Page:
results
Num# Description Start price Buy price
155581852 I wydanie Austrii - 9 kr. kompletny list polecony, wysłany 12.III ze Lwowa do Wiednia; ładnie cięty znaczek typu I na ręcznym papierze, na froncie stempelek "RECOMANDIRT"; na odwrocie brak znaczka opłaty za polecenie (zdjęty) i kasownik odbiorczy; minimalnie słabszy stan zachowania (liczone jako wycinek).

150 PLN

150 PLN

155621856 dowód nadania listu z Wrocławia do Poczdamu.

15 PLN

15 PLN

155701863 po, V wydanie Austrii - 5 kr. - frankatura pojedyncza, wycinek listu wysłanego 18.IV z miejscowości Kuty (Kutty) do Lwowa; znaczek unieważniony ładnie odciśniętym dekoracyjnym stemplem łukowym z ozdobnikiem; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania - list dwukrotnie złożony (znaczek zagięty).

120 PLN

120 PLN

155871881 TARNÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Tarnowie.

15 PLN

15 PLN

156351901 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim, polskim i ruskim, dofrankowana i wysłana 12.II ze Lwowa do Francji, dodatkowo stempelek firmowy nadawcy, kasowniki odbiorcze; stan bardzo dobry.

40 PLN

40 PLN

156431904 list polecony, wysłany 29.III z urzędu Lwów 7 do Przemyśla, nalepka polecenie, na odwrocie rusztowy kasownik odbiorczy.

60 PLN

60 PLN

156491908 list z miejscowości Klucze do Helsinek, wysłany 2.XI ze stacji Rabsztyn leżącej na Przywiślańskiej Drodze Żelaznej, znak opłaty unieważniono dwuobrączkowym kasownikiem ST.RABSZTYN (.) w kolorze niebieskim !!! na odwrocie kasownik odbiorczy HELSINGFORS z 19.XI; zgrabna całość w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN

270 PLN

156651913 300 lecie dynastii Romanowych - Aleksander II i Mikołaj II, zmontowany z trzech znaczków kasownik rusztowy BAPABA z ekspedycji No.5 typu VIII/19 według S.V.Prigary.

10 PLN

10 PLN

157021858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pięknym, bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 96 - Kazimierz (Fi.+200.-), bardzo ładny stan.

500 PLN

500 PLN

157111860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych na wycinku koperty nadanej w Koninie, kasownik numerowym Konina numer 221 (stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty) plus datownik Konina.

1 300 PLN

1 710 PLN

157121860 pierwszy polski znaczek w kolorach z odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Żarnowa numer 279 (wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 9 punktów), znaczek reperowany na całej powierzchni wzmocniony masą papierową i gumowany, ładna i czytelna odbitka bardzo rzadkiego kasownika.

1 600 PLN

1 600 PLN

157161860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Siedlec numer 60 (stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty), reperowane górne narożniki, znaczek posiada stempelek własnościowy znanego zbieracza znaczków tego wydania Stanisława Dolińskiego.

500 PLN

1 019 PLN

157171860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Ozorkowa numer 236 (stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty), dobry stan zachowania.

1 200 PLN

1 200 PLN

157191860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

800 PLN

820 PLN

157201860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany, znaczek posiada usterkę w postaci zakrzywionej zewnętrznej ramki w górnym lewym narożniku, znaczek reperowany w dolnym prawym narożniku, ładne centrowanie, gwarancja z 4 Korszeń.

700 PLN

700 PLN

157211860 pierwszy polski znaczek w kolorach z odcieniach jasnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Lublina numer 73 i najprawdopodobniej czerwonym datownikiem urzędu odbiorczego, znaczek posiada usterkę druku w postaci przerwanej dolnej ramki, znaczek ten posłużył do zilustrowania tej usterki w katalogu Fischera, bardzo ładny stan.

1 400 PLN

2 060 PLN

157221860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Soczewki numer 295 stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty), znaczek posiada spektakularną usterkę w postaci silnego zniekształcenia lewej ramki na całej długości, znaczek złamany, pomimo tego bardzo dekoracyjny egzemplarz z poważnym błędem druku.

1 500 PLN

1 500 PLN

157311865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 242 - Kowal (Fi.+150.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem w ładnym stanie.

150 PLN

150 PLN

157381865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Szydłowca numer 151, Bojanowicz 6 punktów.

