Lot # 14457
Close:
Start price: 1000
Current price: 600
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.4Y 
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1855 I wydanie Austrii - 6 kr. frankatura wielokrotna - dwa egzemplarze użyte na formularzu pocztowym !!! jeden bezpośrednio, drugi na dodatkowej adnotacji ze Lwowa, recepis zwrotny wysłany 19.I ze Lwowa do Tarnowa; znaczki krótko cięte u góry; nietypowe zastosowanie znaczków tego klasycznego europejskiego wydania; bardzo ciekawa całość.
Photo