The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
10381

1807 kompletny list z Poznania do magistratu w Lesznie, pieczęć lakowa Kamery Skarbowej Wojennej, bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN180 PLN
10387

1819 list wysłany 24.VIII z Inowrocławia do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy;

1817 po, list wysłany 27.VII z Gniezna do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.

80 PLN80 PLN
10400

1833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.

60 PLN60 PLN
10423

1839 obwoluta listu z Kłodawy do Warszawy, stempel typu IIA 38x6,5 mm.

60 PLN60 PLN
10426

1840 obwoluta listu z Wolbórza do Piotrkowa, stempel typu IIA 43,5x7 mm.

60 PLN60 PLN
10434

1840 około, obwoluta listu służbowego ze stemplem stacji pocztowej w Łęczycy do Łodzi.

50 PLN50 PLN
10438

1842 obwoluta listu z Widawy do Łodzi, stempel pobrania opłaty FRANCO i adnotacja o pobranej opłacie 16,5 kop.

70 PLN70 PLN
10459

1848/64 obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel 25 mm.

50 PLN50 PLN
10473

1850 obwoluta listu z Służewa do Włocławka stempel tranzytowy Inowrocławia i Torunia (na odwrocie), stempel typu IIIC 23 mm.

40 PLN40 PLN
10478

1854 obwoluta listu z Służewa do Włocławka stempel tranzytowy Inowrocławia i Torunia (na odwrocie), stempel typu IIIC 23 mm.

50 PLN50 PLN
10487

1857 list z Warszawy do Kalisza, stempel pobrania opłaty FRANCO.

40 PLN40 PLN
10504

1849 list polecony ze Stanisławowa do Prezydium C.K. Sądów Szlacheckich we Lwowie, pobrano opłatę w wysokości 9 halerzy o czym świadczy ręczny zapis i stempel FRANCO, na odwrocie ładna pieczęć lakowa, bardzo dobry stan zachowania.

360 PLN360 PLN
10517

1874 CZERNIOWCE, austriacki znaczek za 3 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony miejscownikiem z obszaru Małopolski Wschodniej w Czerniowcach.

25 PLN30 PLN
10518

1875 LWÓW, austriacki znaczek za 10 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem we Lwowie.

15 PLN20 PLN
10523

1883 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.

20 PLN20 PLN
10525

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).

60 PLN60 PLN
10555

1909 list urzędowy z piękną zalepką Dyrekcji Policji we Lwowie.

20 PLN20 PLN
10586

1815 wycinek z dokumentu ze znakiem opłaty stemplowej za 7,5 kop. z carskim orłem.

30 PLN30 PLN
10587

1842 list zagraniczny wysłany 7.V z Warszawy do Paryża, adresowany na ręce księżnej Anny z Zamoyskich Sapieżyny (Sapieha), stempel nadawczy typu IB (389g), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej; stemple graniczne i tranzytowe, pruskie: "FRANCO POLN:PREUSS:GRZ:", BERLIN (na odwrocie) i PP; francuskie: "AED" i "PRUSSE - GIVET"; adresatka była związana z obozem patriotyczno-niepodległościowym, aktywna w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, utrzymywała bliskie kontakty z tworzącymi się we Włoszech Legionami, po powstaniu listopadowym na emigracji, dbając z wielkim zaangażowaniem o finanse obozu księcia Adama Czartoryskiego (swego zięcia), zasłużyła na nadane jej przez historyków miano "ministra finansów Hotelu Lambert"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN600 PLN
10590

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pięknym, bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 88 - Krasnystaw (Fi.+150.-), bardzo ładny stan.

400 PLN400 PLN
10599

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu z błędem "duża plama na lewym skrzydle".

120 PLN110 PLN
10601

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Gąbina numer 234 - Bojanowicz stopień rzadkości 5 punktów, dobry stan zachowania.

800 PLN820 PLN
10602

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminoworóżowym w odcieniach jasnych unieważniony - co bardzo rzadkie, miejscownikiem Kibarty w dniu 13/5., miejscowniki spotyka się na polskich jedynkach sporadycznie, ładny stan zachowania.

1 600 PLN1 751 PLN
10603

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Kielc numer 120 - Bojanowicz stopień rzadkości 2 punkty, znaczek wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, bardzo dobra prezencja.

700 PLN780 PLN
10604

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach w niebieskim i ciemnoróżowym podwójnie użyty na szkodę poczty, znaczek pierwotnie stemplowany kasownikiem numerowym Ożarowa numer 113 (najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów), a następnie odklejony z listu i ponownie stemplowany kasownikiem Łodzi numer 182, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, typowe dla podwójnego użycia silne stemplowanie mające zamaskować powtórne użycie, pomimo średniego stanu zachowania niezwykle dekoracyjny walor.

1 600 PLN1 600 PLN
10605

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Włocławka numer 241 - Bojanowicz stopień rzadkości 2 punkty, znaczek posiada usterkę w postaci uszkodzonej cyfry 10 w górnym prawym narożniku, znaczek reperowany w słabym stanie zachowania.

450 PLN520 PLN
10606

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Białej numer 55 - Bojanowicz stopień rzadkości 3 punkty, reperowane dwa zagięcia lub rozdarcia na znaczku, mimo to od frontu dobra prezencja.

650 PLN650 PLN
10612

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach w niebieskim i ciemnoróżowym unieważniony warszawskim kasownikiem numerowym na wycinku z listu, znaczek posiada odmienny typ kliszy w postaci dodatkowej niebieskiej obwódki w typie I bez dodatkowych usterek znaczka, znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Miszczak.

2 000 PLN2 000 PLN
10617

1861 znak opłaty z koperty rosyjskiej przywróconej do obiegu na ziemiach polskich w 1865 roku na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadratami, wycięty i przyklejony na kartonie.

20 PLN20 PLN
10618

1861 znak opłaty za 20+1 kop. z koperty rosyjskiej będącej w obiegu na ziemiach polskich przed wprowadzonymi w 1860 roku pierwszym polskim znaczkiem i kopertą, wycięty i przyklejony na kartonie.

30 PLN30 PLN
10621

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

70 PLN70 PLN
10622

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Porczyn numer 296, Bojanowicz 10 punktów - najwyższy stopień rzadkości.

400 PLN400 PLN
10626

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

60 PLN60 PLN
10627

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Przasnysza numer 266, Bojanowicz 5 punktów.

120 PLN130 PLN
10629

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Miechowa numer 131, Bojanowicz 6 punktów.

130 PLN140 PLN
10630

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Makowa numer 269, Bojanowicz 8 punktów.

180 PLN180 PLN
10631

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Rypina numer 251, Bojanowicz 10 punktów - najwyższy stopień rzadkości.

450 PLN450 PLN
10632

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany miejscownikiem Koła, rzadko spotykane.

160 PLN160 PLN
10633

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Lipna numer 247, Bojanowicz 5 punktów.

90 PLN90 PLN
10634

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kamieńska numer 190, Bojanowicz 7 punktów.

150 PLN190 PLN