The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14399

1824 list z treścią wysłany 27/5 z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości nadania i data wpisane ręcznie, adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej "3 3/4", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

60 PLN60 PLN
14409

1833 list wysłany z Markuszowa do Warszawy z adnotacją "22 oddany w Markuszowie", czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, list opłacony w połowie przez nadawcę (adnotacja "15g" czarnym atramentem) i w połowie przez adresata (adnotacja niebieskim atramentem "15"), w lewym dolnym rogu dopisek "poste restante"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Gryżewski;

1847 kompletny list wysłany 26/2 z Markuszowa do Warszawy, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną w formie ułamka datą, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty pocztowej "16 1/2/"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Gryżewski;

1856 list wysłany 18/4 z Biłgoraja do Warszawy, czerwony stempel nadawczy typu IIA - BIŁGORAY z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki, niebieska adnotacja "10" oznaczająca wysokość opłaty (10 kop.), na odwrocie stempel odbiorczy Warszawa typu IIIC; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN1 000 PLN
14421

1843 list wysłany 9/8 z miejscowości Pyzdry do Kobylina, ozdobny stempel nadawczy typu IIID, bardzo rzadko spotykany dopisek "Interes Ubogi/ świadczy X.Wadowski" zwalniający korespondencję osób ubogich, potrzebujących przesłać podania (prośby) instytucjom i władzom rządowym od opłaty pocztowej, pod warunkiem, że: "... ubóstwo i brak środków do życia wysłającego były zaświadczone przez kompetentną władzę miejscową, ręcznem zaznaczeniem, uczynionem na adresowej stronie przesyłki" (z przepisów pocztowych 1816/1817); ozdobny stempel urzędu pośredniego Kalisz typu IIID (K z kropką), na odwrocie kasownik odbiorczy Krotoszyn i stempelek nadejścia; niezwykle rzadka, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1832 list wysłany 23/6 ze Skierniewic do Warszawy, stempel nadawczy typu IIIA, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), na odwrocie dwujęzyczna pieczęć lakowa "ADMINISTRACYA XIĘZTWA ŁOWICKIEGO"; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

900 PLN600 PLN
14447

1863 list wartościowy, wysłany 30.I ze Lwowa do Tarnowa, od Dyrekcji Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego w podpisie Książe Radziwiłł, stempelek "LAUTANGABE", oznaczający, że urzędnik pocztowy widział zawartość przesyłki przed jej zapieczętowaniem, o czym świadczy adnotacja "obciążono/ kupony l.z. wartości 60 fr.", na odwrocie doskonale zachowane pieczęcie lakowe "DYREKCYA GALIC. STAN. TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO" (dwie) i pocztowa z godłem "K.K.GELDBRIEFAUFGABE LEMBERG No2"; rzadka, dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; warto przypomnieć, że 22.I.1863 (zaledwie na kilka dni przed datą wysyłki listu) wybuchło na terenie Królestwa Polskiego Powstanie Styczniowe.

1 200 PLN800 PLN
14454

1993 znakomity reprint w twardej oprawie wydanej 1935 roku monografii autorstwa W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", podstawowa pozycja dla zbieraczy przedfilatelistyki i Królestwa Polskiego. Zawiera cięty blok Legenda o Orle Białym, nakład 2000 egzemplarzy.

120 PLN140 PLN
14456

1853 I wydanie Austrii - znaczek wydrukowany na pozaginanym papierze!!! 9 kr. - frankatura pojedyncza - po odklejeniu i rozprostowaniu papieru uzyskalibyśmy wspaniały błędnodruk z rysunkiem poprzecinanym niezadrukowanymi paskami papieru; list z pełną treścią wysłany 16/9 ze Lwowa do Steyr; znaczek bardzo ładnie cięty, dodatkowo owalny z ozdobnikami stempelek nadawcy; na odwrocie stemple: przejściowy Wiedeń i odbiorczy Steyr; bardzo ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

1 000 PLN700 PLN
14457

1855 I wydanie Austrii - 6 kr. frankatura wielokrotna - dwa egzemplarze użyte na formularzu pocztowym !!! jeden bezpośrednio, drugi na dodatkowej adnotacji ze Lwowa, recepis zwrotny wysłany 19.I ze Lwowa do Tarnowa; znaczki krótko cięte u góry; nietypowe zastosowanie znaczków tego klasycznego europejskiego wydania; bardzo ciekawa całość.

