Page:
results
Num# Description Start price Buy price
103811807 kompletny list z Poznania do magistratu w Lesznie, pieczęć lakowa Kamery Skarbowej Wojennej, bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN

180 PLN

103871819 list wysłany 24.VIII z Inowrocławia do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy;

1817 po, list wysłany 27.VII z Gniezna do Bydgoszczy, dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.

80 PLN

80 PLN

104001833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.

60 PLN

60 PLN

104231839 obwoluta listu z Kłodawy do Warszawy, stempel typu IIA 38x6,5 mm.

60 PLN

60 PLN

104261840 obwoluta listu z Wolbórza do Piotrkowa, stempel typu IIA 43,5x7 mm.

60 PLN

60 PLN

104341840 około, obwoluta listu służbowego ze stemplem stacji pocztowej w Łęczycy do Łodzi.

50 PLN

50 PLN

104381842 obwoluta listu z Widawy do Łodzi, stempel pobrania opłaty FRANCO i adnotacja o pobranej opłacie 16,5 kop.

70 PLN

70 PLN

104591848/64 obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel 25 mm.

50 PLN

50 PLN

104731850 obwoluta listu z Służewa do Włocławka stempel tranzytowy Inowrocławia i Torunia (na odwrocie), stempel typu IIIC 23 mm.

40 PLN

40 PLN

104781854 obwoluta listu z Służewa do Włocławka stempel tranzytowy Inowrocławia i Torunia (na odwrocie), stempel typu IIIC 23 mm.

50 PLN

50 PLN

104871857 list z Warszawy do Kalisza, stempel pobrania opłaty FRANCO.

40 PLN

40 PLN

105041849 list polecony ze Stanisławowa do Prezydium C.K. Sądów Szlacheckich we Lwowie, pobrano opłatę w wysokości 9 halerzy o czym świadczy ręczny zapis i stempel FRANCO, na odwrocie ładna pieczęć lakowa, bardzo dobry stan zachowania.

360 PLN

360 PLN

105171874 CZERNIOWCE, austriacki znaczek za 3 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony miejscownikiem z obszaru Małopolski Wschodniej w Czerniowcach.

25 PLN

30 PLN

105181875 LWÓW, austriacki znaczek za 10 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem we Lwowie.

15 PLN

20 PLN

105231883 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.

20 PLN

20 PLN

105251883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).

60 PLN

60 PLN

105551909 list urzędowy z piękną zalepką Dyrekcji Policji we Lwowie.

20 PLN

20 PLN

105861815 wycinek z dokumentu ze znakiem opłaty stemplowej za 7,5 kop. z carskim orłem.

30 PLN

30 PLN

105871842 list zagraniczny wysłany 7.V z Warszawy do Paryża, adresowany na ręce księżnej Anny z Zamoyskich Sapieżyny (Sapieha), stempel nadawczy typu IB (389g), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej; stemple graniczne i tranzytowe, pruskie: "FRANCO POLN:PREUSS:GRZ:", BERLIN (na odwrocie) i PP; francuskie: "AED" i "PRUSSE - GIVET"; adresatka była związana z obozem patriotyczno-niepodległościowym, aktywna w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, utrzymywała bliskie kontakty z tworzącymi się we Włoszech Legionami, po powstaniu listopadowym na emigracji, dbając z wielkim zaangażowaniem o finanse obozu księcia Adama Czartoryskiego (swego zięcia), zasłużyła na nadane jej przez historyków miano "ministra finansów Hotelu Lambert"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN

600 PLN

105901858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pięknym, bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 88 - Krasnystaw (Fi.+150.-), bardzo ładny stan.

400 PLN

400 PLN

105991859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu z błędem "duża plama na lewym skrzydle".

120 PLN

110 PLN

106011860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Gąbina numer 234 - Bojanowicz stopień rzadkości 5 punktów, dobry stan zachowania.

800 PLN

820 PLN

106021860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminoworóżowym w odcieniach jasnych unieważniony - co bardzo rzadkie, miejscownikiem Kibarty w dniu 13/5., miejscowniki spotyka się na polskich jedynkach sporadycznie, ładny stan zachowania.

1 600 PLN

1 751 PLN

106031860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Kielc numer 120 - Bojanowicz stopień rzadkości 2 punkty, znaczek wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, bardzo dobra prezencja.

700 PLN

780 PLN

106041860 pierwszy polski znaczek w kolorach w niebieskim i ciemnoróżowym podwójnie użyty na szkodę poczty, znaczek pierwotnie stemplowany kasownikiem numerowym Ożarowa numer 113 (najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów), a następnie odklejony z listu i ponownie stemplowany kasownikiem Łodzi numer 182, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, typowe dla podwójnego użycia silne stemplowanie mające zamaskować powtórne użycie, pomimo średniego stanu zachowania niezwykle dekoracyjny walor.

1 600 PLN

1 600 PLN

106051860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Włocławka numer 241 - Bojanowicz stopień rzadkości 2 punkty, znaczek posiada usterkę w postaci uszkodzonej cyfry 10 w górnym prawym narożniku, znaczek reperowany w słabym stanie zachowania.

450 PLN

520 PLN

106061860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony kasownikiem numerowym Białej numer 55 - Bojanowicz stopień rzadkości 3 punkty, reperowane dwa zagięcia lub rozdarcia na znaczku, mimo to od frontu dobra prezencja.

650 PLN

650 PLN

106121860 pierwszy polski znaczek w kolorach w niebieskim i ciemnoróżowym unieważniony warszawskim kasownikiem numerowym na wycinku z listu, znaczek posiada odmienny typ kliszy w postaci dodatkowej niebieskiej obwódki w typie I bez dodatkowych usterek znaczka, znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Miszczak.

2 000 PLN

2 000 PLN

106171861 znak opłaty z koperty rosyjskiej przywróconej do obiegu na ziemiach polskich w 1865 roku na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadratami, wycięty i przyklejony na kartonie.

20 PLN

20 PLN

106181861 znak opłaty za 20+1 kop. z koperty rosyjskiej będącej w obiegu na ziemiach polskich przed wprowadzonymi w 1860 roku pierwszym polskim znaczkiem i kopertą, wycięty i przyklejony na kartonie.

30 PLN

30 PLN

106211865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

70 PLN

70 PLN

106221865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Porczyn numer 296, Bojanowicz 10 punktów - najwyższy stopień rzadkości.

400 PLN

400 PLN

106261865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza numer 191.

60 PLN

60 PLN

106271865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Przasnysza numer 266, Bojanowicz 5 punktów.

120 PLN

130 PLN

106291865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Miechowa numer 131, Bojanowicz 6 punktów.

130 PLN

140 PLN

106301865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Makowa numer 269, Bojanowicz 8 punktów.

180 PLN

180 PLN

106311865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Rypina numer 251, Bojanowicz 10 punktów - najwyższy stopień rzadkości.

450 PLN

450 PLN

106321865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany miejscownikiem Koła, rzadko spotykane.

160 PLN

160 PLN

106331865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Lipna numer 247, Bojanowicz 5 punktów.

90 PLN

90 PLN

106341865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Kamieńska numer 190, Bojanowicz 7 punktów.

150 PLN

190 PLN