The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12101

1823 koperta z listem w środku z Krakowa do Wielkiej Woli.

50 PLN270 PLN
12107

1830 około formularz kolejowy z Suwałk, stempel typu IB.

60 PLN60 PLN
12117

1837 list wysłany 16.II ze Służewa do Włocławka, stempel nadawczy "SŁUŻEW" typu IB, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "S(łużba). C(ywilna). R(ządowa).", bardzo dobry stan zachowania;

1860 list pieniężny wysłany 29.I z Kleczewa do Witkowic (adnotacja "W środku rubli dwa"), świetnie zachowana pocztowa pieczęć lakowa "STACYA POCZTOWA KLECZEWO" z koroną i trąbką pocztową, ozdobny stempel nadawczy typu IIIF, obliczenia wysokości opłaty, stempelek FRANCO, stemple tranzytowe: Słupca typu IIIC, Konin typu IXA i graniczny Strzałkowo, stempel nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
12123

1840 około, list z Radomia do Warszawy, stempel Radomia typu IB.

30 PLN27 PLN
12136

1847 obwoluta listu z Konina do Włocławka, stempel Włocławka typu IIID.

40 PLN40 PLN
12139

1849 list (koperta) wysłany 21.I z Grodna do Aubonne w Szwajcarii, rosyjski dwuwierszowy stempel nadawczy, obok stempelek kraju nadejścia: "AUS RUSSLAND FRANCO TOUT" i "OP" (Ost-Preussen); na odwrocie stemple tranzytowe: dwuobrączkowy, i co rzadkie, z polskim napisem Wilno/184.. (opisany jest podobny stempel z Włodzimierza Wołyńskiego, a dodatkowo istnieje - znany z aukcji, taki sam stempel z Radziwiłowa) z ręcznie wpisaną datą 23.I.(184)9, dwuwierszowy w ramce "TILSIT" Tylża 8.2 i kasownik odbiorczy Aubonne 16.FEVR.; obok liczne adnotacje pocztowe i pieczęć lakowa nadawcy; całość o wspaniale udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalny ubytek tylnej klapy);

1855 koperta listu pieniężnego, adnotacja "Strachowoje" (C), wysłanego z Mińska do Wilna, rosyjski dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce, adnotacje dotyczące szczegółowej zawartości przesyłki, idealnie zachowana lakowa pieczęć pocztowa z godłem i trąbkami pocztowymi: "MINSKOJ GUBERN. POCZT. KANTORY DIENIEŻNAJA", doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

2 800 PLN2 800 PLN
12151

1850 około, kompletny listu z Lublina do Brześcia, stempel Lublina typu IIIC.

40 PLN40 PLN
12158

1854 list wysłany 15.III z Bochni do miejscowości Uście Solne, dwuwierszowy stempel nadawczy, dopisek "Exoffo" zwalniający przesyłkę urzędową od opłaty pocztowej.

30 PLN30 PLN
12172

1866 obwoluta listu z Wsi Wielkiej Anny, stempel Wsi Wielkiej Anny typ VIIIA.

60 PLN54 PLN
12218

1902 kartka z Brodów do Niemiec.

25 PLN25 PLN
12231

1910 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Koluszki - Ostrowiec nr 109.

60 PLN60 PLN
12271

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

60 PLN60 PLN
12272

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasno niebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem 151 numerowym Szydłowca, Bojanowicz stopień rzadkości 6 punktów, uszkodzony prawy brzeg kliszy do druku barwy czerwonej w wyniku czego na prawym brzegu znaczka odbita jest praktycznie ciągła linia czerwona zamiast kropek i pionowych kresek, znaczek w bardzo ładnym stanie.

1 000 PLN1 383 PLN
12275

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemno różowym o odcieniach jasnych na wycinku, wyjątkowo dobre centrowanie i ząbkowanie, czysto odbity kasownik poczamtu warszawskiego, ze zbioru Włodzimierza Rachmanowa, stempelk słynnego zbieracza na odwrocie.

1 200 PLN1 200 PLN
12279

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska; klisza niebieska z błędem "dodatkowa niebieska obwódka wokół herbu" rzadkiego typu I (Fi.2400+400.-); poprawione oba dolne narożniki, poza tym w ładnym stanie; gwarancja i opis Krawczyk.

1 400 PLN1 450 PLN
12285

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; na cienkim, lekko prześwitującym papierze; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 197 - Zduńska Wola (Fi.3000+300.-), współczynnik rzadkości - 6 punktów według M.A.Bojanowicza; klisza niebieska z uszkodzonymi cyframi w narożnikach; klisza czerwona, o niespotykanie intensywnej barwie, ze spiłowanym dolnym (trzecim) rzędem kropek; dość rozległa prześwitka, poza tym w bardzo ładnym stanie, świetny do ekspozycji, gwarancja Krawczyk.

1 800 PLN1 800 PLN
12288

1860 znak opłaty wycięty z koperty do korespondencji krajowej i do Rosji, duży wycinek w ładnym stanie.

80 PLN70 PLN
12293

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan zachowania.

250 PLN250 PLN
12336

1915 kartka polecona z Warszawy 18.10.15 do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

25 PLN50 PLN
12352

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN50 PLN
12353

1916 seria znaczków gazetowych na wycinkach.

20 PLN20 PLN
12386

1918 list polecony z Wilna 9.5.18 do Niemiec, stempel odbiorczy.

40 PLN35 PLN
12387

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Mi.400 euro) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

160 PLN160 PLN
12421

1914 Legion Puławski - widokówka (Kazimierz nad Wisłą) zwolniona od opłaty pocztowej, pisana po polsku, datowana "Puławy 2/15 Grudnia 1914" ze stemplem formacyjnym, stanowiącego zaplecze medyczne Legionu, 150-ego Szpitala Zapasowego (150- ), wysłana prawdopodobnie w kopercie; trochę słabszy stan zachowania ("piasek").

