The auctions ends in:

Lot # 12479
Close:
Start price: 250
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1917 Legiony Polskie - widokówka wysłana 14.V za pośrednictwem poczty polowej 378, adresowana do Przemyśla; bardzo czytelna odbitka efektownej pieczęci formacyjnej: "KOMENDA 4 PUŁKU PIECH LEG. POL."; bardzo dobry stan zachowania.
Photo