMINY BŁEDOWA"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

100 PLN100 PLN
21506

1840 list z Bielaw do Warszawy, papier ze znakiem wodnym, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA BIELAWY z dopisaną ręcznie datą w tym dwucyfrową roczną "16/3 40", dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie bardzo lekko odciśnięta pieczęć nadawcy z orłem; walor w dobrym stanie zachowania;

1861 kompletny prywatny list z pełną treścią z miejscowości Krzemienica do Bielaw wysłany z Rawy, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIF - z ozdobnikami (dwie rozetki) i liczbą roku "18" u dołu z dopisaną ręcznie datą "25/8", na odwrocie, co bardzo rzadkie, stempel nadawczy użyty jako odbiorczy!!! rosyjsko-polski typu VIIIB БИЛЯВИ BIELAWY, na froncie dużymi cyframi wpisano niebieskim atramentem wysokość opłaty pocztowej "10" (kop); zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

600 PLN600 PLN
21514

1843 kompletny składany list z Grodna do Tarnowa dostarczony traktem smoleńskim,datownik Grodna i stempel Russie, bardzo ładny stan.

400 PLN400 PLN
21535

1854 koszulka listu wysłanego ze Staszowa do Sandomierza, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA STASZOW z dopisaną datą "1/11"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT SANDOMIERSKI MAGISTRAT M:STASZÓW"; dobry stan zachowania.

70 PLN70 PLN
21540

1857 około, list wysłany 5.6 z Mińska do Łodzi, z dopiskiem "b.pilno", dwuwierszowy rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIA z dopisaną ręcznie datą; dopisek "I(nteres).R(ządowy)." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej na odwrocie urzędowa pieczęć lakowa z godłem; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN75 PLN
21542

1858 DWUKROTNE UŻYCIE - list wysłany z Koniecpola do Włoszczowej, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą "4/6"; na odwrocie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem; po przenicowaniu list przesłano z Włoszczowy do Kielc, bardzo dobra odbitka czarnego dwuwierszowego rosyjsko-polskiego stempla nadawczego typu VIIIA ВЛОЩОВА WŁOSZCZOWA z dopisaną datą, co bardzo rzadkie, według kalendarzy juliańskiego "27/5" i gregoriańskiego "5/6"; na odwrocie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "НАЧАЛЬНИКЪ ВЛОЩОВСКАГО УЕЗДА ДЛЯ КОНВЕРТОВЪ NACZELNIK POW; WŁOSZCZOWSKIEGO PRZESYŁKI"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN175 PLN
21548

1861 około, list wysłany z Kłodawy do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIB z dopisaną ręcznie datą "11/8"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służ:Cywil:Rząd:/ od R:M:Przedcza" (Czernik typ IVB); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

80 PLN80 PLN
21551

1865 około, koszulka listu wysłanego z Piątku do Włocławka, czarny dwuwierszowy rosyjsko-polski w ramce stempel nadawczy typu VIIIB z dopisaną ręcznie datą "3/11"; na odwrocie niekompletna pieczęć nadawcy z godłem i napisami rosyjskimi odciśnięta w kolorze niebieskim; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

50 PLN50 PLN
21554

1866 około, list wysłany z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czerwony dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB БРЕСТЬ-КУЯВСКIЙ BRZEŚĆ-KUJAWSKI z dopisaną datą "17/6"; stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie odciśnięta pieczęć nadawcy "POWIAT WŁOCŁAWSKI MAGISTRAT M:BRZEŚCIA"; dobry stan zachowania;

1868 około, koszulka listu wysłanego z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB БРЕСТЬ-КУЯВСКIЙ BRZEŚĆ-KUJAWSKI z dopisaną datą "7/12"; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie odciśnięta pieczęć nadawcy "SĄD POKOJU OKR: WŁOCŁAWSKIEGO"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN175 PLN
21555

1866 około, ZAGÓRÓW DWIE ODMIANY STEMPLA - list wysłany z Zagórowa do Włocławka, czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB ЗАГОРОВЬ ZAGÓRÓW (w rosyjskiej nazwie O) z dopisaną datą "28/6"; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;

1865 około, strona adresowa listu z Zagórowa do Włocławka, czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB ЗАГУРОВЬ ZAGÓRÓW (w rosyjskiej nazwie У) z dopisaną datą 8/4; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

500 PLN500 PLN
21591

1890 list polecony, wysłany 29/11 z miejscowości Brzeżany do Lwowa; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
21610

1901 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Łapy - Lublin.

80 PLN80 PLN
21649

1913 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Koluszki - Ostrowiec.