1 000 PLN600 PLN
14459

1858 obwoluta listu z Ostrowa 1.12 ze stemplem numerowym 1111 do Krotoszyna.

180 PLN260 PLN
14472

1875 VI wydanie Austrii, 5 kr. - frankatura wielokrotna (dwie parki), list polecony "za rewersem", wysłany 6/7 z Bochni do Brzeska, stempelek polecenia "RECOM" i numer przesyłki "6"; na odwrocie naparstkowy kasownik odbiorczy i pieczęć lakowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

450 PLN450 PLN
14484

1886 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

90 PLN90 PLN
14502

1900 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, karta pocztowa wysłana 24.XI/11.XII z Warszawy do Algierii!!! rzadki, nietypowy kierunek wysyłki, doskonała odbitka rusztowego stempla nadawczego, kasownik odbiorczy Algier 30.XI, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
14514

1909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 5.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem firmowym firmy "Piotra Filipskiego", dodatkowo na obu stronach wydrukowane reklamy ośmiu firm w języku polskim i rosyjskim.

200 PLN200 PLN
14546

1858 Królestwo Polskie - oszustwo na szkodę poczty na NIEBIESKIM KASOWNIKU NUMEROWYM 322 - TŁUSZCZ; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, dwukrotnie użyty; słabo czytelny kasownik (18)7 - Tomaszów Rawski, na czytelnie odbitym kasowniku numerowym 322 - Tłuszcz w kolorze niebieskim; M.A.Bojanowicz, choć posiadał ten znaczek w swojej kolekcji, w monografii opisał ten kasownik jako nieznany, drugi egzemplarz znalazł się w zbiorze W.Rachmanowa; znaczek na fragmencie z karty wystawowej M.A.Bojanowicza opisany jako podwójnie użyty, co może być wyjaśnieniem jego przeoczenia; fotoatest firmowy.

8 000 PLN7 000 PLN
14548

1858 znaczek rosyjski użyty dwukrotnie na szkodę poczty najpierw użyty w Łogowie - stempel numerowy 111, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości 10 punktów, a następnie w Puławach - stempel numerowy 76, gwarancja.

2 000 PLN3 050 PLN
14549

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowym 314 z Łanięt, Bojanowicz 9 punktów w skali rzadkości do 10, gwarancja.

1 200 PLN1 200 PLN
14551

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowym 11 z Tarczyna, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości, gwarancja.

1 300 PLN2 100 PLN
14552

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowym 112 z Ostrowca, Bojanowicz 7 punktów w skali rzadkości do 10, gwarancja.

1 100 PLN1 100 PLN
14553

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowym 42 z Wysokiego Mazowieckiego, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości, gwarancja.

1 500 PLN1 500 PLN
14554

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowym 217 z Pitku, Bojanowicz 5 punktów w skali rzadkości do 10, gwarancja.

800 PLN1 060 PLN
14555

1858 znaczek rosyjski kasowany stemplem numerowy 8 z Piaseczna, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości, gwarancja.

1 500 PLN2 100 PLN
14557

1858 rosyjska koperta 10 Kop. + 1 Kop., wysłana z Rzycy od polskiej rodziny do Telsze na Wysoczyźnie Żmudzkiej, koperta na papierze ze znakiem wodnym nr 1 w położeniu zwierciadlanym, na odwrocie dopisek Listy Misi i Henryka, na kopercie bardzo rzadki stepel vorphila RZYCA pisany cyrylicą, dobry stan i prezencja.

