Lot # 10523
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.37I 
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1883 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.
Photo