150 PLN

150 PLN

157391865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Myszkowa numer 168, Bojanowicz 3 punkty, znaczek złamany.

40 PLN

40 PLN

157441865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Radomska numer 162.

60 PLN

60 PLN

157451865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kałuszyna numer 6, Bojanowicz 3 punkty.

75 PLN

75 PLN

157491865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Przysuchej numer 153, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

280 PLN

280 PLN

157571865 Królestwo Polskie, zestaw dwunastu znaczków rosyjskich różnych wydań unieważnionych polskimi kasownikami numerowymi: 201 - Lutomiersk (Fi.+500.-), 329 - Nowa Praga (Fi.+350.-), 282 - Kibarty, 109 - Staszów (Fi.+350.-), 194 - Sieradz (Fi.+100.-), 215 - Zgierz (Fi.+150.-), 217 - Piątek (Fi.+200.-), 129 - Jędrzejów (Fi.+350.-), 168 - Myszków (Fi.+150.-), 284 - Krzeszów (Fi.+500.-), 311 - Aleksandrów Pograniczny (Fi.+500.-) i o nieustalonym numerze; słabe stany, ale ciekawe i bardzo tanio.

700 PLN

700 PLN

157581865 znaczek rosyjski za 5 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

40 PLN

65 PLN

157661866 Królestwo Polskie, parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniona unikalnym słabo czytelnym polskim kasownikiem numerowym 263 - Bodzanowo (Fi.+1250.-); najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza, ładny stan.

600 PLN

600 PLN

157671866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 70 - Sokołów, ładny stan.

120 PLN

120 PLN

157731868 list z Warszawy na rosyjskiej kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty do Fraustadt (dzisiaj Wschowa) w Poznańskiem, warszawski kasownik numerowy 1 w czterech kwadratach, stempel opłaty gotówkowej i godzinnik.

900 PLN

700 PLN

157761869 obwoluta listu z Kutna do Nowego Dworu dostarczony nieostemplowany do Warszawy, tam ostemplowano go czerwonym kasownikiem jako godzinnikiem i trafił do wagonu pocztowego nr 5-6 na trasie Warszawa - Wilno gdzie ostemplowano znaczek, następnego dnia dotarł do odbiorcy - stempel odbiorczy, mimo średniego stanu zachowania niezwykle ciekawy i dekoracyjny obieg pocztowy.

1 200 PLN

1 200 PLN

158041915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

70 PLN

60 PLN

158271916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, czworoblok z nadrukiem półbłyszczącym, numer nakładu na marginesie.

50 PLN

50 PLN

158311916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, sześcioblok z nadrukiem półbłyszczącym.

80 PLN

60 PLN

158331916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dziesięcioblok z nadrukiem błyszczącym z numerem HAN.

70 PLN

70 PLN

158381916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, sześcioblok z nadrukiem smolistym z numerem HAN.

60 PLN

60 PLN

158641917 kartka z Włocławka 3.1.17 do Niemiec, ciekawe - odbity stempel do pieczęci lakowych urzędu pocztowego we Włocławku.

100 PLN

100 PLN

158651917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy 12.5.17 ze stemplem "WRĘCZENIE OPŁACONE", koperta nieznacznie uszkodzona - jak na ilustracji.

30 PLN

35 PLN

158751917 okupacja niemiecka Rumunii, list z dodatkowym znaczkiem obowiązkowej dopłaty (podatek wojenny), wysłany 24.X z Bukaresztu do miejscowości Turnu-Severin; stempelki cenzury; sygnowany na odwrocie "K.P."; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

180 PLN

159021918 kartka z Zawiercia 3.2.18.

50 PLN

50 PLN

159271918 przekaz paczkowy z Końska 6.VII.18 do Austrii, paczki nie podjęto i po około miesiącu została zwrócona do nadawcy, ciekawy obieg.

230 PLN

200 PLN

159341919 kartka z Wilna 12.2.19 do Moskwy, stempel i wirnik odbiorczy z Moskwy z 20.2.19, kartka okolicznościowa Dni Ofiar Wilna Niemieckiego Burmistrza miasta z 1916 roku, kartka pochodzi z krótkiego okresu okupacji Wilna przez bolszewików, którzy w lutym 1919 proklamowali Wilno stolicą Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi zwaną "Lit-Bel-em", bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

1 200 PLN

1 750 PLN