The auctions ends in:

Lot # 15665
Close:
Start price: 10
Current price: 10
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.72, 83, 86,  
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1913 300 lecie dynastii Romanowych - Aleksander II i Mikołaj II, zmontowany z trzech znaczków kasownik rusztowy BAPABA z ekspedycji No.5 typu VIII/19 według S.V.Prigary.
Photo