The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
15558

1852 I wydanie Austrii - 9 kr. kompletny list polecony, wysłany 12.III ze Lwowa do Wiednia; ładnie cięty znaczek typu I na ręcznym papierze, na froncie stempelek "RECOMANDIRT"; na odwrocie brak znaczka opłaty za polecenie (zdjęty) i kasownik odbiorczy; minimalnie słabszy stan zachowania (liczone jako wycinek).

150 PLN150 PLN
15562

1856 dowód nadania listu z Wrocławia do Poczdamu.

15 PLN15 PLN
15570

1863 po, V wydanie Austrii - 5 kr. - frankatura pojedyncza, wycinek listu wysłanego 18.IV z miejscowości Kuty (Kutty) do Lwowa; znaczek unieważniony ładnie odciśniętym dekoracyjnym stemplem łukowym z ozdobnikiem; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania - list dwukrotnie złożony (znaczek zagięty).

120 PLN120 PLN
15587

1881 TARNÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Tarnowie.

15 PLN15 PLN
15635

1901 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim, polskim i ruskim, dofrankowana i wysłana 12.II ze Lwowa do Francji, dodatkowo stempelek firmowy nadawcy, kasowniki odbiorcze; stan bardzo dobry.

40 PLN40 PLN
15643

1904 list polecony, wysłany 29.III z urzędu Lwów 7 do Przemyśla, nalepka polecenie, na odwrocie rusztowy kasownik odbiorczy.

60 PLN60 PLN
15649

1908 list z miejscowości Klucze do Helsinek, wysłany 2.XI ze stacji Rabsztyn leżącej na Przywiślańskiej Drodze Żelaznej, znak opłaty unieważniono dwuobrączkowym kasownikiem ST.RABSZTYN (.) w kolorze niebieskim !!! na odwrocie kasownik odbiorczy HELSINGFORS z 19.XI; zgrabna całość w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN270 PLN
15665

1913 300 lecie dynastii Romanowych - Aleksander II i Mikołaj II, zmontowany z trzech znaczków kasownik rusztowy BAPABA z ekspedycji No.5 typu VIII/19 według S.V.Prigary.

10 PLN10 PLN
15702

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pięknym, bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 96 - Kazimierz (Fi.+200.-), bardzo ładny stan.

500 PLN500 PLN
15711

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych na wycinku koperty nadanej w Koninie, kasownik numerowym Konina numer 221 (stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty) plus datownik Konina.

1 300 PLN1 710 PLN
15712

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach z odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Żarnowa numer 279 (wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 9 punktów), znaczek reperowany na całej powierzchni wzmocniony masą papierową i gumowany, ładna i czytelna odbitka bardzo rzadkiego kasownika.

1 600 PLN1 600 PLN
15716

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Siedlec numer 60 (stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty), reperowane górne narożniki, znaczek posiada stempelek własnościowy znanego zbieracza znaczków tego wydania Stanisława Dolińskiego.

500 PLN1 019 PLN
15717

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Ozorkowa numer 236 (stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty), dobry stan zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
15719

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja.

800 PLN820 PLN
15720

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany, znaczek posiada usterkę w postaci zakrzywionej zewnętrznej ramki w górnym lewym narożniku, znaczek reperowany w dolnym prawym narożniku, ładne centrowanie, gwarancja z 4.

700 PLN700 PLN
15721

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach z odcieniach jasnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Lublina numer 73 i najprawdopodobniej czerwonym datownikiem urzędu odbiorczego, znaczek posiada usterkę druku w postaci przerwanej dolnej ramki, znaczek ten posłużył do zilustrowania tej usterki w katalogu Fischera, bardzo ładny stan.

1 400 PLN2 060 PLN
15722

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Soczewki numer 295 stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty), znaczek posiada spektakularną usterkę w postaci silnego zniekształcenia lewej ramki na całej długości, znaczek złamany, pomimo tego bardzo dekoracyjny egzemplarz z poważnym błędem druku.

1 500 PLN1 500 PLN
15731

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 242 - Kowal (Fi.+150.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem w ładnym stanie.

150 PLN150 PLN
15738

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Szydłowca numer 151, Bojanowicz 6 punktów.