Jesienią 1914 zapadła decyzja o formowaniu Legionu Polskiego, jako miejsce organizacji i koncentracji wybrano Puławy, dokąd kierowano zgłaszających się ochotników, stąd potoczna nazwa Legion Puławski; z tego okresu znana jest tylko jedna kartka pocztowa ze stemplem "Sekcja Wojenna Legionu Polskiego", odrębne stemple formacyjne wprowadzono dopiero w 1915 roku.

600 PLN500 PLN
12463

1916 Legiony Polskie - list wysłany 18.II za pośrednictwem poczty polowej 118 do "Wiadomości Polskich" w Dąbrowie Górniczej, czytelna odbitka efektownego stempla formacyjnego "KOMENDA 1 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJONÓW POLSK." z orłem; całość w dobrym stanie zachowania; wśród przesyłek legionowych, koperty należą do walorów najrzadziej spotykanych.

300 PLN300 PLN
12465

1916 piękny list legionisty z 2. pułku II Brygady pisany na legionowym papierze listowym.

85 PLN75 PLN
12471

1916 Legiony Polskie - czysty listownik poczty polowej (Kucharski E.5.), stopień rzadkości - 5 punktów !!! niespotykane w tak idealnym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN300 PLN
12479

1917 Legiony Polskie - widokówka wysłana 14.V za pośrednictwem poczty polowej 378, adresowana do Przemyśla; bardzo czytelna odbitka efektownej pieczęci formacyjnej: "KOMENDA 4 PUŁKU PIECH LEG. POL."; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN250 PLN
12488

1917 Legiony Polskie - efektowny formularz z orłem w koronie (Kucharski K.92.), wysłany 16.XI ze szpitala zapasowego w Krakowie za pośrednictwem poczty polowej 180 (kasownik z wyróżnikiem a), stempel formacyjny; bardzo dobry stan zachowania;

1914 Legiony Polskie - formularz wysłany 6.XII z Krakowa za pośrednictwem poczty polowej 186 do Komendy Placu Legionów Polskich w Jabłonkowie, pieczęć kancelaryjna, stempelek cenzury legionowej "Zensuriert Hauptpostamt", treść dotyczy poszukiwań żołnierza Antoniego Staicha późniejszego pułkownika dyplomowanego WP, dowódcy 2DP legionów w Kampanii Wrześniowej, odznaczonego m.in.: srebrnym krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości; dobry stan zachowania (przebarwienia); z kolekcji S.Rosińskiego.

350 PLN350 PLN
12496

1917 miejscowy list z Lublina 18.I.17 z rzadkim stemplem "Magazyn Legionów Polskich".

220 PLN220 PLN
12497

1917 list ze stemplem formacyjnym "5 Pułku Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH" nadany w poczcie etapowej nr 378 20.XI.17 do Rąblowa koło Puław, stempel austriackiej cenzury wojskowej.

70 PLN70 PLN
12499

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 3 kop. na podlepce, gwarancja Mikstein.

100 PLN100 PLN
12501

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
12525

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, znaczek rosyjski za 15 kop. na wycinku unieważniony kasownikiem POCZTA POLOWA 2 / I POL.KORP., piękna odbitka kasownika.

30 PLN30 PLN
12550

1919 karta pocztowa pisana z 10.kompanii 40. pułku piechoty strzelców lwowskich z poczty polowej 12 12.XII.19 z frontu w okolicach Zbaraża do Chodecza pow. Włocławek, datownik poczty polowej 12 i stempel formacyjny "40. p.p. "Strzelcy lwowscy" / 10 KOMPANIA".

120 PLN100 PLN
12552

1919 ciekawy formularz poczty polowej w języku niemieckim i polskim użyty w cywilnym obiegu przez ks. Pawlikowskiego z Ołpin do Krakowa.

50 PLN50 PLN
12561

1920 "POLSKA POCZTA POLOWA belka KARTA POCZTOWA" nadruk unaradawiający na formularzu austriackiej poczty polowej (typ B według Katalogu Specjalizowanego T.1), przesyłka datowana 17.I w Lublinie, wysłana z głównej poczty polowej III do miejscowości Piaski Lubelskie, dwuwierszowy stempelek nadawczy "Główna poczta/ polowa No III", pieczątka wpłynęło z datą 19.I; dekoracyjny rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (karta pionowo zgięta, ślady archiwizacji).

150 PLN150 PLN
12568

1920 karta pocztowa pisana 10.10.20 z rejonu walk pod Mińskiem Białoruskim z 2 dywizjonu 9. pułku artylerii ciężkiej (walczył w składzie 14.DP) z Głównej Poczty Polowej IV/E do Warszawy, słabo odbity datownik poczty polowej (typ 23) "GŁÓWNA POCZTA POLOWA No IV/E" oraz czerwona formacyjna pieczęć pocztowa stempel "Dowództwo II-go Dyonu 9 p.art.cięż.", bardzo ciekawa walor.

180 PLN180 PLN
12573

1921 karta pocztowa pisana 9.III.21 z Chełma z Intendentury 3. Armii do Lublina, datownik prowizoryczny Chełm oraz fioletowa formacyjna pieczęć pocztowa "INTENDENTURA III ARMJI".

90 PLN90 PLN
12578

1915 Warszawa, "Orzeł" parka znaczków pierwszego wydania z rzadkim stemplem XIII Komisariatu Milicji Miejskiej, gwarancja Falkowski.

70 PLN63 PLN