80 PLN80 PLN
21673

1858 list tzw. "obciążony" paczką - dopisek "p(rzy)tem 1. paczka Sig:N.W.", wysłany 15/2 z Warszawy do Włocławka, zwraca uwagę dodatkowe oznaczenie składające się z trzech pionowych kreseczek przekreślonych poziomo, oznaczające najpewniej jego wagę (1 pud), rzadko spotykany czerwony okrągły rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA (nazwy oddzielone kropką); stempelek "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie bardzo lekko odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "TИПОГРАФIЯ ... SPRAWIEDLIWOŚCI"; walor w dobrym stanie zachowania;

1865 około, rzadko spotykana w tym okresie koperta listu pieniężnego zawierającego 4 ruble srebrem i 88 kopiejek - adnotacja "RS. 4 kop 88." wysłana 26/8 z Radomia do Płocka, rzadki stempel nadawczy - czerwony okrągły typu IIIC o śr.26 mm (duże odstępy pomiędzy literami) - lekko odciśnięty; granatowym atramentem dopisano "Radom 26/8", na odwrocie rzadki tranzytowy stempel warszawski - czerwony okrągły rosyjsko-polski typu IXA (nazwy oddzielone kropką); koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi z godłem "PRZESYŁKA KASSA GUBERNIALNA RADOMSKA"; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

1 800 PLN1 800 PLN
21674

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

40 PLN40 PLN
21675

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Piotrkowa z cyfrą 179 w okręgach, jest to jedyny przypadek kasownika z TRZEMA okręgami, zamiast czterech, prawdopodobnie znaczek użyty podwójnie na szkodę poczty stąd widoczny czwarty pierścień z pierwszego użycia, ładny stan zachowania.

1 100 PLN1 100 PLN
21678

1860 Królestwo Polskie - STOPNICA, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 126 - Stopnica; bardzo wysoki 8 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; podobne zniekształcenie cyfry 6 występuje na liście z kolekcji J.Mazepy; na odwrocie stara adnotacja "russe" i opis numeru kasownika, gwarancja.

2 800 PLN2 800 PLN
21680

1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem, w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych z Rudy Guzowskiej do Warszawy, rzadki kasownik numerowy nr 16 urzędu pocztowego w Rudzie Guzowskiej (6 punktów w skali Bojanowicza), fotoatest Berbeka.

9 000 PLN6 500 PLN
21681

1860 Królestwo Polskie - KALWARYA; koszulka listu z Kalwaryi do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na cienkim 0,065 mm papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym (Fi.18000.-); unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 23 - Kalwarya w ekspedycji pocztowej na trakcie z Maryampola do Suwałk, wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej okrągły stempel nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 7.1; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 10.1; walor pochodzi ze słynnej partii listów z Kalwaryi adresowanych do Banku Polskiego w Warszawie - podobnie jak najsłynniejszy ciężki list sześciołutowy (pasek pięciu znaczków z międzypolem plus jeden luzem na stronie adresowej) znajdujący się w Muzeum Poczty we Wrocławiu i jedyny znany list opłacony narożną parką z międzypolami; klisza niebieska z odcieniem zielonym i staranny druk na cienkim papierze to cechy I nakładu więc list może pochodzić z pierwszej dekady stycznia 1860 roku (Fi.32000.-), piękny, czysty i wspaniale zachowany walor; pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po prawej stronie, z nowego fotoatestu L.Schmutza W katalogu Fischera została ona oznaczona (odmiana) numerem 1acu. Cechy tego znaczka jak i napis na kopercie nad nim „franco” (opłacono) – zapis uczyniony ze starego nawyku (tak w okresie przedfilatelistycznym oznaczano listy opłacone w całości przez nadawcę) oraz napis 7/1 na stemplu nadawczym pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa sądzić, iż jest to list z początku 1860 roku; z jego pierwszej dekady.

32 000 PLN39 250 PLN
21692

1860 Królestwo Polskie - PLECKA DĄBROWA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym; unieważniony wyraźnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 218 - Plecka Dąbrowa; znaczek ma dość rzadką usterkę niebieskiej kliszy - niedodrukowane, a przez to cieńsze i poprzerywane wewnętrzne obramowanie, co ciekawe zewnętrzne cieńsze obramowanie wydrukowane jest wyjątkowo wyraźnie; poza prawym górnym narożnikiem piękne ząbkowanie, dobre centrowanie, żywe barwy, czyste i wyraźne ostemplowanie oraz ogólnie bardzo dobry stan sprawiają, że może on być ozdobą eksponatu wystawowego, fotoatest Schmutz.