1 800 PLN1 200 PLN
14560

1858 Królestwo Polskie - CZERWONY KASOWNIK KALISZ, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz (co bardzo rzadkie - w kolorze czerwonym) oraz dodatkowo przez przekreślenie piórem; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie, obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on krótko, bo do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono stemple numerowe; przez cały ten czas na większości znaczków spotyka się także kreślenie; ze względu na zapasy dostarczonych wcześniej znaczków nieząbkowanych, te ząbkowane użyte poza Warszawą są bardzo rzadkie - zostało to opisane przez Z.Mikulskiego w Filateliście 1/2008; znaczek był w kolekcjach F.Mertensa - jego sygnatura ołówkiem - VI 05 (rok) na odwrocie, a ostatnio G.B.Mehrtensa, fotoatest firmowy.

8 000 PLN8 000 PLN
14563

1858 Królestwo Polskie NIEBIESKI KASOWNIK PRADŁA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 169 - Pradła w kolorze niebieskim; współczynnik rzadkości dla zwykłego kasownika na znaczku rosyjskim - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; kasownik niebieski na polskim znaczku numer jeden tylko z rzadka wspominany w literaturze, na znaczku rosyjskim dotąd nieznany; z dużym prawdopodobieństwem pochodzi sprzed wprowadzenia polski numer jeden; poza jednym słabszym narożnikiem w pięknym stanie; fotoatest firmowy.

10 000 PLN10 000 PLN
14570

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych stemplowany bardzo rzadkim kasownikiem 101 numerowym Tyszowic, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości 10 punktów, znaczek uszkodzony z dwoma mocnymi prześwitkami, pomimo tego dobra prezencja i piękna czytelna odbitka bardzo rzadkiego stempla, fotoatest Jendroszek.

2 000 PLN2 000 PLN
14571

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowym w odcieniach jasnych, kasowany stemplem numerowym 302 z Gorzkowa, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości, znaczek z kolekcji Faberge w pięknym stanie, fotoatest Mikulski.

4 500 PLN18 099 PLN
14572

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych jasnoniebieskim i różowym na wycinku listu z Warszawy, znaczek w pięknym stanie o niezwykle czystym rysunku i doskonałej perforacji, gwarancja Mikulski.

1 000 PLN800 PLN
14574

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnego błękitu pruskiego i różowego o odcieniach jasnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Łodzi o numerze 182 w okręgach, dobry stan.

1 250 PLN1 250 PLN
14575

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnego błękitu pruskiego i różowego o odcieniach jasnych na wycinku listu z Warszawy stemplowany kasownikiem DP (Dworzec Praga) w okręgach, ładny stan.

1 000 PLN800 PLN
14576

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnego błękitu pruskiego i różowego o odcieniach jasnych na wycinku listu z Kibart stemplowany kasownikiem numerowym 282 w okręgach, znaczek z usterką w postaci silnego uszkodzenia ramki w górnym lewym narożniku, ładny stan.

1 500 PLN1 200 PLN
14578

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i jasnoczerwonokarminowym, co jest najbliższe katalogowej odmianie ad; unieważniony na wycinku polskim kasownikiem numerowym 61 - Międzyrzecz; klisza czerwona z opisanym niedawno spiłowanym w całości ostatnim (trzecim) rzędem kropek na dole rysunku; stan znaczka i kasowanie wzorcowe; fotoatest Schmutz.

4 000 PLN3 600 PLN
14584

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Janowa o numerze 103 w okręgach, Bojanowicz 6 punktów w 10 stopniowej skali rzadkości, dobry stan.

1 300 PLN1 300 PLN
14585

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Konina o numerze 221 w okręgach.

950 PLN950 PLN
14586

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieckim i karminowym w odcieniach ciemnych na pięknym wycinku z warszawskim kasownikiem numerowym, znaczek posiada usterkę z końcowych faz druku w postaci spiłowanego ostatniego rzędu kropek, znaczek w bardzo dobrym stanie o bardzo dobrej prezencji, gwarancja.