150 PLN150 PLN
15739

1865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Myszkowa numer 168, Bojanowicz 3 punkty, znaczek złamany.

40 PLN40 PLN
15744

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Radomska numer 162.

60 PLN60 PLN
15745

1865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kałuszyna numer 6, Bojanowicz 3 punkty.

75 PLN75 PLN
15749

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Przysuchej numer 153, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

280 PLN280 PLN
15757

1865 Królestwo Polskie, zestaw dwunastu znaczków rosyjskich różnych wydań unieważnionych polskimi kasownikami numerowymi: 201 - Lutomiersk (Fi.+500.-), 329 - Nowa Praga (Fi.+350.-), 282 - Kibarty, 109 - Staszów (Fi.+350.-), 194 - Sieradz (Fi.+100.-), 215 - Zgierz (Fi.+150.-), 217 - Piątek (Fi.+200.-), 129 - Jędrzejów (Fi.+350.-), 168 - Myszków (Fi.+150.-), 284 - Krzeszów (Fi.+500.-), 311 - Aleksandrów Pograniczny (Fi.+500.-) i o nieustalonym numerze; słabe stany, ale ciekawe i bardzo tanio.

700 PLN700 PLN
15758

1865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

40 PLN65 PLN
15766

1866 Królestwo Polskie, parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniona unikalnym słabo czytelnym polskim kasownikiem numerowym 263 - Bodzanowo (Fi.+1250.-); najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza, ładny stan.

600 PLN600 PLN
15767

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 70 - Sokołów, ładny stan.

120 PLN120 PLN
15773

1868 list z Warszawy na rosyjskiej kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty do Fraustadt (dzisiaj Wschowa) w Poznańskiem, warszawski kasownik numerowy 1 w czterech kwadratach, stempel opłaty gotówkowej i godzinnik.

900 PLN700 PLN
15776

1869 obwoluta listu z Kutna do Nowego Dworu dostarczony nieostemplowany do Warszawy, tam ostemplowano go czerwonym kasownikiem jako godzinnikiem i trafił do wagonu pocztowego nr 5-6 na trasie Warszawa - Wilno gdzie ostemplowano znaczek, następnego dnia dotarł do odbiorcy - stempel odbiorczy, mimo średniego stanu zachowania niezwykle ciekawy i dekoracyjny obieg pocztowy.

1 200 PLN1 200 PLN
15804

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

70 PLN60 PLN
15827

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, czworoblok z nadrukiem półbłyszczącym, numer nakładu na marginesie.

50 PLN50 PLN
15831

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, sześcioblok z nadrukiem półbłyszczącym.

80 PLN60 PLN
15833

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dziesięcioblok z nadrukiem błyszczącym z numerem HAN.

70 PLN70 PLN
15838

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, sześcioblok z nadrukiem smolistym z numerem HAN.

60 PLN60 PLN
15864

1917 kartka z Włocławka 3.1.17 do Niemiec, ciekawe - odbity stempel do pieczęci lakowych urzędu pocztowego we Włocławku.

100 PLN100 PLN
15865

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy 12.5.17 ze stemplem "WRĘCZENIE OPŁACONE", koperta nieznacznie uszkodzona - jak na ilustracji.

30 PLN35 PLN
15875

1917 okupacja niemiecka Rumunii, list z dodatkowym znaczkiem obowiązkowej dopłaty (podatek wojenny), wysłany 24.X z Bukaresztu do miejscowości Turnu-Severin; stempelki cenzury; sygnowany na odwrocie "K.P."; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
15902

1918 kartka z Zawiercia 3.2.18.

50 PLN50 PLN
15927

1918 przekaz paczkowy z Końska 6.VII.18 do Austrii, paczki nie podjęto i po około miesiącu została zwrócona do nadawcy, ciekawy obieg.

230 PLN200 PLN
15934

1919 kartka z Wilna 12.2.19 do Moskwy, stempel i wirnik odbiorczy z Moskwy z 20.2.19, kartka okolicznościowa Dni Ofiar Wilna Niemieckiego Burmistrza miasta z 1916 roku, kartka pochodzi z krótkiego okresu okupacji Wilna przez bolszewików, którzy w lutym 1919 proklamowali Wilno stolicą Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi zwaną "Lit-Bel-em", bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

1 200 PLN1 750 PLN