4 000 PLN3 400 PLN
21693

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach ciemnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem z Myszkowa z cyfrą 168 w okręgach, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu górnych narożników, piękna intensywna i ciemna barwa niebieska prześwitująca na rewersie znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN2 000 PLN
21694

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach ciemnoniebieskim i karminowymi o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym z trzycyfrową liczbą zaczynającą się na 18.. w okręgach, niezwykle intensywne i ciemne barwy, niedobity druk barwy niebieskiej skąd liczne usterki, reperowany cały dolny brzeg znaczka, gwarancja i oznaczenie jako 1ac.

500 PLN400 PLN
21695

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Opatowa do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Opatowa z numerem 107 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, miejscownik Opatowa z datą 21/11, na odwrocie warszawski kasownik odbiorczy z datą 23/11 i duży godzinnik 3P, koperta z dwoma złamaniami, pomimo tego bardzo dobra prezencja i czysty stan zachowania, list z kolekcji W.Rachmanowa z jego gwarancją w dolnym prawym narożniku.

13 200 PLN14 600 PLN
21742

1879 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania z 1879, o wymiarach 145x81mm; wysłana 28.VIII z Warszawy do Helsingfors w Wielkim Księstwie Finlandii; przesłana wagonem pocztowym nr.4 relacji Warszawa-Petersburg - kasownik POCZTOWY WAGON No.4 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.4) z wyróżnikiem "4", na odwrocie stempel tranzytowy Petersburga z 30.VIII, a na froncie fiński stempel nadejścia w ramce ANK 12 9; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN510 PLN
21763

1916 list polecony z Wilna 16.3. do Berlina, stempel cenzury wojskowej M.P.K., na odwrocie stempel odbiorczy.

25 PLN25 PLN
21769

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN50 PLN
21823

1918 list nadany z poczty polowej 14.8.18 do Niemiec.

80 PLN80 PLN
21845

1918 kartka z Lublina 28.X.19 do Kijowa, kartka pisana w języku rosyjskim, rzadki z tego okresu kierunek korespondencji.

150 PLN150 PLN
21875

1915 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 255, widokówka wysłana 8.IX za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej do miejscowości Dulowa pod Trzebinią, kasownik "TABORI POSTAHIVATAL 255", obok pieczęć formacyjna "K.U.K. ETAPENSTATIONSKOMMANDO I.BRIGADE POLNISCHER LEGIONEN" (Berek P18); dodatkowo stempelek WEITERLEITEN; do tej pory w literaturze nie odnotowano przesyłek legionowych wysłanych za pośrednictwem tej poczty polowej; unikalny, być może jednostkowy walor w dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
21881

1915 Legiony Polskie - formularz-pocztówka z reprodukcją na stronie widokowej znaczka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", wydany nakładem "Wiedeńskiej Delegacyi Samarytanina polskiego" (Kucharski K.33.) bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów!!! czysty w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
21913

1916 karta pocztowa wysłana z Radomia 21.5.16 z Biura Werbunkowego do Sandomierza, rzadki stempel formacyjny z orłem "- OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH - w RADOMIU".

120 PLN130 PLN
21922

1917 list wysłana za pośrednictwem poczty polowej 378 10.VII.17 najprawdopodobniej do rodziny, stempel formacyjny "2. Pułk Ułanów Polskich Legionów / Szwadron", list zwrócony ze względu na działania wojenne - stempel "Wegen Kriegslae / retour".

120 PLN120 PLN
21930

1917 kartka austriackiej poczty polowej nr 191 20.XI.17.

15 PLN15 PLN
21951

1917 listownik Feldpostbrief wysłany 1.IV.17 z 6. szwadronu 2. pułku ułanów w Mińsku Mazowieckim do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 378, czerwony stempel formacyjny "2. Pułk Ułanów Polskich Legionów / Szwadron".

90 PLN90 PLN
21954

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka wysłana 16.X za pośrednictwem poczty polowej 378 do Przemyśla; dwuwierszowa pieczęć formacyjna "2 pułk ułanów Leg.Polskich 2 szwadron" - nieopisany u Berka!!! i stempelek cenzury "ZENSURIERT" o długości 30 mm (w typie C45); doskonały stan zachowania.

180 PLN180 PLN
21957

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; znaczek za 5 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.

50 PLN50 PLN
21959

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; znaczek za 20 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.

60 PLN60 PLN
21960

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; znaczek za 50 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.

60 PLN60 PLN