1 400 PLN1 120 PLN
14587

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych, kasowany stemplem numerowym 32 z Serej, Bojanowicz 8 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, gwarancja Petriuk.

2 000 PLN5 600 PLN
14588

1860 Królestwo Polskie - ŻÓŁKIEWKA, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach, na cienkim papierze (z lekko prześwitującym rysunkiem); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 89 - Żółkiewka; klisza czerwona z opisanym niedawno spiłowanym prawie w całości ostatnim (trzecim) rzędem kropek na dole rysunku; poza ładnie wzmocnionym lewym górnym narożnikiem we wzorcowym stanie; gwarancja i opis Schmutz.

3 200 PLN4 050 PLN
14589

1860 Królestwo Polskie - PŁOŃSK, list wysłany 27/11 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o dość ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 260 - Płońsk, bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza; obok dwujęzyczny miejscownik nadawczy typu VIIIA z ręcznie wpisaną datą nadania; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa z 9/1 typu IIIC i okrągły godzinnik 8/R; odbitki obu klisz bez widocznych uszkodzeń; kasowniki o tak wysokim stopniu rzadkości spotyka się niekiedy na luźnych znaczkach, na listach są unikalne; całość znaczek i koperta zachowane w dobrym stanie; walor z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

22 000 PLN27 500 PLN
14590

1860 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY ZWOLEŃ, unikalny list wysłany 14/12 do Warszawy, opłacony dwukrotnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach; unieważniony został polskim kasownikiem numerowym 145 - Zwoleń, bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza; obok jednowierszowy ramkowy miejscownik nadawczy typu IIB z ręcznie wpisaną datą nadania; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa z 16/12 typu IIIC i okrągły godzinnik 9/R; znaczek został z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; pod spodem widoczne są cyfry i okręgi innego kasownika, przybito na nim mocno kasownik 145 dodatkowo dla niepoznaki rozmazując tusz, to pierwsze takie oszustwo odnotowane w Zwoleniu, niespotykane nawet na luźnych znaczkach; każde użycie kasownika o tak wysokim stopniu rzadkości na liście jest unikalne; całość znaczek i koperta zachowane w dobrym stanie; walor z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

20 000 PLN18 000 PLN
14591

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim papierze i o prześwitującym rysunku; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 211 - Skierniewice w kolorze czerwonym; poza zreperowanymi dwoma ząbkami w bardzo ładnym stanie; kolorowe kasowniki należą do najrzadszych ostemplowań Królestwa Polskiego - podobny egzemplarz znajdował się w kolekcji A.Faberge; gwarancja z opisem odcieni, papieru, rysunku i oznaczeniem "bu" Schmutz.

10 000 PLN32 000 PLN
14592

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; na cienkim, lekko prześwitującym papierze; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 197 - Zduńska Wola (Fi.3500+300.-), współczynnik rzadkości - 6 punktów według M.A.Bojanowicza; klisza niebieska z uszkodzonymi cyframi w narożnikach; klisza czerwona, o niespotykanie intensywnej barwie, ze spiłowanym dolnym (trzecim) rzędem kropek; dość rozległa prześwitka, poza tym w bardzo ładnym stanie, świetny do ekspozycji, gwarancja Krawczyk.

1 900 PLN1 900 PLN
14593

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w rzadkim kontrastowym zestawieniu kolorów ciemnego błękitu pruskiego i różowym; na cienkim, lekko prześwitującym papierze; czytelnie unieważniony tłustym polskim kasownikiem numerowym 205 - Wieluń (Fi.3500+250.-), współczynnik rzadkości - 5 punktów według M.A.Bojanowicza; klisza niebieska bez większych usterek rysunku; klisza czerwona, z rozległymi niedodrukowaniami w tle; gwarancja Georg Bühler.

4 000 PLN4 000 PLN